Mértékegységek átszámítása

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés

A Wikipédián, de az egész interneten keresve is gyakran találkozunk olyan mértékegységben megadott értékekkel, amelyek már elavultak, vagy hazánkban nem is (voltak) használatosak. Az alábbi szócikkben lévő táblázatok a pontos átszámítást segítik elő.

Jelölések

Jelölés
definíció
= pontosan egyenlő
közelítőleg egyenlő
(számjegy) az ismétlődő számjegyek száma

Hosszúság

Hasonló fogalmak: távolság, átmérő, sugár, alakváltozás, mélység, magasság, helyzet

Hosszúság, l (longitudo)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
ångström Å ≡ 1.000·10−10 m = 0,1 nm
csillagászati egység CsE = (149 597 870,691 ± 0,030) km
atomi hosszegység ae ≡ a0 ≈ (5,291 772 083·10−11 ± 19·10−20) m
barley corn   ≡ 1/3 in ≈ 8,466 667 mm
Bohr-sugár a0; b α/(4πR∞) ≈ (5,291 772 083·10−11 ± 19·10−20) m
cable length (kábelhossz) (Imperial)   ≡ 608 ft = 185,3184 m
cable length (kábelhosz) (Nemzetközi)   ≡ 1/10 NM = 185,2 m
cable length (kábelhosz) (U.S.)   ≡ 720 ft = 219,456 m
kaliber cal ≡ 0,01in -1 = 0,254 mm
lánc (Gunter; földmérő) ch ≡ 66 ft = 20,1168 m
lánc (Ramsden; mérnöki) ch ≡ 100 ft = 30,48 m
cubit   ≡ 18 in = 0,4572 m
ell ell ≡ 45 in = 1,143 m
fathom fm ≡ 6 ft = 1,8288 m
≈ 1/1000 NM = 1,852 m
fermi fm ≡ 1,000·10−15 m = 1,000·10−15 m
finger (ujj)   ≡ 7/8 in = 22,225 mm
finger (ujj ruhánál)   ≡ 4 ½ in = 0,1143 m
foot (láb) (Benoît) ft (Ben) ≈ 0,304 799 735 m
foot (láb) (Clarke) ft (Cla) ≈ 0,304 797 265 4 m
foot (láb) (Indiai) ft Ind ≈ 0,304 799 514 m
foot (láb) (Nemzetközi) ft ≡ 1/3 yard = 0,3048 m
foot (láb) (Sear) ft (Sear) ≈ 0,304 799 47 m
foot (láb) (U.S. földmérési) ft (US) ≡ 1200/3937 m ≈ 0,304 800 610 m
furlong fur ≡ 660 ft = 201,168 m
földrajzi mérföld mi ≡ 6082 ft = 1853,7936 m
hand (kéz)   ≡ 4 in = 0,1016 m
inch (hüvelyk) in ≡ 1/36 yd = 25,4 mm
league lea ≡ 3 mi = 4828,032 m
fénynap   ≡ 24 fényóra = 2,590 206 837 12·1013 m
fényóra   ≡ 60 fényperc = 1,079 252 848 8·1012 m
fényperc   ≡ 60 fénymásodperc = 1,798 754 748·1010 m
fénymásodperc   ≡ 2,997 924 58·108 m
fényév l.y. ≡ c0 × 86 400 × 365.25 = 9,460 730 472 580 8·1015 m
line (vonal) ln ≡ 1/12 in (Klein 1988, 63) ≈ 2,116 667 mm
link (Gunter; földmérő) lnk ≡ 1/100 ch = 0,201 168 m
link (Ramsden; mérnöki) lnk ≡ 1 ft = 0,3048 m
méter (SI-alapegység) m ≡ 1 m = 1 m
mickey   ≡ 1/200 in = 1,27·10−4 m
mikron µ ≡ 1,000·10−6 m
mil; thou mil ≡ 1,000·10−3 in = 2,54·10−5 m
mérföld mi ≡ 1760 yd = 5280 ft = 1609,344 m
mérföld (U.S. földmérés) mi ≡ 5280 ft (US) = 5280 × 1200/3937 m ≈ 1609,347 219 m
nail (köröm ruhánál)   ≡ 2 ¼ in = 57,15 mm
tengeri league NL; nl ≡ 3 NM = 5556 m
tengeri mérföld NM; nm ≡ 1852 m
tengeri mérföld (Admiralitás) NM (Adm); nm (Adm) ≡ 6080 ft = 1853,184 m
pace   ≡ 2,5 ft = 0,762 m
tenyér   ≡ 3 in = 76,2 mm
parszek pc ≈ 180 × 60 × 60/π CsE
≈ 206 264,806 25 CsE
= (3,261 563 776 9 ± 6 ·10−10) fényév
= (3,085 677 581 3·1016 ± 6·106) m
pont (amerikai betűméret) pt ≡ 0,013837 in = 0,351 459 8 mm
pont (Didot; európai) pt ≡ 0,376 065 mm
pont (metrikus) pt ≡ 3/8 mm = 0,375 mm
pont (PostScript) pt ≡ 1/72 in ≈ 0,352 778 mm
quarter   ≡ ¼ yd = 0,2286 m
rod; pole; perch rd ≡ 16 ½ ft = 5,0292 m
kötél rope ≡ 20 ft = 6,096 m
span   ≡ 6 in = 0,1524 m
span (ruhánál)   ≡ 9 in = 0,2286 m
spat S ≡ 1012 m = 1 Tm
stick (bot)   ≡ 2 in = 50,8 mm
stigma; pm   ≡ 1,000·10−12 m ≡ 1,000·10−12 m
távíró mérföld mi ≡ 6087 ft = 1855,3176 m
twip twp ≡ 1/1440 in ≈ 1,763 889·10−5 m
x egység; siegbahn xu ≈ 1,0021·10−13 m
yard (Nemzetközi) yd ≡3 ft ≡ 0.9144 m = 0,9144 m

