Személyes névmások többesszámban

A személyes névmások azok a szavak, amelyeket használnunk kell, ha nem akarjuk folyton ismételgetni a neveket vagy a birtokos esetben lévő szóalakokat.

Az angolnyelv-tanulók biztosan tudják, hogy a "I" amit magyarul a "én" jelent, a "you" pedig ezt követően a "te" értelmét viseli. Azonban amikor a többes számra térünk át, akkor már megérkezünk a személyes névmások egy másik, sokkal bonyolultabb világába.

Az angol nyelvben az ige személyfüggő, ezért fontos, hogy a megfelelő személyes névmást válasszuk. Tehát ha például "I am" azt jelenti "én vagyok", akkor "we are" jelenti "mi vagyunk".

Az angol nyelvben számos többes szám névmás van, amelyeket tudnunk kell használni. Az egyik leggyakrabban használt az "us", amely a "minket" jelent, de használhatjuk a "we" szót is, ami hasonlóan "mi" jelent.

Van azonban egy bizonyos élethelyzet, amikor a "we" nem feltétlenül helyes. Ha például egy sporteseményen vagyunk, a játékosok az "us"-t fognak használni, míg a szurkolók a "we"-t.

Ha egy személyről szeretnénk beszélni, de nem akarjuk ismételni a nevét, használhatunk olyan személyes névmásokat, mint a "they" vagy a "them". Például, ha azt szeretnénk mondani, hogy "Az új fiú nagyon kedves", azt mondhatjuk "They are very nice".

Az angol nyelvben azonban nem csak az alap személyes névmásokra van szükségünk. Fontos azonban, hogy tisztában legyünk a különböző tagadó és birtokos szóalakkal is, amelyeket szintén használnunk kell.

A birtokos szóalakokat használjuk, ha arra szeretnénk utalni, hogy kié van egy adott dolog. Például mondanánk "A csapatunk vezetője a mi edzőnk", és ebben az esetben a "mi" a birtokos szóalak.

Azt is fontos tudni, hogy az angol nyelvben a többes szám első személyű birtokos alaknál nem kell "s"-t használni, csak az "apostrof" jelét kell beilleszteni. Tehát ha azt szeretnénk mondani, hogy "Az üzletünk bevételaránya magas", azt mondhatjuk "Our business's revenue ratio is high".

Az angol nyelvtanulóknak azonban figyelniük is kell, mert ilyenkor nem csak az első személyű névmásokról kell gondoskodniuk. Az angolban számos egyéb személyes névmás van, amelyek használhatók a többes számban is.

Az "ours" például azt jelenti, hogy "a miénk", a "yours" pedig azt, hogy "a tiétek". A "theirs" pedig azt jelenti, hogy "az övéké".

Az angol nyelvben néha a kiejtés is nagyon fontos, mivel néhány többes szám névmás eltérő kiejtésű, mint a hozzájuk kapcsolódó egyszámú névmás. Például az "us" kiejtése eltérő az "I" kiejtésétől.

Ha angolul beszélünk, akkor az is fontos, hogy amikor valami a miénk, akkor használjuk a "mine" szót. Például, ha azt akarjuk mondani, hogy a telefonunk a miénk, azt mondhatjuk "It's mine".

Azok, akik az angol nyelvet tanulják, azonban nem csak a személyes névmásokra kell odafigyelniük. Az angolban sok névelő van, és fontos, hogy azt is megtanulják használni.

A névelők segítenek félreértések elkerülésében és az érthetőség javításában. Például nagyon fontos tudni, hogy a "the" névelő az egyetlen meghatározott névelő az angolban.

Ez azt jelenti, hogy ha valamiről beszélünk, akkor a "the" névelőt kell használnunk. Ez azonban nem minden esetben egyszerű. Például, ha azt mondjuk, hogy "Az öltönyöm itt van", akkor a "the" névelőt nem használjuk, mivel ebben az esetben nincs egyértelműen meghatározva, hogy melyik öltönyről van szó.

Azonban akkor is van néhány kivétel a szabályban. Például az "a" névelőt használjuk, ha olyan szóval kezdődik a mondat, amelynek az első hangja magánhangzó. Például "A dog is a man's best friend."

Továbbá, ha olyan szóval kezdődik a mondat, amelynek nincs meghatározott névelője, akkor az "a" névelőt kell használni. Például "She bought a new car."

Az angol nyelv finomabb árnyalatainak megértése érdekében fontos a nyelvtani alapok megértése. Azonban még akkor is, ha valaki jól ismeri a nyelvtant, a megfelelő személyes névmás kiválasztása néha nehéz feladat lehet.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy megadjuk magunkat. A gyakorlás segíthet abban, hogy megtanuljuk a helyes személyes névmások használatát, és végül zökkenőmentes, természetes beszédet alakíthassunk ki.