Befektetési tanácsadásAz internet a tudás kimeríthetetlen forrása, akkor is, ha Befektetési tanácsadás-ről van szó. A Befektetési tanácsadás-ről szóló évszázadok és évszázadok emberi tudását öntötték és öntötték a hálóba, és még mindig öntözik, és éppen ezért olyan nehéz hozzáférni, hiszen találunk olyan helyeket, ahol a navigáció nehézkes vagy akár kivitelezhetetlen is lehet. Javaslatunk az, hogy ne szenvedjen hajótörést a Befektetési tanácsadás-re vonatkozó adatok tengerében, és hogy gyorsan és hatékonyan elérje a bölcsesség minden kikötőjét.

Ezt a célt szem előtt tartva tettünk valamit, ami túlmutat a nyilvánvalón: összegyűjtöttük a legfrissebb és legjobban megmagyarázott információkat Befektetési tanácsadás-ről. Emellett úgy alakítottuk ki, hogy könnyen olvasható legyen, minimalista és kellemes dizájnnal, biztosítva a legjobb felhasználói élményt és a legrövidebb betöltési időt. Megkönnyítjük a dolgát, hogy Önnek csak azzal kelljen foglalkoznia, hogy mindent megtudjon a Befektetési tanácsadás-ről! Ha tehát úgy gondolod, hogy elértük a célunkat, és már tudod, amit tudni akartál Befektetési tanácsadás-ről, akkor örömmel látunk újra a sapientiahu.com nyugodt tengerében, amikor újra feléled a tudásvágyad.

Under befektetési tanácsadás értetd a bankrendszer , a tanácsadó , hogy a bank ügyfelei a kockázatok és lehetségek a különböz pénzügyi termékek , hogy tisztázzuk, figyelembe véve a személyes és pénzügyi helyzete az ügyfél.

Tábornok

A befektetési tanácsadás olyan jogi kifejezés , amely csak a banki pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos tanácsadáshoz kapcsolódik, és ezért csak a hitelintézetek betét- és letétkezelési üzletágára korlátozódik . A szakirodalomban számos olyan kifejezést használnak, amelyet a befektetési tanácsadás szinonimájaként használnak, például pénzügyi tanácsadás vagy eszköz- tanácsadás , ahol a pénzügyi tanácsadás gyakran fordul el általános kifejezésként minden tanácsadói szolgáltatás esetében. A bankoknál vagy más pénzügyi szolgáltatóknál nyújtott befektetési tanácsadás általában ingyenes szolgáltatás , amelyet banki termékek értékesítésével kereszt-szubvencionálnak .

A befektetk különböz szint ismeretekkel rendelkeznek pénzügyi és tkebefektetéseik jellemzirl és kockázati tartalmáról, és a pénzügyi termékek nagy száma miatt a hitelintézetek segítsége nélkül gyakran nem tudják eldönteni, hogy melyik típusú befektetés a megfelel. Ezt a döntést befektetési tanácsadás segítségével kell meghozni. A BGH döntései szerint a hitelintézetek tanácsának megfelelnek kell lennie a befektet számára és megfelelnek kell lennie az ingatlannak. Ezután a befektetbarát tanácsok részeként meg kell vizsgálniuk az ügyfél ismeretét a tervezett típusú befektetési tranzakciókról és kockázati hozzáállását ; a bankok által ajánlott befektetési célú ingatlanoknak ezeket a kritériumokat figyelembe kell venniük (ingatlan-specifikus tanácsok). A befektetbarát tanács a BGH ítélkezési gyakorlatának hosszú hagyományának felel meg. Már 1961 novemberében követelte, hogy a bankok tájékozódjanak arról, hogy a tervezett befektetési vállalkozás biztonságos befektetésként szolgál-e, vagy spekulatív jelleg (lásd kockázati osztály ). Ezt a célt szem eltt tartva az ajánlott befektetést az ügyfél személyes körülményeihez kell igazítani, azaz befektetbarátnak kell lennie. A helyes és teljes befektetési tanácsadással kapcsolatos kötelezettségek a megkötött tanácsadói szerzdésbl erednek.

