Volt nekem egy kecském

Volt nekem egy kecském
Műfajmagyar népdal
Hangfajpentaton
A kotta hangneme1. sor: A moll
2. sor: D moll
SorokA5 A5v A Av
Hangterjedelem4–8 4–8 VII–4 VII–4
Kadencia7 (5) ♭3
Szótagszám9 9 9 9
ElőadásmódFrissen
Előadási tempó120
A gyűjtés adatai
GyűjtőKodály Zoltán
A gyűjtés helyeBolhás
A gyűjtés ideje1922
(Vár)megyeSomogy megye
Kiemelt források
Kodály–Vargyas22. oldal I. kotta

A Volt nekem egy kecském kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte a Somogy megyei Bolháson 1922-ben.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két énekhang Bicinia Hungarica, I. füzet, 13. dal
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 25. oldal

A bolhási gyűjtés szövegének eleje: Zöld ágat eszik a kis kecske. A Bicinia Hungarica-ban Kodály felhasznált egy nagybajomi gyűjtést is, ugyancsak 1922-ből. Ebből való a szöveg is. Eredetileg egyik dallam sem ötfokú; azt Kodály alkotta meg a két dallamból, és ezt a dallamot közölte Magyar népzene című tanulmányában. A dal ebben a formában terjedt el.

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "slap bass 2"
   \transposition c'
%    Volt nekem egy kecském, tudod-e,
    d'8 d d c a4 g c8 c c r \bar "||"
%    kertbe rekesztettem, tudod-e,
    d d d c a4 g a8 a a r \bar "||" \break
%    megette a farkas, tudod-e,
    g g g f d4 c f8 f f r \bar "||"
%    csak a szarvát hagyta, látod-e.
    g g g f d4 c d8 d d r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Volt në -- këm egy kecs -- kém, tu -- dod- ë,
    kert -- be rë -- kesz -- tët -- tem, tu -- dod- ë,
    mëg -- ët -- te a far -- kas, tu -- dod- ë,
    csak a szar -- vát hagy -- ta, lá -- tod- e.
   }
  >>
}

Volt nekem egy kecském, tudod- e,
kertbe rekesztettem, tudod- e,
megette a farkas, tudod- e,
csak a szarvát hagyta, látod- e.

Jegyzetek

 1. Volt nekem egy kecském. Budapesti Kodály Zoltán leánykar, vezényel: Andor Ilona YouTube (1970. április 7.) (Hozzáférés: 2016. május 6.) (audió)

Források

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

Feldolgozások:

Zenetudomány:

Felvételek

Kapcsolódó lapok