Terület

Hasonló fogalmak: felület, felszín, keresztmetszet

Terület, A   (area, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységekre
acre ac ≡ 10 sq ch = 4840 sq yd = 4046,856 422 4 m²
ár a ≡ 100 m²
barn b ≡ 10−28 m²
barony   ≡ 4000 ac = 1,618 742 568 96·107 m²
board bd ≡ 1 in × 1 ft = 7,741 92·10−3 m²
circular inch circ in ≡ π/4 in² ≈ 5,067 075·10−4 m²
circular mil; circular thou circ mil ≡ π/4 mil² ≈ 5,067 075·10−10 m²
cord   ≡ 192 bd = 1,486 448 64 m²
dunam   ≡ 1000 m² = 1000 m²
hektár ha ≡ 10 000 m² = 0,01 km²
hold h = 1600 □-öl = 0,0058 km²
hide   ≡ 100 ac = 4,046 856 422 4·105 m²
rood ro ≡ ¼ ac = 1011,714 105 6 m²
négyzetchain sq ch ≡ 1 ch² = 404,685 642 24 m²
négyzetláb sq ft ≡ 1 ft² = 9,290 304·10−2 m²
négyzethüvelyk sq in ≡ 1 in² = 6,4516·10−4 m²
négyzetkilométer km² ≡ 1 km² = 106 m²
négyzetlink sq lnk ≡ 1 lnk² = 4,046 856 422 4·10−2 m²
négyzetméter (SI-egység) ≡ 1 m × 1 m = 1 m²
négyzetmil; square thou sq mil ≡ 1 mil² = 6,4516·10−10 m²
négyzetmérföld sq mi ≡ 1 mi² = 2,589 988 110 336·106 m²
négyzetrod/pole/perch sq rd ≡ 1 rd² = 25,292 852 64 m²
négyzet U.S. földmérő mérföld sq mi ≡ 1 mi (US)² ≈ 2,589 998·106 m²
négyzetyard sq yd ≡ 1 yd² = 0,836 127 36 m²
township   ≡ 36 sq mi (US) ≈ 9,323 994·107 m²
yardland   ≡ 30 ac = 1,214 056 926 72·105 m²