Jogi esetek

A befektetési tanácsadást a bankfelügyeleti törvény és a polgári jog eltéren határozza meg. A bankfelügyeleti törvény értelmében a befektetési tanácsadás bizonyos pénzügyi eszközök kifejezett vagy hallgatólagos ajánlása a leend befektetk számára szakérti értékelés és egy konkrét befektetési ajánlás benyújtása alapján azzal a céllal, hogy a befektet megfelel befektetési döntést hozzon. A befektetési tanácsadás személyes ajánlások készítése az ügyfeleknek bizonyos pénzügyi eszközökkel folytatott tranzakciókkal kapcsolatban. Ebbl a WpHG 2. § (8) bekezdés 10. pontja egy jogi meghatározást vezet le , amely szerint a befektetési tanácsadás az ügyfelek számára személyes ajánlások megtételét jelenti egyes pénzügyi eszközökkel folytatott tranzakciókkal kapcsolatban, feltéve, hogy az ajánlás a befektet személyes körülményeinek vizsgálatán alapul. A befektetési tanácsadás 2007 novembere óta az értékpapír-kereskedelemrl szóló törvény értelmében független értékpapír-szolgáltatás . Ez azonban nem eredményez befektetési tanácsadási kötelezettséget, csak tanácsadói szerzdésbl fakad. A polgári jog szerint az ügyfelet tájékoztatni kell a befektetés általános és különleges lehetségeirl és kockázatairól is.

Elhatárolások

A tartalomtól és a felelsségtl függen megkülönböztetünk információkat, pontosításokat és tanácsokat. Az információ a tények kért nyilvánosságra hozatala . A tisztázás olyan tények közlése, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki értékelni tudja a helyzetet . A tanács pontosítás, valamint szakérti értékelés és egy befektetési forma értékelése, valamint ajánlás megfogalmazása.

A befektetési tanácsadás a betétbiztosításra és a hitelintézetek letétkezelésére korlátozódik , míg a pénzügyi tanácsadás magában foglalja a hitelügyleteket , a pénzügyi menedzsmentet , az adósságtanácsadást , a pénzügyi tervezést és a pénzügyi kockázatok kiküszöbölését is . Míg a pénzügyi tanácsadás - kivéve a befektetési tanácsadás egy részét - általában nem engedélyköteles, a BaFin befektetési tanácsadásához engedélyezési banki tevékenységre van szükség . Befektetési és pénzügyi tanácsadás esetén a döntést az ügyfél hozza meg, vagyongazdálkodás esetén a döntést maga az eszközkezel hozza meg. Különbséget tesznek a befektetési ügynöki és a befektetési tanácsadás között is. A befektetési közvetít szerepe a befektet és egy adott pénzügyi termék összefogása; a tanács ehhez nem kapcsolódik.

Németország

A KWG 1. szakasza (1a) bekezdésének 1a. Szakasza értelmében személyes ajánlások megfogalmazása az ügyfeleknek vagy képviseliknek bizonyos pénzügyi eszközökkel folytatott tranzakciókkal kapcsolatban, feltéve, hogy az ajánlás a befektet személyes körülményeinek vizsgálatán alapul, vagy megfelelnek tnik számára és nem jelentik be kizárólag információelosztási csatornákon keresztül vagy a nyilvánosság számára "csak a szövetségi pénzügyi felügyeleti hatóság (BaFin) engedélyével lehetséges a KWG 32. §-a szerint . Az így szabályozott pénzügyi szolgáltatók befektetési tanácsadás részeként ajánlhatnak és közvetíthetnek minden pénzügyi eszközt a KWG 1. § (11) bekezdése értelmében. A BaFin az összes befektetési tanácsadó nyilvántartását és panasznyilvántartását vezeti a weboldalán. A befektetési tanácsadó azonban élhet a KWG 2. cikk (6) bekezdés 8. pontjában szabályozott kivétellel, amely szerint befektetési tanácsadás a Kereskedelmi Szabályzat 34f. Cikke szerinti engedély alapján is nyújtható, feltéve, hogy az csak nyílt vég befektetési alapokra és zárt vég befektetési alapokra korlátozódik . A jogalkotó ezután "pénzügyi befektetési alkuszról" beszél, a felügyeletet már nem a BaFin, hanem a helyi szabályozó hivatal látja el . A pénzügyi befektetési brókert be kell vezetni a Kereskedelmi és Iparkamara (IHK) nyilvános brókernyilvántartásába. Nincs nyilvántartás a pénzügyi befektetési brókerek panaszairól.

