Kossuth-érdemrend

A Kossuth Érdemrend magas, viszonylag kevésszer adományozott magyar állami kitüntetés volt a kommunista hatalomátvétel utáni években.

Kossuth Érdemrend II. osztály

Alapításáról az 1948. évi XVII. törvény rendelkezett. "1. § (1) Az 1848-as szabadságeszme szellemében, a népek összefogása és a világbéke szolgálatában, illetőleg a tudomány és a művészet terén szerzett kimagasló érdemek jutalmazásául Kossuth Érdemrend alapíttatik, amely magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható" – írta a törvény.

A Kossuth Érdemrendet a miniszterelnök javaslata alapján a köztársasági elnök adományozta. Három fokozata (osztálya) volt. Az első fokozatot eredetileg vállszalagon, a másodikat nyakban viselték. Az első fokozatból 19-et, a másodikból 24-et, a harmadikból 48-at adtak ki.

Az új kitüntetéssor alapításáról szóló 1953. évi V. törvény a tovább viselhető kitüntetések között említette.

Kossuth Érdemrend mind három osztálya

Kitüntetettek

1948

első osztály második osztály harmadik osztály

A Margit híd helyreállításában végzett munkájukért:

1949

első osztály második osztály harmadik osztály

Források

  1. 1948. évi XVII. törvény a „Kossuth Érdemrend” alapításáról (1000ev.hu). (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)
  2. 1953. évi V. törvény egyes kitüntetések alapításáról (1000ev.hu). (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)
  3. A kormány tagjai és más személyiségek magas kitüntetése (mti.hu), 1948. március 13. . (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)
  4. Átnyújtották a Kossuth-érdemrendet demokráciánk vezetőinek (mti.hu), 1948. július 10. . (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)
  5. Minisztertanács (mti.hu), 1948. július 22. . (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)
  6. Kitüntetések a munkásság és a dolgozó nép felszabadítása körül szerzett érdemekért (mti.hu), 1949. március 19. . (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)
  7. Kitüntette a köztársasági elnök az üzemek államosítása és az államosított üzemek vezetésében érdemeket szerzett szakembereket (mti.hu), 1949. március 25. . (Hozzáférés: 2010. augusztus 9.)

Külső hivatkozások