Az angol forradalom és a viszályok kora

Földrajz

Az angol forradalom és a viszályok kora az Egyesült Királyság történelmének egyik legizgalmasabb időszaka. Az események során az ország átalakult politikailag, gazdaságilag és kulturálisan is. Az angol forradalom a 17. században zajlott, és alapvetően az angol monarchia átalakulásához, valamint a hatalmi viszályokhoz vezetett.

Az angol forradalom előzményei

Az angol forradalom előzményei az 1630-as évekre nyúlnak vissza. Ebben az időszakban Angliában az abszolutizmus újra felütötte a fejét. Az uralkodói hatalom erősítése érdekében adóemelések, tiltások és korlátozások sorozata érte az angol közösséget. Mindezek a gazdasági visszaesést, valamint a puritán mozgalmak népszerűségének csökkenését okozták az országban.

Ezután következett a Puritán Forradalom, amelynek során az angol monarchia átmenetileg megbukott. Oliver Cromwell hatalomra került, és Puritán Köztársaságot hozott létre. Azonban a köztársaság nem volt stabil, és Cromwell halála után újra visszatért az uralkodói hatalom.

Az angol forradalom alapvető eseményei

Az angol forradalom eseményei az 1660-as évek elején kezdődtek, amikor II. Jakab trónra került. Az új uralkodó azonnal keresztül vitte a katolikus egyház védelmében hozott törvényeket, amelyek nagyon rosszul estek az angol népnek. Ezek a törvények és korlátozások azonban nemcsak az angol katolikusokat érintették, hanem az országban élő minden egyháztagot.

Az angol monarchia ellenállása nem maradt el, és a viszályok sorozata kezdődött. Az országot két alapvető álláspontra osztották: a tory-k és a whigek. A tory-k támogatták a trónhoz vagy az uralkodóhoz való lojalitást, míg a whigek az uralkodó és a parlament közötti egyensúlyt tartották fontosnak. A viszályok az angol népességen belül is érezhetőek voltak, és ezek élesedtek, mikor II. Jakab trónra került.

A végső ütközet az 1688. évi Felállásban érte el csúcspontját. Az uralkodó felfüggesztette a törvényhozás munkáját, amelynek eredményeként az ország két seregének nagy része egyesült. Ebben az összeomlásban II. Jakab elmenekült, és Vilmos, Hollandia hercege, trónra került. Aztán a whigek és a tory-k egymásután kerültek hatalomra, ami az angol partrendszert hívják.

Az angol forradalom következményei

Az angol forradalom és a viszályok után az ország már nem tudta visszaállítani a régi rendszert. A hatalmi viszályok után az uralkodói hatalmat, a jogrendszert és a gazdaságot is megváltoztatták. Az angol forradalom történelmi jelentősége az angol politikai rendszer átalakulásában rejlik.

Az uralkodói hatalom ezt követően a törvényhozástól és a kormányzástól való függetlenítés irányába ment. Az új rendszerben a törvényhozás nagyon erős volt, és az uralkodó hatalmát jelentősen korlátozta. Az angol forradalom után az Angliában kialakult politikai rendszer az európai szabad nemzetek egyik legnagyobb hagyományi joga.

Az angol forradalom folytatódott a gazdasági átalakulásban is. Az ipar a 17. és az 18. században virágzott, és az angol városok nagyon gyorsan fejlődtek. Az amerikai válság ellenére az angol gazdaság nagyon robusztus maradt, és a brit birodalom kiépítése az európai kereskedelem egyik fő játékosa.

Összegzés

Az angol forradalom és a viszályok kora az Egyesült Királyság történelmének egyik nagyon fontos eseményének számít. Ez az időszak a politikai, gazdasági és kulturális átalakulás időszaka volt, ami jelentős hatást gyakorolt az ország jövőjére. Az angol forradalom segítette elő az angol politikai rendszer átalakulását, amely azóta is a szabad nemzetek egyik legfontosabb hagyományi joga.