Úttörőinduló

Úttörőinduló
Műfajmozgalmi dal
DallamKodály Zoltán
SzövegRaics István
Hangfajfríg pentaton
A kotta hangnemeÉ fríg
SorokA Av B C
HangterjedelemVII–8 1–8 VII–7 VII–8
KadenciaVII (5) 7
Szótagszám14 11 15 11

Az Úttörő induló az úttörőmozgalom himnusza volt. Zenéjét Kodály Zoltán szerezte 1947-ben. Az induló szövegét Raics István írta 1947-ben.

Kodály dallamára Jankovich Ferenc másik szöveget írt Hipp, hopp! virradóra fölkapunk a pejcsikóra kezdettel.

A dal a Bicinia Hungaricában jelent meg mindkét szöveggel.

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key e \phrygian
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "concertina"
   \transposition c'
%    Ej, haj, száll az ének, zeng az ének, szép az élet
    g'8 r b r  d8. e16 d8 b  g8. a16 g8 e   g8. g16 g8 d \bar "||"
    \break
%    ej, haj, úttörőnek kedve mindig jó,
    g8 r b r d8. e16 d8 b  g8. a16 g8 e  b'2 \bar "||"
    \break
%    nyári napban, téli szélben, harmatban, s ha hull a hó,
     a8. a16 a8 d,  g8. g16 g8 e  a a a   d, g  b d4 \bar "||"
    \break
%    ej, haj, száz torokból száll az énekszó.
    e8 r d r b8. d16 b8 a g8. a16 g8 d e2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ej, haj, száll az é -- nek, zeng az é -- nek, szép az é -- let,
    Ej, haj, út -- tö -- rő -- nek ked -- ve min -- dig jó,
    Nyá -- ri nap -- ban, té -- li szél -- ben, har -- mat -- ban, s_ha hull a hó,
    Ej, haj, száz to -- rok -- ból száll az é -- nek -- szó.
   }
  >>
}

Jankovich Ferenc szövege:

Hipp, hopp! Virradóra fölkapunk a pej csikóra.
Hipp, hopp! Indulóra harsog már a kürt.
Ébredezzél egy-kettőre, bőg a csorda, búg a kürt,
Hipp, hopp! Már a napfény a szemedbe süt.

Jegyzetek

 1. I. füzet, 28. dal. Az 1958–1997 közötti kiadásokból az első dal kimaradt, ezekben 27. számon.

Források

Felvételek

Kapcsolódó szócikkek