Térfogat

Térfogat, V   (volumen, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
köbméter (SI-egység) ≡ 1 m × 1 m × 1 m
liter l ≡ 1 dm³
lambda λ ≡ 1 mm³ = 1 μl
drop (csepp) (metrikus)   ≡ 1/20 ml = 0,05 ml
minim (Imperial) min ≡ 1/480 fl oz (Imp) = 1/60 fl dr (Imp) ≈ 0,059 193 880 208 333 ml
minim (U.S.) min ≡ 1/480 US fl oz = 1/60 US fl dr = 0,061 611 519 921 875 ml
drop (csepp) (U.S.) (alt) gtt ≡ 1/456 US fl oz ≈ 0,064 854 231 ml
drop (csepp) (Imperial) (alt) gtt ≡ 1/1824 gi (Imp) ≈ 0,077 886 684 ml
drop (csepp) (U.S.) gtt ≡ 1/360 US fl oz = 0,082 148 693 229 1(6) ml
drop (csepp) (egészségügyi)   ≡ 1/12 ml = 0,08(3) ml
drop (csepp) (Imperial) gtt ≡ 1/288 fl oz (Imp) = 0,098 656 467 013 (8) ml
dash (U.S.)   ≡ 1/96 US fl oz = ½ US pinch = 0,308 057 599 609 375 ml
dash (Imperial)   ≡ 1/384 gi (Imp) = ½ pinch (Imp) = 0,369 961 751 302 08(3) ml
pinch (U.S.)   ≡ 1/48 US fl oz = 1/8 US tsp = 0,616 115 199 218 75 ml
pinch (Imperial)   ≡ 1/192 gi (Imp) = 1/8 tsp (Imp) = 0,739 923 502 604 1(6) ml
fluid scruple (Imperial) fl s ≡ 1/24 fl oz (Imp) = 1,183 877 604 1(6) ml
teáskanál (kanadai) tsp ≡ 1/6 fl oz (Imp) ≈ 4,735 510 416 667 ml
teáskanál (U.S.) tsp ≡ 1/6 US fl oz = 4,928 921 595 ml
teáskanál (metrikus)   ≡ 5 ml
teáskanál (Imperial) tsp ≡ 1/24 gi (Imp) = 5,919 388 020 8(3) ml
desszertkanál (Imperial)   ≡ 1/12 gi (Imp) = 11,838 776 041 (6) ml
evőkanál (Canadian) tbsp ≡ ½ fl oz (Imp) = 14,206 531 25 ml
evőkanál (U.S.) tbsp ≡ ½ US fl oz = 14,786 764 782 5 ml
evőkanál (metric)   ≡ 15 ml
köbhüvelyk cu in ≡ 1 in³ = 16,387 064 ml
evőkanál (Imperial) tbsp ≡ 5/8 fl oz (Imp) = 17,758 164 062 5 ml
pony   ≡ 3/4 US fl oz = 22,180 147 171 875 ml
fluid ounce (Imperial) fl oz (Imp) ≡ 1/160 gal (Imp) = 28,413 062 5 ml
fluid ounce (U.S.) fl oz (US) ≡ 1/128 gal (US) = 29,573 529 562 5 ml
shot   ≡ 1 US fl oz = 29,573 529 562 5 ml
jigger   ≡ 1 ½ US fl oz = 44,360 294 343 75 ml
gill (U.S.) gi (US) ≡ 4 US fl oz = 118,294 118 25 ml
gill (Imperial); Noggin gi (Imp); nog ≡ 5 fl oz (Imp) = 142,065 312 5 ml
csésze (kanadai) c (CA) ≡ 8 fl oz (Imp) = 227,3045 ml
csésze (U.S.) c (US) ≡8 US fl oz ≡ 1/16 gal (US) = 236,588 236 5 ml
csésze (metric) c ≡ 250 ml
breakfast cup   ≡ 10 fl oz (Imp) = 284,130 625 ml
pint (U.S. fluid) pt (US fl) ≡ 1/8 gal (US) = 473,176 473 ml
pint (U.S. dry) pt (US dry) ≡ 1/4 bu (US lvl) = 0,550 610 471 357 5 l
pint (Imperial) pt (Imp) ≡ 1/8 gal (Imp) = 0,568 261 25 l
fifth   ≡ 1/5 US gal = 0,757 082 356 8 L
quart (U.S. fluid) qt (US) ≡ 1/4 gal (US fl) = 0,946 352 946 L
quart (U.S. dry) qt (US) ≡ 1/32 bu (US lvl) = ¼ gal (US dry) = 1,101 220 942 715 l
quart (Imperial) qt (Imp) ≡ ¼ gal (Imp) = 1,136 522 5 l
pottle; quartern   ≡ ½ gal (Imp) = 80 fl oz (Imp) = 2,273 045 l
board-foot fbm ≡ 144 cu in = 2,359 737 216 L
gallon (U.S. fluid; Wine) gal (US) ≡ 231 cu in = 3,785 411 784 l
gallon (U.S. dry) gal (US) ≡ 1/8 bu (US lvl) = 4,404 883 770 86 l
gallon (Imperial) gal (Imp) = 4,546 09 l
beer gallon beer gal ≡ 282 cu in = 4,621 152 048 l
peck (U.S. dry) pk ≡ ¼ US lvl bu = 8,809 767 541 72 l
peck (Imperial) pk ≡ 2 gal (Imp) = 9,092 18 l
bucket (Imperial) bkt ≡ 4 gal (Imp) = 18,184 36 l
timber foot   ≡ 1 cu ft = 28,316 846 592 l
köbláb cu ft ≡ 1 ft × 1 ft × 1 ft = 28,316 846 592 l
firkin   ≡ 9 gal (US) = 34,068 706 056 l
bushel (véka) (U.S. dry level) bu (US lvl) ≡ 2150,2 cu in = 35,239 070 166 88 l
bushel (véka) (Imperial) bu (Imp) ≡ 8 gal (Imp) = 36,368 72 l
bushel (véka) (U.S. száraz púpozott) bu (US) ≡ 1 ¼ bu (US lvl) = 44,048 837 708 6 l
strike (U.S.)   ≡ 2 bu (US lvl) = 70,478 140 333 76 l
strike (Imperial)   ≡ 2 bu (Imp) = 72,737 44 l
kilderkin   ≡ 18 gal (Imp) = 81,829 62 l
sack (U.S.)   ≡ 3 bu (US lvl) = 105,717 210 500 64 l
sack (zsák) (Imperial); bag   ≡ 3 bu (Imp) = 109,106 16 l
barrel (hordó) (U.S. dry) bl (US) ≡ 105 qt (US) = 105/32 bu (US lvl) = 115,628 198 985 075 l
barrel (hordó) (U.S. fluid) fl bl (US) ≡ 31 ½ gal (US) = 119,240 471 196 l
coomb   ≡ 4 bu (Imp) = 145,474 88 l
barrel (hordó) (kőolaj) bl ≡ 42 gal (US) = 158,987 294 928 l
barrel (hordó) (Imperial) bl (Imp) ≡ 36 gal (Imp) = 163,659 24 l
hogshead (U.S.) hhd (US) ≡ 2 fl bl (US) = 238,480 942 392 l
seam   ≡ 8 bu (US lvl) = 281.912 561 335 04 L
quarter; pail   ≡ 8 bu (Imp) = 290,949 76 l
hogshead (Imperial) hhd (Imp) ≡ 2 bl (Imp) = 327,318 48 l
cord-foot   ≡ 16 cu ft = 0,453 069 545 472 m³
butt, pipe   ≡ 126 gal (wine) = 0,476 961 884 784 m³
perch per ≡ 16 ½ ft × 1 1/2 ft × 1 ft = 0,700 841 953 152 m³
köbyard cu yd ≡ 27 cu ft = 0,764 554 857 984 m³
ton   ≡ 252 gal (wine) = 0,953 923 769 568 m³
víz ton   ≡ 28 bu (Imp) = 1,018 324 16 m³
rakomány ton   ≡ 40 cu ft = 1,132 673 863 68 m³
wey (U.S.)   ≡ 40 bu (US lvl) = 1.409 562 806 675 2 m³
load   ≡ 50 cu ft = 1,415 842 329 6 m³
regiszter tonna   ≡ 100 cu ft = 2,831 684 659 2 m³
last   ≡ 80 bu (Imp) = 2,909 497 6 m³
cord (firewood)   ≡ 8 ft × 4 ft × 4 ft = 3,624 556 363 776 m³
köbfathom cu fm ≡ 1 fm × 1 fm × 1 fm = 6,116 438 863 872 m³
acre-inch   ≡ 1 ac × 1 in = 102,790 153 128 96 m³
acre-foot   ≡ 1 ac × 1 ft = 1233,481 837 547 52 m³
köbmérföld cu mi ≡ 1 mi³ = 4,168 181 825 440 579 584 km³