Kizárólag hozzáért és megbízható személyek vehetnek igénybe befektetési tanácsadást . A szakértelem a BaFin számára házon belüli és küls képzéssel és továbbképzéssel bizonyítható, amennyiben megfelelnek az értékpapír-kereskedelemrl szóló törvény - az alkalmazottak értesítésérl szóló rendelet (WpHG-MaAnzV) követelményeinek. A pénzügyi befektetési alkusznak a Kereskedelmi és Iparkamara vizsgálatával vagy megfelel szakképzéssel ( pl. Banki szakember ) vagy egyetemi diplomával (pl . Banki, biztosítási vagy pénzügyi szolgáltatásokra szakosodott üzleti igazgatás ) kell bizonyítania a szükséges szakértelmet .

A 2013-as törvényreform némi változást hozott. Egészen július 22, 2013, a Asset Investment Act (VermAnlG) nélkülözhetetlen volt a befektetési tanácsadás a bankok, a biztosítók és a független közvetítk. Ezt felváltotta a tkebefektetési kódex (KAGB). Számos rendeletet fogadtak el és egészítettek ki az elz reformhoz képest. A jogi reform célja a kisbefektetk védelmének megersítése volt az átszervezés, a kockázatok osztályozása és a tkebefektetések szolgáltatóinak felügyelete révén.

Tanácsadói szerzdés

A tanácsadói szerzdés nem formális banki szerzdés, amelyet rendszeresen kötnek a konzultáció megkezdésekor. A tanácsadás magában foglalja a befektetés típusának önértékelését, és - a befektet személyes körülményeinek figyelembevételével - ajánlást, amely vételi, eladási vagy tartási ajánláshoz vezet. A holding a befektetési tanácsadás is, mert az ügyfélnek azt tanácsolják, hogy ne adjon el. A vételi, eladási vagy tartási ajánlás alkalmassági nyilatkozatot vált ki , amelyet az értékpapír- megbízás benyújtása eltt írásban kell átadni a magánbefektetnek .

Felelsség a tanácsért

A befektetési tanácsadás elsdleges célja a befektet / ügyfél / fogyasztó védelme. Ezt a védelmet az információk, tanácsok, ajánlások és szükség esetén figyelmeztetések nyújtásának kötelezettsége garantálja. A WpHG rendelkezései nem képeznek önálló alapot az ügyfélnek a bankkal szembeni követeléseiben abban az esetben, ha azokat a tanácsadó megsérti. A közjogi felügyeleti jog rendelkezései ( WpHG 63. és azt követ szakaszai ) ezért a polgári jogi nyilvánosságra hozatali és tanácsadói kötelezettségeken túl a kártérítési jog szempontjából sincsenek független jelentséggel. Megállapítják azonban a teljesítési és ellenszolgáltatási kötelezettségeket a BGB 241. § (1) és (2) bekezdése szerint . A tudakozó vagy tanácsadás kötelez szerzdéses kötelezettség a sorrendben ( § 662 BGB), vagy ügynöki szerzdés ( § 675 para. 1 BGB). A német polgári törvénykönyv (BGB) 675. cikkének (2) bekezdése szerint a téves tanácsadás csak akkor kötelezi kártérítésre, ha az megsérti a szerzdéses vagy szerzdés eltti kötelezettségeket, vagy ha törvényellenes cselekedetet jelent . A tanácsadási kötelezettség megsértése esetén az ügyfél köteles a német polgári törvénykönyv (BGB) 280. cikke (1) bekezdésének 1. mondata alapján kártérítési igényre kötelességszegés miatt. Ezt követen a károsultat úgy kell bemutatni, mintha helyes információkat kapott volna. Ha a bank nem tudja végérvényesen felmérni a kockázatokat, akkor nem szabad úgy tenni, mintha a tudásban van, hanem rámutatnia kell a speciális ismeretek hiányára.

Nemzetközi

Az Ausztria , befektetési tanácsadás ellátható összhangban a 3. § (1) Az értékpapír-piaci felügyelet törvény (WAG 2007) különböz szolgáltatók aktív a tkepiaci ; 1. szakaszának (3) a hitelintézeti törvény (BWG), a hitelintézetek is nyújt befektetési tanácsadást tekintettel a pénzügyi eszközök ügyfeleiknek. A WAG 4. szakasza elírja, hogy a befektetési szolgáltató társaságok üzleti tevékenysége a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos befektetési tanácsadásra korlátozódik (WAG 3. cikk (2) bekezdés 1. pont), valamint a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások elfogadására és továbbítására (WAG 3. cikk (2) bekezdés 3. pont). . A Svájcban , ami nem kell végrehajtani az EU MiFID irányelv , független vagyonkezelt és a befektetési tanácsadók nem kell engedély a svájci pénzügyi piaci Felügyelet FINMA.

