Ratio Educationis

A Ratio Educationis a 18. század második felében, majd a 19. század elején a Magyar Királyság területére kiterjedő két oktatási rendelkezésnek a neve, amelyeket az akkori uralkodók a királyi tanügyi rendszer szabályozására hoztak. Az első Mária Terézia kiadott tanügyi rendelete volt 1777-ben, ezt követte I. Ferenc 1806. évi, azonos című rendelete, amely 1848-ig volt hatályban. A rendkívül alapos részletességgel kidolgozott, eredetileg latin nyelvű rendeletek Mészáros István fordításában és kiadásában magyarul is olvashatók a „Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása” címen.

Mária Terézia Ratio Educationis rendelete


Mária Terézia
Martin van Meytens

I. Ferenc Ratio Educationis rendelete

I. Ferenc
Friedrich von Amerling

Hatásuk

Mindkét Ratio Educationis csak rendelet volt, nem pedig országos törvény, ezért a protestánsok azokat iskoláik szervezésében és berendezésénél irányul nem fogadták el, és amikor a kormányzat végrehajtásukat ismételten sürgette, a protestánsok erélyesen tiltakoztak. A magyarországi katolikus iskolák azonban egészen 1848-ig a második Ratio Educationis szellemében működtek.

Jegyzetek

Források

Irodalom