Szög

Hasonló fogalmak: elfordulás, szöghelyzet, fázis

Szög
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
radián rad (SI kiegészítő egység)
fok ° ≡ π/180 rad ≈ 17,453 293 mrad
újfok; gradian; gon g ≡ 2π/400 rad = 0,9° ≈ 15,707 963 mrad
ívperc ' ≡ 1°/60 ≈ 0,290 888 mrad
tizedes ívperc ' ≡ 1 gr/100 ≈ 0,157 080 mrad
ívmásodperc " ≡ 1°/3600 ≈ 4,848 137 µrad
tizedes ívmásodperc " ≡ 1 gr/10000 ≈ 1,570 796 µrad
szög mil µ ≡ 2π/6400 rad ≈ 0,981 748 mrad
sign   ≡ 30° ≈ 0,523 599 rad
oktáns   ≡ 45° ≈ 0,785 398 rad
sextáns   ≡ 60° ≈ 1,047 198 rad
kvadráns   ≡ 90° ≈ 1,570 796 rad

Térszög

Térszög, Ω
Egység neve Szimbóluma Definíció Átszámítás SI-egységre
szteradián sr (SI kiegészítő egység)
négyzetfok - 360 egység hosszú fökörű gömbfelület 1 területegysége 1 négyzetfok = (2π/360)2 sr

Tömeg

Tömeg, m   (massa, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
kilogramm kg (SI-alapegység)
elektron nyugalmi tömeg me ≈ (9,109 381 88·10−31 ± 72·10−39) kg
tömeg atomi egysége ae ≡ me ≈ (9,109 381 88·10−31 ± 72·10−39) kg
dalton Da ≈ (1,660 902 10·10−27 ± 13·10−35) kg
gamma γ ≡ 1 μg
pont   ≡ 1/100 kt (metrikus) = 2 mg
mite   ≡ 1/20 gr = 3,239 945 5 mg
mite (metric)   ≡ 1/20 g = 50 mg
grain gr ≡ 64,798 91 mg
crith   ≈ 89,9349 mg
karát (metrikus) kt ≡ 200 mg
karát kt ≡ 3 1/6 gr ≈ 205,196 548 333 mg
sheet   ≡ 1/700 lb av = 647,9891 mg
scruple (avoirdupois) s av ≡ 20 gr = 1,295 978 2 g
pennyweight dwt; pwt ≡ 1/20 oz t = 1,555 173 84 g
dram (avoirdupois) dr av ≡ 27 11/32 gr = 1,771 845 195 312 5 g
dram (gyógyszertári; troy) dr t ≡ 60 gr = 3,887 934 6 g
hyl (CGS egység)   ≡ 1 gee × 1 g × 1 s²/m = 9.806 65 g
ounce (avoirdupois) oz av ≡ 1/16 lb = 28,349 523 125 g
assay ton (rövid) AT ≡ 1 mg × 1 sh tn ÷ 1 oz t ≈ 29,166 667 g
uncia (gyógyszertári; troy) oz t ≡ 1/12 lb t = 31,103 476 8 g
assay ton (hosszú) AT ≡ 1 mg × 1 long tn ÷ 1 oz t ≈ 32,666 667 g
márka   ≡ 8 oz t = 248,827 814 4 g
font lb t ≡ 5760 grain = 0,373 241 721 6 kg
font (avoirdupois) lb av ≡ 7000 grain = 0,453 592 37 kg
font (metrikus)   ≡ 500 g
clove   ≡ 8 lb av = 3,628 738 96 kg
stone st ≡ 14 lb av = 6,350 293 18 kg
hyl (MKS egység)   ≡ 1 gee × 1 kg × 1 s²/m = 9,806 65 kg
quarter (Imperial)   ≡ 1/4 long cwt = 2 st = 28 lb av = 12,700 586 36 kg
slug; geepound slug ≡ 1 gee × 1 lb av × 1 s²/ft ≈ 14,593 903 kg
bag (Portland cement)   ≡ 94 lb av = 42,637 682 78 kg
rövid hundredweight; cental sh cwt ≡ 100 lb av = 45,359 237 kg
hosszú hundredweight long cwt or cwt ≡ 112 lb av = 50,802 345 44 kg
bag (kávé) ≡ 60 kg = 60 kg
mázsa (metrikus) q ≡ 100 kg
wey   ≡ 252 lb = 18 st = 114,305 277 24 kg
hosszú quarter   ≡ ¼ long tn = 254,011 727 2 kg
kip kip ≡ 1000 lb av = 453,592 37 kg
rövid ton sh tn ≡ 2000 lb = 907,184 74 kg
tonna (méter-tonna-másodperc rendszer egysége t ≡ 1000 kg
hosszú ton long tn or ton ≡ 2240 lb = 1016,046 908 8 kg
barge   ≡ 22 ½ sh tn = 20 411,656 65 kg
Zentner Ztr.

