Fő- és melléknévi igenév összetétel

A fő- és melléknévi igenév összetétel egy fontos témakör a magyar nyelv tanulásakor. Az igenév az ige alakja, amely lehet főnévi vagy melléknévi. A főnévi igenév jelentése magában foglalja az ige jelentését, míg a melléknévi igenév csak egy melléknévi jelentésű rövidített igeként működik. Az igenéveket erre a két kategóriára oszthatjuk, és azt is érdemes tudni, hogy az igenéveket a főnév rokonságából nyerhetjük.

A főnévi igenévek

A főnévi igenévek olyan igék, amelyek általában egy főnévből származnak és a főnév jelentését hordozzák magukon. Az igenév egyes szám harmadik személyben is használható, mint az ige. Az igenév képzése viszonylag egyszerű, mert csak hozzá kell adni a megfelelő toldalékot a főnévhez.

Például: futás, ülés, olvasás, úszás, stb.

Ezek általában az -ás, -és, -ós, -ős toldalékok. Az igenévnek nincs saját névmása, így a 3. személyben általában csak igealakként jelenik meg. Az igealak ugyanaz, mint a főnév tője. Az igenév igealakával kifejezhető a cselekvés, a folyamat vagy az állapot.

Az igenév főnévi használata abban az esetben fontos, amikor az ige jelentését más nyelvre kell fordítani. Az igenév használata tisztább és érthetőbb kifejezést eredményez. Egy példa erre a következő:

Az étteremben vacsorázom. (ige)
Az étteremben való vacsorázásért fizetek. (főnévi igenév)

A melléknévi igenévek

A melléknévi igenév olyan rövidített igealak, amely a főnév jelentését hordozza. A melléknévi igenév használatának előnye, hogy egy mondatban egyszerre tudjuk kifejezni a cselekvést és a tárgyat. Így a mondat egyszerűbb és rövidebb lesz.

Például: futo, ulo, olvasható, úszható, stb.

A melléknévi igenév képzése alapvetően az ige utolsó magánhangzójának rövidülése, majd egy -ó,-e, vagy -i toldalék hozzáadása. Az igealak a melléknévvel együtt alkot egy összetett szót. A melléknévi igenévvel egy mondatban a főnévhez kapcsolódó cselekvés mellett az adverbium vagy melléknevek is találhatóak.

Az igenév összetétel

Az igenév összetétel kifejezés olyan igék esetén használatos, amelyeknek az eredeti jelentését már a főnév tartalmazza. Az ilyen igenévek előnye, hogy az egyszerű hatású kifejezésekkel szemben több értelmezési lehetőséget is rejt magában. Az igenév összetétel képzése egyszerű, csak össze kell írni a főnevet és az igét.

Például: ágyban fekvés, ruhát mosás, papíríráson, tévénézés, stb.

Az összetett igealakok használatával lehetőségünk van arra, hogy egyszerűen és pontosan fejezzük ki magunkat. Az igenév összetétel kifejezése igazán hasznos, ha olyan dologra szeretnénk utalni, ami része az életmindennapi rutinunknak.

Az igenév összetétel a magyar nyelv gazdagságának egyik jellemzője. Az összetett igealakok használata könnyebben fejez ki egy adott állapotot, mint az egyszerű igék. Az igenév összetétel használata segít abban, hogy érthetőbbé és tisztábbá tegyük a mondanivalónkat.

Összegzés

Az igenévek olyan igék, amelyek lehetnek főnévi és melléknévi. A főnévi igenévek általában egy főnévből származnak és a főnév jelentését hordozzák magukon. A melléknévi igenévek olyan rövidített igealak, amelyek a főnév jelentését hordozzák. Az igenév összetétel kifejezés olyan igék esetén használatos, amelyeknek az eredeti jelentését már a főnév tartalmazza. Az összetett igék használatával lehetőségünk van arra, hogy egyszerűen és pontosan fejezzük ki magunkat. Az igenév összetétel használata segít abban, hogy érthetőbbé és tisztábbá tegyük a mondanivalónkat.