meghallgatásAz internet a tudás kimeríthetetlen forrása, akkor is, ha meghallgatás-ről van szó. A meghallgatás-ről szóló évszázadok és évszázadok emberi tudását öntötték és öntötték a hálóba, és még mindig öntözik, és éppen ezért olyan nehéz hozzáférni, hiszen találunk olyan helyeket, ahol a navigáció nehézkes vagy akár kivitelezhetetlen is lehet. Javaslatunk az, hogy ne szenvedjen hajótörést a meghallgatás-re vonatkozó adatok tengerében, és hogy gyorsan és hatékonyan elérje a bölcsesség minden kikötőjét.

Ezt a célt szem előtt tartva tettünk valamit, ami túlmutat a nyilvánvalón: összegyűjtöttük a legfrissebb és legjobban megmagyarázott információkat meghallgatás-ről. Emellett úgy alakítottuk ki, hogy könnyen olvasható legyen, minimalista és kellemes dizájnnal, biztosítva a legjobb felhasználói élményt és a legrövidebb betöltési időt. Megkönnyítjük a dolgát, hogy Önnek csak azzal kelljen foglalkoznia, hogy mindent megtudjon a meghallgatás-ről! Ha tehát úgy gondolod, hogy elértük a célunkat, és már tudod, amit tudni akartál meghallgatás-ről, akkor örömmel látunk újra a sapientiahu.com nyugodt tengerében, amikor újra feléled a tudásvágyad.

A meghallgatás lehetséget nyújt arra, hogy észrevételeket fzzen a felek bírósági és közigazgatási eljárásában tényszeren és törvényesen eldöntend kérdéshez. A kihallgatással ellentétben ez nem a tények kérdés és válasz útján történ tisztázását szolgálja, hanem megvalósítja a bírósági meghallgatás alkotmányos jogát ( GG 103. cikk ) és a közigazgatási eljárásban ( VwVfG 28. § ).

A tárgyalás a német közigazgatási eljárásjogban

Németországban a hatóságnak meg kell hallgatnia mindenkit, akinek a jogaiba avatkozik, mieltt a közigazgatási eljárásról szóló törvény 28. cikkével összhangban elfogadna egy közigazgatási aktust . Kivételek adódnak a (2) és (3) bekezdés rendelkezései alól; a kifogásolási eljárásra azonban a Közigazgatási Bírósági Törvénykönyv 71. szakaszának konkrétabb rendelkezése alkalmazandó .

A meghallgatás informális, ezért akár szóban, akár írásban kerülhet sor.

A meghallgatási kötelezettség megsértése esetén olyan eljárási hiba következik be, amely a közigazgatási aktust formailag jogellenessé teszi. Az a tény, hogy meghallgassák, azonban, gyógyítható szerint 45. § (1) No. 3 VwVfG azáltal fel azt. Ebbl a célból elegend, ha a kifogásolási eljárás keretében lehetséget adnak a véleményezésre.

A meghallgatásra vonatkozó különleges rendelkezéseket a hivatalos adminisztratív eljárásokban kell alkalmazni a VwVfG 66. §-ának megfelelen, különös tekintettel a terv-jóváhagyási eljárásokra a VwVfG 73. § szerint .

A tárgyalás a német szociális jogban

A szociális jog tekintetében a Szociális Törvénykönyv 24. szakaszának 10. szakaszát kell alkalmazni . A meghallgatást a meglév jogok megsértése esetén kell lefolytatni. Kivételek megengedettek, ha

  1. azonnali döntés szükségesnek tnik a közvetlen veszély vagy a közérdek miatt,
  2. a meghallgatás megkérdjelezné a döntés szempontjából releváns határid betartását,
  3. a fél által a kérelemben vagy a * nyilatkozatban megadott tényleges információ nem térhet el hátrányára,
  4. Általános rendeleteket vagy hasonló közigazgatási aktusokat kell kiadni nagy számban,
  5. A jövedelemmel kapcsolatos juttatásokat a megváltozott körülményekhez kell igazítani,
  6. Intézkedéseket kell hozni a közigazgatási végrehajtás során, ill
  7. ellentételezni kell vagy ellensúlyozni a követelésekkel vagy 70 eurónál kisebb követelésekkel