A tonna jelenleg is engedélyezett rendszeren kívüli mértékegység. A Giorgi-féle MKS-mértékegységrendszer kapcsolódó egysége (méter-kilogramm-szekundum)

Idő

Idő, t    (tempus, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
másodperc s (SI-alapegység)
Planck idő   ≡ √(G/c5) ≈ 1,351 211 818·10−43 s
atomi időegység au a0/(α·c) ≈ 2,418 884 254·10−17 s
svedberg S ≡ 10−13 s = 100 fs
shake   ≡ 10−8 s = 10 ns
szigma   ≡ 10−6 s = 1 μs
jiffy   ≡ 1/60 s ≈ 16,666 667 ms
jiffy (alternatív)   ≡ 1/100 s ≈ 10 ms
helek   ≡ 1/1080 h ≈ 3,333333 s
perc min ≡ 60 s ≡ 60 s
momentum   ≡ 90 s ≡ 90 s
ke(hagyományos)   ≡ 1/100 d ≡ 864 s
negyed (óra) ke ≡ 1/96 d ≡ 900 s
óra h ≡ 60 min = 3600 s
nap d ≡ 24 h = 86 400 s
hét wk ≡ 7 d = 604 800 s
fortnight   ≡ 2 wk = 1 209 600 s
hónap (rövid) mo ≡ 29 d = 2 505 600 s
hónap mo ≡ 30 d = 2 592 000 s
hónap (teljes) mo ≡ 31 d = 2 678 400 s
év (naptári) a vagy y ≡ 365 d = 31 536 000 s
év (Gregorián) a vagy y ≡ 365,2425 d = 31 556 952 s
év (Julián) a vagy y ≡ 365,25 d = 31 557 600 s
sziderikus év a vagy y ≡ 365,256363 d = 31 558 149,76 s
Olimpiád   ≡ 4 365 napos év = 1,2614·108 s
lustrum   ≡ 5 365 napos év = 1,5768·108 s
octaeteris   ≡ 8 365 napos év = 2,522 88·108 s
dekád   ≡ 10 365 napos év = 3,1536·108 s
enneadecaeteris; Metonikus ciklus   ≡ 110 hó (rövid) + 125 hó (teljes) = 19 365 d-s a = 5,996 16·108 s
Kallippikus ciklus   ≡ 441 hó (rövid) + 499 hó (hosszú) = 76 365,25 d-s a = 2,398377 6·109 s
évszázad (naptári)   ≡ 100 365 d-s év = 3,1536·109 s
évszázad (Julián)   ≡ 100 365,25 d-s a = 3,155 76·109 s
Hipparchikus ciklus   ≡ 4 Kallippikus ciklus – 1 d = 9,593 424·109 s
millénium (naptári)   ≡ 1000 365 d-s a = 3,1536·1010 s
millénnium (Gregorián)   ≡ 1000 365.2425 d-s a = 3,155 695 2·1010 s
millénnium (Julián)   ≡ 1000 365.25 d-s a = 3,155 76·1010 s
Szoth ciklus   ≡ 1461 365 d-s a = 4,607 409 6·1010 s

Sebesség

Sebesség, v   (velocitas, celeritas; latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
méter per másodperc (SI-egység) m/s ≡ 1 m/s
láb per óra fph ≡ 1 ft/h ≈ 8,466 667·10−5 m/s
furlong per fortnight   ≡ ½ fur/wk ≈ 1,663 095·10−4 m/s
hüvelyk per perc ipm ≡ 1 in/min ≈ 4,23 333·10−4 m/s
láb per perc fpm ≡ 1 ft/min = 5,08·10−3 m/s
hüvelyk per másodperc ips ≡ 1 in/s = 2,54·10−2 m/s
kilométer per óra km/h ≡ 1 km/h ≈ 2,777 778·10−1 m/s
láb per másodperc fps ≡ 1 ft/s = 3,048·10−1 m/s
mérföld per óra mph ≡ 1 mi/h = 0,447 04 m/s
csomó kn ≡ 1 NM/h = 1,852 km/h ≈ 0,514 444 m/s
csomó (Admiralitás) kn ≡ 1 NM (Adm)/h = 1,853 184 km/h ≈ 0,514 773 m/s
mérföld per perc mpm ≡ 1 mi/min = 26,8224 m/s
mérföld per másodperc mps ≡ 1 mi/s = 1,609 344 km/s
fénysebesség vákuumban c ≡ 2,997 924 58·108 m/s

