A francia forradalom hatása Európára

Földrajz

Az 1789 és 1799 között tartó francia forradalom különösen jelentős hatást gyakorolt Európára. A forradalom nem csak Franciaországot, hanem az egész kontinenst átformálta. A forradalom alapvetően megváltoztatta az európai politika, a gazdaság és a társadalom irányát, valamint olyan eszméket és értékeket hozott létre, amelyek tovább élnek a mai napig.

A forradalom első hatása a francia társadalmon belül jelentkezett. A polgári jogokat és az egyenlőséget hirdető forradalmi vezetők előtt, a francia társadalom szigorú hierarchiába rendeződött. Az arisztokraták és a tanult urak uralkodtak a középosztály és a paraszti osztályon. A forradalom eredménye a polgári forradalom, ami az arisztokratikus osztályokat eltávolította a hatalom forrásaitól. A forradalmi vezetők azon célja, hogy megteremtsék az egyenlőséget, az egységet és a szabadságot régiók között, polgári forradalmat hirdettek.

A forradalom következő hatása a politikára volt, nemcsak Franciaországban, hanem az egész kontinensen. A francia forradalom hatására a polgári forradalmat hívás ki az egész kontinensen. A francia forradalmi eszmék és alapelvek kivetültek Európára, és megváltoztatták az ottani eszmék irányát. A francia forradalom hatására a korabeli Európa napjainkban is jelentős hatásokat fejt ki mindenhol.

A forradalom gazdasági hatása is érezhető volt Európa-szerte. A forradalom az ipartörvényhozás térhódítása volt, mivel az ipar fejlődése az élen járt az archaikus feudális gazdasági rendszerrel szemben. A forradalom a gazdasági fejlődést is ösztönözte, mérföldkő volt a kapitalista gazdaság kialakulásában.

A forradalom kulturális hatásai sem tarthatták vissza Európát. A forradalom ideológiája, a polgári forradalom megjelenése és az egyenlőség elv végül az európai népekhez is eljutott. Ez a folyamat mozgásban tartotta az intellektuális színtéren az európai népeket.

Nemzetközi szinten azonban a nagyhatalmak méltóságából még semmi nem akadozott meg. Az angol és a német császárság mindvégig szkeptikus volt a forradalom iránt, és a franciák tulajdonképpen csatába vonultak nyakig és pesztrálták az ellenségeket.

A forradalom hatása később is él, de már az egész kontinensen. Az új, polgári előtt első nagy politikai összeomlás a francia forradalom volt. Franciaországban az arisztokrácia lerombolásával a polgári előtt egészen a XIX. századig azonban napjainkra a jellemzőene, eddig az olasz megbontotta.

A francia forradalom hatása a mai napig jelentős maradt. Ennek jelentőségét mutatják a XIX. és XX. század politikai fejleményei is. A világtörténelemben aktív résztvevő országok Spanyolországból, Itáliából, Németországból, Franciaországból és Angliából feltárták egymásnak. A Franciaországban felgyülemlő energia elhagyta a kapuinkat és a containerhajókon, és az új kor szövetségének járulékaként az osztrák császárság '1838' nyarán Belgrádot megszállni indult.

A francia forradalom hatalmas hatást gyakorolt a világtörténelemre, és az akkori események nem csak az európai politikára, gazdaságra és társadalomra, hanem az egész világra kihatással voltak. A forradalom a polgári forradalmak alapjaihoz, és a mai modern polgári demokrácia kialakításához vezetett. Így a francia forradalom egyik legfontosabb történelmi pillére maradt mind a politika, mind pedig a gazdaság területén.