A logaritmusok és azok haszna

A logaritmusok olyan matematikai eszközök, amelyek segítségével könnyen tudunk dolgozni nagyon nagy, vagy nagyon kicsi számokkal is. A gyök, hatványozás és logaritmus között szoros kapcsolat áll fenn, ezért, hogy megértsük a logaritmusok hasznát, először is érdemes tisztázni, hogy mi is az a hatványozás.

Hatványozás

A hatványozás olyan művelet, amikor egy számot egy másik számmal többször összeszorozunk. Ezt írjuk úgy, hogy a számot a hatványozandó, a másik számot pedig az kitevőnek nevezzük, és így írjuk le: an, ahol a az alap, és n a kitevő.

Például:

 • 23 = 2 x 2 x 2 = 8
 • 42 = 4 x 4 = 16
 • 100 = 1 (bármely szám 0. hatványa 1)

De mi történik, ha nem egész számot szeretnénk hatványozni? Ilyenkor bejönnek a törthatványok. Ha az alap pozitív és a kitevő pozitív racionális szám, akkor an/m az a szám, amelynek m-edik hatványa an.

Például:

 • 41/2 = √4 = 2
 • 271/3 = ∛27 = 3

Amikor az alap és a kitevő is negatív és páros, akkor szintén definiálható a hatványozás, azonban a törthatványoknál már nem lehet ennyire egyértelműen meghatározni a végeredményt, ezért ebben az esetben érdemes tovább lépni a logaritmusokhoz, amelyekkel könnyen dolgozhatunk kis számokkal, vagy nagy számokkal is.

Logaritmusok

Az alapítója az angol matematikus, John Napier volt, aki a logaritmikus táblázatok használatával nagyban megkönnyítette a precíziós méréseket. Napier szerint az a sokkal könnyebben kiszámítható, hogy melyik számot hatványozva kapjuk a kívánt eredményt, mint magát az eredményt hatványozni egy adott számra. Ezt követően a matematikusok elkezdték kidolgozni a logaritmusok matematikai definícióját.

A logaritmus alapvetően azt jelenti, hogy egy számot egy másik számra kell hatványozni ahhoz, hogy a kívánt számot kapjuk. Törtlogaritmusról beszélünk, ha az alap vagy a kitevő nem egész szám. A logaritmusokat úgy jelöljük, hogy y = logax, ahol x egy adott szám, a pedig az alap, a logaritmus pedig a y.

Például:

 • log28 = 3 (mivel 23 = 8, tehát az 8 logaritmusa alapával 2 lesz 3)
 • log464 = 3 (mivel 43 = 64, tehát az 64 logaritmusa alapával 4 lesz 3)
 • log10100 = 2 (mivel 102 = 100, tehát az 100 logaritmusa alapával 10 lesz 2)

A logaritmus számításához létezik egy olyan számokból álló táblázat, amelynek segítségével közelítő értéket lehet számítani. Ezt a táblázatot logaritmikus táblázatnak hívják.

Logaritmusok haszna

A logaritmusok használata rendkívül fontos az élet több területén is, mivel segítségükkel könnyedén tudunk dolgozni nagy vagy kicsi számokkal, amelyek állandóan jelen vannak az életünkben.

Például:

 • Adóssághitel: Amikor az adóssághitel kamatát számítjuk ki, a kamatlábhoz (alap) kell használni a logaritmusokat, hogy kiszámítsuk a törlesztés mértékét. A kamatláb általában egy apró szám, azonban a hitel bonyolultabb részleteivel belefolyó nagy számok miatt a logaritmusos modellezés egy rendkívül hasznos eszköz.
 • Fizika és más tudományos számítások: Az atomok és a molekulák száma nagyon nagy, vagy nagyon kicsi, ezért a logaritmusok szükségesek ahhoz, hogy könnyedén tudjuk kezelni ezen kis vagy nagy számok közötti arányt. A logaritmusokat használják például az erősséghez és az intenzitáshoz kapcsolódó nagyon nagy vagy nagyon kicsi értékek számítására is.
 • Matematikai élet: A logaritmusokkal nagyon könnyedén lehet elemzést végezni egy adott függvényről, mivel azok az értékeket logaritmikus skálán jelzik. A logaritmusokkal számítani lehet például az összetett érzelmi és mentális jellemzőket, mint például az intelligencia vagy az életkor.

Mindezek miatt a logaritmusok használata egy rendkívül fontos és elengedhetetlen része a matematikának, a fizikának és más tudományos számításoknak. Bár első hallásra nehéznek tűnhetnek, azonban ha az alapokat megtanuljuk, akkor az általuk nyújtott kényelmi szinttel egy életen át élvezhetjük az előnyeiket.