A német, svájci és amerikai törvények szerint az ügyfél által megszerzett értékpapírokkal kapcsolatban nincsenek folyamatos felügyeleti és tanácsadási kötelezettségek , különösen nem minsítésváltozások esetén .

Lásd még

web Linkek

Egyéni bizonyíték

 1. Katrin Severidt, Tanácsadási díjak Bankenben, 1997, 5. o
 2. Jörg Lange, Pénzügyi tanácsadás a háztartásoknak , 1995, 34. o
 3. Bernd Hochberger, Pénzügyi tervezés , 2003, 180. o
 4. BGH, 1993. július 6-i ítélet, Az. XI ZR 12/93 = BGHZ 123, 126: "Bond-ítélet"
 5. BGH, 1961. november 25-i ítélet, Az.: IVa ZR 286/80 = NJW 1982, 1095, 1096
 6. Robert Eberius, A befektetési tanácsadás és a viselkedésfinanszírozás szabályozása , 2013, 5. o
 7. A 2004/39 / EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 4. pontja
 8. ^ Siegfried Kümpel: Banki és tkepiaci törvény . 2004, marginális sz. 16,534.
 9. Markus Lenenbach: Tkepiaci és tzsdei törvény . (2002) bek. 8.10.
 10. ^ Sebastian Capek: Befektetvédelem Németországban . 2010, 27. o.
 11. Gerhard Lippe / Jörn Esemann / Thomas Tänzer (szerk.), Minsített pénzügyi tanácsadás bankokban és takarékpénztárakban , 2004, 60. o.
 12. A BaFin alkalmazotti és panasznyilvántartása
 13. Az IHK pénzügyi vagyonközvetít nyilvántartása ( Memento 2014. június 3-tól az Internet Archívumban )
 14. ^ Az AIFM végrehajtási törvényének szövege és módosításai - AIFM-UmsG, 2013. július 4
 15. Beruházási tanácsadás Németországban a 2013. évi jogi reform után. Hozzáférés : 2017. szeptember 11 .
 16. Marc-Philippe Weller , A befektetési tanácsadási szerzdés dogmatikája , in: ZBB 2011/11/11, 193. o.
 17. Lukas Feiler (szerk.), Innováció és nemzetközi jogi gyakorlat , 2009, 800. o
 18. Peter Derleder (szerk.), Kézikönyv a német és az európai bankjogról , 2009, 1410. o
 19. BGH, 2006. december 19-i ítélet, Rn. 18 mwN
 20. BGH NJW 2007, 1874
 21. BGH NJW 1998, 2675
 22. Lukas Feiler, Innováció és nemzetközi jogi gyakorlat , 2009, 774. o. FN 14
 23. BGH WM 2006, 851, 852
 24. ^ Szövetségi Legfelsbb Bíróság 2012. február 3-i ítélete, Az.: 4A 525/2011
 25. Ulrich G. Schroeter, Ratings , 2014, 442. o

Opiniones de nuestros usuarios

Otto Jónás

Köszönöm. A cikk a Befektetési tanácsadás hasznos volt számomra., Nagyon érdekes cikk a Befektetési tanácsadás

Gerda Király

Nem tudom, hogyan jutottam el ehhez a Befektetési tanácsadás szóló cikkhez, de nagyon tetszett.

Dalma Bencze

A Befektetési tanácsadás szóló információ nagyon érdekes és megbízható, mint a többi cikk, amit eddig olvastam, ami már sok, mert már majdnem egy órája várok a Tinder-randimra, és nem jön, szóval szerintem felültetett. Megragadom az alkalmat, hogy hagyjak néhány csillagot a társaságnak és szarok a kibaszott életemre

Bianka Toldi

Nagy felfedezés ez a cikk a Befektetési tanácsadás és az egész oldalról. Egyenesen a kedvencek közé kerül., Nagyszerű felfedezés ez a cikk a Befektetési tanácsadás és az egész oldal