A tárgyalás a német szabadalmi jogban

A német szabadalmi és védjegyhivatal eltti szabadalmi engedélyezési eljárás eljárási rendelkezései tárgyalást írnak el a ténylegesen írásbeli eljárás kivételével az eljárás elmozdítása érdekében. A szabadalmi törvény 46. szakasza a meghatározó . A vizsgabizottság - egyéni vizsgabiztos - meghallgatásra hívhatja a szabadalmi bejelentt. A kérelmez meghallgatás összehívását is kérheti. Ha ezt megteszi, a szabadalmi elbírálónak egyszer fel kell hívnia Önt erre. A meghallgatásokra a DPMA egyik müncheni irodájában kerül sor.

Amikor a meghallgatásra kerül sor, személyes megbeszélésrl van szó az elbíráló és a kérelmez között (esetleg szabadalmi ügyvivjével vagy képviselje által ). A meghallgatás során a kérelmez új dokumentumokat adhat át , különösen a módosított szabadalmi igénypontokat , amelyeket a további eljárások alapjául kell használni. A vizsgabiztos be tudja vezetni az eljárás legújabb szintjét .

A meghallgatás végén a szabadalmi elbíráló azonnal határozatot hozhat a szabadalmi bejelentésrl, legyen az pozitív, mint szabadalom megadására vonatkozó döntés, vagy negatív, mint fellebbezhet elutasító döntés . A meghallgatás után azonban visszatérhet az írásbeli eljáráshoz is, például kisebb formális munka elvégzéséhez. A tárgyalás menetét rögzítik, és a jegyzkönyv az irat részévé válik.

A vizsgáló szakasz eltti meghallgatást nem szabad összekeverni a szabadalmi osztály eltti szóbeli meghallgatással.

A gyermek személyes meghallgatása

Végrehajtása érdekében a 12. cikk az ENSZ -egyezmény a gyermek jogairól , § 159. törvény az eljárási családi ügyekben és az önkéntes hatásköre (FamFG) szabályozza a tárgyalást a gyermekek kérdésekben kapcsolatos a gyerekek .

web Linkek

Wikiszótár: hallás  - jelentésmagyarázatok, szóeredetek, szinonimák, fordítások

Egyéni bizonyíték

  1. ^ Carl Creifelds: Jogi szótár . 21. kiadás, 2014. ISBN 978-3-406-63871-8
  2. Friederike Wapler, Nadja Akarkach, Mariam Zorob: a CRC bevezetése és alkalmazása Németországban. Jogi vélemény a Szövetségi Családügyi, Idsek, Nk és Ifjúsági Minisztérium részérl Mainz, 2017, 56. o.

Opiniones de nuestros usuarios

Krisztian Bencze

Jó cikk a meghallgatás

Daniel Kállai

A meghallgatás szóló információ nagyon érdekes és megbízható, mint a többi cikk, amit eddig olvastam, ami már sok, mert már majdnem egy órája várok a Tinder-randimra, és nem jön, szóval szerintem felültetett. Megragadom az alkalmat, hogy hagyjak néhány csillagot a társaságnak és szarok a kibaszott életemre

Mate Ferencz

Meglepett ez a cikk a meghallgatás, érdekesnek találom, hogy milyen jól kimértek a szavak, olyan... elegáns., Végre egy cikk a meghallgatás

Emerencia ábrahám

Ebben a meghallgatás szóló bejegyzésben olyan dolgokat tudtam meg, amiket nem tudtam, úgyhogy most már mehetek aludni

Oliver Szegedi

A meghallgatás szóló bejegyzés nagyon hasznos volt számomra., Köszönöm