Atomok és molekulák

Atomok és molekulák

Az atomok és molekulák rendkívül fontosak a kémiai folyamatok megértéséhez. Azonban sokan nem tudják, hogy mi pontosan az a különbség az atomok és a molekulák között, és hogyan játszanak szerepet a kémiai reakciók során. Ezért ebben az írásban alaposan megvizsgáljuk az atomok és molekulák jellemzőit, tulajdonságait, valamint a kémiai reakcióikat.

Az atomok jellemzői

Az atomok az alapvető építőkövei az anyagnak, és az összes kémiai elem létrejöttének alapja. Az atomok úgy vannak felépítve, hogy központi protonok és neutonok vannak körülöttük, amelyet egy elektronfelhő vesz körül. Az atomok méretét 10-8 méterben (1 Angström) mérjük, és az atomtömeg egysége a számukra a régi stabil szénizotóphoz, a "12C"-hez viszonyít.

Az atomokban az erősen kötődő protonok és neutronok találhatók a magban, míg az elektromosan töltött elektronok a mag körül keringenek, ahol különféle energiaállapotokba vannak rendezve. Az elektromos töltésük miatt az atomok lehetnek pozitívak (ha hiányzik a negatív töltésű elektronok) vagy negatívak (ha többlet elektron van).

Az atomok az elektromos vonzás által kötődnek egymáshoz, és különböző formában találhatók meg. Az egyetlen atomos molekulákat monoatomikus molekuláknak nevezik, míg ha az atomok kovalens kötések révén közösődnek egymással, akkor diatomikus molekuláknak nevezik.

Az atompályákban az elektronok rendkívül gyorsan mozognak, és villámgyorsan változnak az energiaszintek között. Az atomok által kibocsátott vagy elnyelt fénysugárzás frekvenciája megegyezik az energiaszintek közötti különbséggel, amelynek értéke vagy adott hullámhosszban, vagy frekvenciában jelenik meg.

A molekulák jellemzői

Míg az atomok az anyag alapkövei, a molekulák a több atomos épülő kötetek, amelyek egyszerre létezhetnek. A molekulák sokkal nagyobbak, mint az atomok, és számos különböző tulajdonsággal rendelkeznek.

A molekulák olyan szerkezetek, amelyek kovalens kötésekkel kapcsolódó atomok csoportjaiból állnak. Az egyszerű molekuláknál az azonos vagy különböző atomok erős kémiai kötéssel kapcsolódnak egymással. Az összetett molekuláknál az elosztott elektronpárok között van szabad abban az atomtömegben, amelynek az ellenkező töltésű atomjainál képződik. Az összetett molekulák talán egy csoportban helyezhetők el, így képezve a rendszerek részét.

A molekulákban az atomok "társulnak", hogy elektronokat adjanak át egymásnak, vagy elektronokat osztanak meg. A molekulák csatlakozó atomtömegek vagy molekulaionok keveredéséből képeződnek.

Az egyik legfontosabb tulajdonsága a molekuláknak az, hogy az egyes atomokat kombinálják, hogy új anyagokat hozzanak létre. Ez azért van, mert az egyik atom reakcióját az összes többi határozza meg. Azaz, ha egy atom reakcióba lép, mindig ezt az összes többi atom is figyelembe veszi.

Az atomok és molekulák szerepe a kémiai reakciók során

Az atomok és molekulák kémiai reakcióban állnak egymással, amelyek lehetnek exoterm vagy endoterm. Az exoterm reakció olyan, amikor a kezdőanyagok egy adag energia megkönnyítése céljából maguk körül osztják, létrehozva az új termékeket. Az endoterm reakció esetében az általunk átadott energia juttatja maguk elé a kezdőanyagokat, amelyek eztán az impulzust használják fel a kezdőanyagokból a termékképződésre.

A kémiai reakciók során az atomok és molekulák olyan elemekkel kötődnek, mint az oxigén, a hidrogén, a nitrát és a szulfát. Ez kémiai kapcsolatot eredményez, amelyből új molekulák képződnek, és új tulajdonságokat eredményeznek.

Az energia is szerepet játszik a kémiai reakciók során, hiszen az exoterm reakciók hőt bocsájtanak ki, az endoterm reakciók pedig azt abszorbálják. Az energiát új molekulákba áthelyezik, és ez olyan reakciókat teremt, amelyek új tulajdonsággal bírnak.

Az atomok és molekulák az élet fontos építőkövei. A testünk számos anyagot tartalmaz, amelyek molekulákból állnak, hogy a rendszerek működjenek. Az életben fontos molekulák a fehérjék, glükóz, aminosavak, lipidek, nukleotidok, és szénhidrátok is.

Összefoglalva

Az atomok és molekulák az anyagi világban létező alapelemek, amelyek közül az atomok az alapelemeket jelentik, amelyeket molekuláris kapcsolatba helyeznek, hogy molekulákká alakuljanak. Az atomoknak és molekuláknak különböző tulajdonságaik vannak, amelyeket a kémiai reakcióik teremtenek. A kémiai reakciók létrehoznak új anyagokat, amelyeknek új tulajdonságaik lesznek. Az atomok és molekulák létrehozzák az élet építőköveit, amelyek az élő rendszerek működéséhez szükségesek.