Gyorsulás

Gyorsulás, a   (acceleratio, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
méter per másodperc négyzet (SI-egység) m/s² ≡ 1 m/s²
láb per óra per másodperc fph/s ≡ 1 ft/h·s ≈ 8,466 667·10−5 m/s²
hüvelyk per perc per másodperc ipm/s ≡ 1 in/min·s ≈ 4,233 333·10−4 m/s²
láb per perc per másodperc fpm/s ≡ 1 ft/min·s = 5,08·10−3 m/s²
galileo Gal ≡ 1 cm/s² = 10−2 m/s²
hüvelyk per másodperc négyzet ips² ≡ 1 in/s² = 2,54·10−2 m/s²
láb per másodperc négyzet fps² ≡ 1 ft/s² = 3,048·10−1 m/s²
mérföld per óra per másodperc mph/s ≡ 1 mi/h·s = 4,4704·10−1 m/s²
csomó per másodperc kn/s ≡ 1 kn/s ≈ 5,144 444·10−1 m/s²
szabványos földi nehézségi gyorsulás g ≡ 9,806 65 m/s²
mérföld per minute per second mpm/s ≡ 1 mi/min·s = 26.8224 m/s²
mérföld per másodperc négyzet mps² ≡ 1 mi/s² = 1,609 344·103 m/s²

Erő

Hasonló fogalmak: súly, súlyerő

Erő, F   (Force, angol, eredetileg latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
newton (SI-egység) N ≡ kg·m/s²
erő atomi egysége au ≡ me·α²·c²/a0 ≈ 8,238 722 241·10−8 N
din (cgs unit) din ≡ g·cm/s² ljm = 10−5 N
g   g × 1 g = 9,806 65 mN
poundal pdl ≡ 1 lb·ft/s² = 0,138 254 954 376 N
uncia-súly ozf ≡ g × 1 oz = 0,278 013 850 953 781 2 N
font-súly lbf ≡ g × 1 lb = 4,448 221 615 260 5 N
kilogramm-súly; kilopond; grave kgf; kp ≡ g × 1 kg = 9,806 65 N
sthene (mts unit) sn ≡ 1 t·m/s² = 1 kN
kip; kip-sűly kip; kipf; klbf ≡ g × 1000 lb = 4,448 221 615 260 5 kN
ton-súly tnf ≡ g × 1 sh tn = 8,896 443 230 521 kN

Nyomás vagy mechanikai feszültség

Nyomás, p (kis betű, a latin pressio szóból)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
pascal (SI-egység) Pa ≡ N/m² = kg/(m·s²)
barye (cgs egység)   ≡ 1 dyn/cm² = 0,1 Pa
poundal per négyzet láb pdl/sq ft ≡ 1 pdl/sq ft ≈ 1,488 164 Pa
vízoszlop milliméter (3,98 °C) mmH2O ≈ 999,972 kg/m³ × 1 mm × g = 9,806 38 Pa (= 0,999972 kgf/m²)
font per négyzetláb psf ≡ 1 lb/sq ft × g ≈ 47,880 259 Pa
Vízoszlop centiméter (3,98 °C) cmH2O ≈ 999,972 kg/m³ × 1 cm × g = 98,0638 Pa
torr torr ≡ 101 325/760 Pa ≈ 133,322 368 4 Pa
higanymilliméter mmHg ≡ 13 595,1 kg/m³ × 1 mm × g ≈ 1 torr = 133,322 387 415 Pa
vízoszlop hüvelyk (3,98 °C) inH2O ≈ 999,972 kg/m³ × 1 in × g = 249,082 Pa
pièze (mts egység) pz ≡ 1000 kg/m·s² = 1 kPa
higanycentiméter cmHg ≡ 13 595,1 kg/m³ × 1 cm × g = 1,333 223 874 15 kPa
vízoszlop láb (3,98 °C) ftH2O ≈ 999,972 kg/m³ × 1 ft × g = 2,988 98 kPa
higanyhüvelyk inHg ≡ 13 595,1 kg/m³ × 1 in × g = 3,386 388 640 341 kPa
font per négyzethüvelyk psi ≡ 1 lb × g / 1 sq in ≈ 6,894 757 kPa
higanyláb ftHg ≡ 13 595,1 kg/m³ × 1 ft × g = 40,636 663 684 091 9 kPa
rövidton per négyzetláb   ≡ 1 sh tn × g / 1 sq ft ≈ 95,760 518 kPa
atmoszféra (technikai) atm ≡ 1 kgf/cm² = 98,0665 kPa
bár bar ≡ 105 Pa
atmoszféra (szabványos) atm ≡ 101 325 Pa
kip per négyzethüvelyk ksi ≡ 1 kipf/sq in ≈ 6,894757 MPa
kilogramm-súly per négyzetmilliméter kgf/mm² ≡ 1 kgf/mm² = 9,806 65 MPa

Energia, munka vagy hő

Hasonló fogalmak: entalpia, belső energia, energiatartalom (a táplálkozástudományban), fogyasztás (az energetikában)

Energia, E
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
joule (SI-egység) J ≡ N·m = W·s = V·A·s = kg·m²/s²
elektronvolt eV e × 1 V ≈ 1,602 176·10−19 J
rydberg Ry R∞··c ≈ 2,179 872·10−18 J
hartree Eh ≡ me·α²·c² (= 2 Ry) ≈ 4,359 744·10−18 J
energia atomi egysége au ≡ Eh ≈ 4,359 744·10−18 J
erg (cgs egység) erg ≡ 1 g·cm²/s² = 10−7 J
láb-poundal ft pdl ≡ 1 lb·ft²/s² = 4,214 011 009 380 48·10−2 J
atmoszféra köbcentiméter; standard cubic centimetre cc atm; scc ≡ 1 atm × 1 cm³ = 0,101 325 J
hüvelykfont súly in lbf ≡ g × 1 lb × 1 in = 0,112 984 829 027 616 7 J
lábfont súly ft lbf ≡ g × 1 lb × 1 ft = 1,355 817 948 331 400 4 J
kalória (20 °C) cal20 °C ≈ 4,1819 J
kalória (termokémiai) calth ≡ 4,184 J
kalória (15 °C) cal15 °C ≡ 4,1855 J
kalória (nemzetközi táblázat) calIT ≡ 4,1868 J
kalória (átlagos) calmean ≈ 4,190 02 J
kalória (3,98 °C) cal3,98 °C ≈ 4,2045 J
literatmoszféra l atm; sl ≡ 1 atm × 1 L = 101,325 J
gallon-atmoszféra (U.S.) US gal atm ≡ 1 atm × 1 gal (US) = 383,556 849 013 8 J
gallon-atmoszféra (Imperial) US gal atm ≡ 1 atm × 1 gal (Imp) = 460,632 569 25 J
British thermal unit (termokémiai) BTUth ≡ 1 lb/g × 1 calth × 1 °F/°C = 9,489 152 380 4 ÷ 9 kJ ≈ 1,054 350 kJ
British thermal unit (ISO) BTUISO ≡ 1,0545 kJ
British thermal unit (63 °F) BTU63 °F ≈ 1,0546 kJ
British thermal unit (60 °F) BTU60 °F ≈ 1,054 68 kJ
British thermal unit (59 °F) BTU59 °F ≡ 1,054 804 kJ
British thermal unit (International Table) BTUIT ≡ 1 lb/g × 1 calIT × 1 °F/°C = 1,055 055 852 62 kJ
British thermal unit (átlagos) BTUmean ≈ 1.055 87 kJ
British thermal unit (39 °F) BTU39 °F ≈ 1,059 67 kJ
Celsius hőegység (nemzetközi táblázat) CHUIT ≡ 1 BTUIT × 1 °C/°F = 1,899 100 534 716 kJ
köbláb atmoszféra cu ft atm; scf ≡ 1 atm × 1 ft³ = 2,869 204 480 934 4 kJ
kilokalória; kcal; Cal ≡ 1000 calIT = 4,1868 kJ
köbyard atmoszféra cu yd atm; scy ≡ 1 atm × 1 yd³ = 77,468 520 985 228 8 kJ
köbláb földgáz   ≡ 1000 BTUIT = 1,055 055 852 62 MJ
lóerőóra hp·h ≡ 1 hp × 1 h = 2,6845 MJ
kilowattóra; kW·h; B.O.T.U. ≡ 1 kW × 1 h = 3,6 MJ
thermie th ≡ 1 McalIT = 4,1868 MJ
therm (U.S.)   ≡ 100 000 BTU59 °F = 105,4804 MJ
therm (E.C.)   ≡ 100 000 BTUIT = 105,505 585 262 MJ
TNTtonna tTNT ≡ 1 Gcalth = 4,184 GJ
olaj ekvivalens hordó bboe ≈ 5,8 MBTU59 °F ≈ 6,12 GJ
szén ekvivalens tonna TCE ≡ 7 Gcalth = 29,3076 GJ
olaj ekvivalens tonna TOE ≡ 10 Gcalth = 41,868 GJ
quad   ≡ 1015 BTUIT = 1,055 055 852 62 EJ

Teljesítmény

Hasonló fogalmak: teljesítőképesség, energia-áram

Teljesítmény, P   (Power, angol)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
watt (SI-egység) W ≡ J/s = N·m/s = kg·m2/s3
lusec lusec ≡ 1 L·µmHg/s ≈ 1,333·10−4 W
lábfontsúly per óra ft lbf/h ≡ 1 ft lbf/h ≈ 3,766 161·10−4 W
atmoszféra köbcentiméter per perc atm ccm ≡ 1 atm × 1 cm³/min = 1,688 75·10−3 W
lábfontsúly per perc ft lbf/min ≡ 1 ft lbf/min = 2,259 696 580 552 334·10−2 W
atmoszféra–köbcentiméter per másodperc atm ccs ≡ 1 atm × 1 cm³/s = 0,101 325 W
BTU (nemzetközi) per óra BTUIT/h ≡ 1 BTUIT/h ≈ 0,293 071 W
atmoszféra–köbláb per óra atm cfh ≡ 1 atm × 1 cu ft/h = 0,797 001 244 704 W
láb-fontsúly per másodperc ft lbf/s ≡ 1 ft lbf/s = 1,355 817 948 331 400 4 W
liter-atmoszféra per perc l·atm/min ≡ 1 atm × 1 L/min = 1,688 75 W
kalória (nemzetközi) per másodperc calIT/s ≡ 1 calIT/s = 4,1868 W
BTU (nemzetközi) per perc BTUIT/min ≡ 1 BTUIT/min ≈ 17,584 264 W
atmoszféra-köbláb per perc atm·cfm ≡ 1 atm × 1 cu ft/min = 47,820 074 682 24 W
négyzetláb ekvivalens közvetlen sugárzás sq ft EDR ≡ 240 BTUIT/h ≈ 70,337 057 W
liter-atmoszféra per másodperc l·atm/s ≡ 1 atm × 1 L/s = 101,325 W
lóerő (metric) LE (hp) ≡ 75 m kgf/s = 735,498 75 W
lóerő (európai elektromos) LE (hp) ≡ 75 kp·m/s = 736 W
lóerő (Imperial gépész) LE (hp) ≡ 550 ft lbf/s = 745,699 871 582 270 22 W
lóerő (Imperial elektromos) LE (hp) ≡ 746 W
ton klimatizált levegő   ≡ 1 t × 1005 J/kg × 1 °F/K ÷ 10 min = 844,2 W
poncelet p ≡ 100 m kgf/s = 980,665 W
BTU (nemzetközi) per másodperc BTUIT/s ≡ 1 BTUIT/s = 1,055 055 852 62·103 W
atmoszféra-cubic láb per másodperc atm cfs ≡ 1 atm × 1 cu ft/s = 2,869 204 480 934 4·103 W
ton hűtés (IT)   ≡ 1 BTUIT × 1 sh tn/lb ÷ 10 min/s ≈ 3,516 853·103 W
ton hűtés (Imperial)   ≡ 1 BTUIT × 1 lng tn/lb ÷ 10 min/s ≈ 3,938 875·103 W
kazán lóerő bhp ≈ 34,5 lb/h × 970,3 BTUIT/lb ≈ 9,810 657·103 W

Perdület

Perdület, J
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
SI-egység J·s ≡ kg·m²/s
perdület atomi egysége au = /2π ≈ 1.054 571 596·10−34 J·s
cgs egység erg·s = 10−7 J·s

Elektromos áramerősség

Elektromos áram, I    (intensitas, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
amper A (SI-alapegység)
esu per másodperc; statampere (cgs unit) esu/s ≡ (0.1 A·m/s) /c ≈ 3,335 641·10−10 A
elektromágneses egység; abamper (cgs egység) abamp ≡ 10 A

Elektromos töltés

Elektromos töltés, Q
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
coulomb (SI-egység) C ≡ A·s
töltés atomi egysége au e ≈ 1,602 176 462·10−19 C
statcoulomb; franklin; elektrosztatikus egység (cgs egység) statC; Fr; esu ≡ (0,1 A·m) /c ≈ 3,335 641·10−10 C
abcoulomb; elektromágneses egység (cgs egység) abC; emu ≡ 10 C
faraday F ≡ 1 mol × NA·e ≈ 96 485 3383 C

Villamos feszültség

Hasonló fogalmak: elektromos potenciál, potenciálkülönbség, feszültségkülönbség

angolul: Voltage, Electromotive force, U
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
volt (SI-egység) V ≡ kg·m²/(A·s³)
abvolt (cgs egység) abV ≡ 1·10−8 V
statvolt (cgs egység) statV c· (1 μJ/A·m) = 299.792 458 V

Téves tükörfordítása: elektromotoros erő. Néha a feszültségforrás terheletlen (üresjárási) feszültségével azonosítják. Téves a Voltage megnevezés is; helyesen: electric potential difference

Elektromos ellenállás

Elektromos ellenállás, R    (resistance, angol)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
ohm (SI-egység) Ω ≡ V/A = kg·m²/(A²·s³)

Dinamikus viszkozitás

Dinamikus viszkozitás, η
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
pascal másodperc (SI-egység) Pa·s ≡ N·s/m² = kg/m·s
poise (cgs egység) P ≡ 10−1 Pa·s

Kinematikai viszkozitás

Kinematikai viszkozitás, ν
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
SI-egység m²/s ≡ m²/s
stokes (cgs egység) St ≡ 10−4 m²/s

Információ entrópia

Információ entrópia, H
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
SI-egység J/K ≡ 1 J/K
nat; nip; nepit nat ≡ kB = 1,3806505(23) × 10−23 J/K
bit; shannon bit; b; Sh ≡ ln(2) × kB = 9,569940(16) × 10−24 J/K
ban; hartley ban; Hart ≡ ln(10) × kB = 3,1790653(53) × 10−23 J/K
nibble ≡ 4 bit = 3,8279760(64) × 10−23 J/K
byte B ≡ 8 bit = 7,655952(13) × 10−23 J/K
kilobyte (kibibyte) kB; KiB ≡ 1024 Byte = 7,839695(13) × 10−23 J/K

Hőmérséklet

Hőmérséklet, T    (temperature, latin)
Egység neve Szimbólum Definíció Átszámítás SI-egységre
Kelvin K SI-alapegység T = T + 273,15
Celsius fok °C T = T − 273,15
Rankine fok °R; °Ra T = 1,8 × T
Fahrenheit fok °F T = T × 1,8 − 459,67 T = T × 9/5 + 32
Delisle fok °De T = 373,15 − × 2⁄3

Kapcsolódó szócikkek

Jegyzetek

  1. régebben használatos elnevezés, az SI rendszerben femtométer
  2. a b c National Bureau of Standards. (June 30, 1959). Refinement of values for the yard and the pound. Federal Register, viewed September 20, 2006 at National Geodetic Survey web site.
  3. régebben használatos elnevezés, helyesen mikrométer
  4. T. W. Lashof and L. B. Macurdy: Precision Laboratory Standards of Mass and Laboratory Weights. nist.gov, 2011. (Hozzáférés: 2011. július 20.) NBS (Egyesült Államok) tömeg-mértékegységek között: e. A kt mértékegységet a repülésben használják tengeri csomó értelemben
  5. A momentum középkori időmértékegység. Lásd még momentum
  6. Russ Rowlett. (2005). How Many: A Dictionary of Units of Measure. Viewed 5 November 2006 at http://www.unc.edu/~rowlett/units/ Archiválva 2018. október 10-i dátummal a Wayback Machine-ben

További információk