Korhatár-besorolás

A korhatár-besorolás olyan piktogramos és szöveges jelölésű osztályozási rendszer, amely filmeket, sorozatokat, televíziós vagy rádiós műsorokat sorol be tartalmuk szerint különféle csoportokba. A besorolás célja a szülők és nevelők jobb tájékoztatása a gyermekek és fiatalok szellemi fejlődésére veszélyes vagy káros tartalmakról. A különféle kategóriákba eső produkciók nyilvánosságát hatóságilag korlátozzák a gyermekek és fiatalok védelme érdekében.

A besorolás háttere Magyarországon

Mozifilmek esetén a 2004. évi II. törvény a mozgóképről alapján 2011-ig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda hatósági eljárás keretében döntött a besorolási kategóriáról a Korhatár Bizottság javaslata alapján. 2012-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) dönt a besorolásról, a filmforgalmazók kötelesek minden filmjük egy példányát legalább 30 nappal a bemutató előtt benyújtani neki.

Televíziók esetén a 2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény) 6, 12, 16 és 18 éves korhatárokat állapít meg. A besorolást a csatornák végzik, ugyancsak az NMHH ajánlása alapján és ellenőrzése alatt.

2021. július 8-a óta a televíziós és rádiós reklámokra is vonatkozik a korhatár-besorolás, televízióban piktogrammal ellátva, rádióban bemondással előreközölve.

Korhatártípusok a hazai televíziókban

Az MSat klasszifikációs kezdeményezése

1998-ban az akkori MSat televízió alkotott meg ajánlásokat a televíziós műsorszámok jelölésére, mivel a rádiózásról és televíziózásról szóló, 1996-os első médiatörvény még nem rendelkezett erről kötelezően és ez 2002-ig így is maradt. A korhatárokat elsőként az RTL Klub kezdte el használni 1998. karácsonyán. Az együttműködő kereskedelmi csatornák önként vállalták, hogy a műsorszámok előtt és a reklámszünetek után figyelmeztetik nézőiket az általuk korhatárosnak vélt tartalomra - az alábbi ajánlások szerint.

Az ajánlásokat a televíziók egészen 2002-ig továbbvitték, habár az MSat már korábban, 1999-ben csődbe ment.

Az ORTT 1494/2002. sz. határozata

2002. november 9-én lépett hatályba az első médiatörvény azon módosítása, amely kötelezően megszabta a korhatárjelzés feltüntetését a teljes műsorszám ideje alatt, relatíve nagy méretben, eleinte csak a bal alsó (!) sarokban, átlátszóság alkalmazása nélkül, obligát árnyékolt Arial betűtípust használva (több tévéadó eltért a karikák típusától, a TV2 és az RTL Klub két különböző stílust használt). Ez a rendelkezés sok nézőt felháborított, mondván, hogy a hatalmas karikák élvezhetetlenné teszik a műsort. A jelzésekről a csatornák döntöttek, de az Országos Rádió és Televízió Testület utólag monitorozta az alábbi jelzések helyes használatát, és szükség esetén drákói szigorral léptek fel az alacsonyabbként félrejelzett műsorszámokat sugárzó csatornákkal szemben, legyen szó pénzbüntetésről vagy a csatorna műsorszolgáltatási jogosultságának felfüggesztéséről (azaz „elsötétítésről”). Magasabb irányú félresorolás esetén természetesen nem jár büntetés, hiszen az nem sérti a gyermekek védelmét. Ám ilyen esetben a médiahatóság segítségnyújtásként közölheti saját meglátását "előnyösebb" vetítéshez. Az átállás eleinte fejtörést és több félresorolást okozott a TV-csatornáknál, mint például addig 14-esbe sorolt filmekből mi fér 12-be és mi nem. Illetve néhány addigi 18+ film sokáig az új rendszerben is 18-as jelzést kapott, pedig az új törvények értelmében már 16-ost kaphattak volna. Utóbbira példa lehet: X-akták, Terminator, Rémecskék. Ellenben a 12+ karika létrejöttével a TV-adók bátrabban nyúltak korhatáros akció-rajzfilmekhez és néhány évre beindult a gyakori animevetítés.

 1. kategória: Korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető
 2. kategória: 12 éven aluliak számára megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott – Azon műsorszámokra, „amely tizenkét éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet”.
 3. kategória: 16 éven aluliak számára nem ajánlott – Azon műsorszámokra, „amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus”. Sugárzásuk csak 21:00 és 05:00 között volt lehetséges.
 4. kategória: 18 éven aluliak számára nem ajánlott – Azon műsorszámokra, „amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása”. Sugárzásuk csak 22:00 és 05:00 között volt lehetséges.
 5. kategória: Televíziós sugárzásra alkalmatlan műsorszámok – Nem lehetett közzétenni televízióban az ekkori szabályok szerint azt a műsort, „amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz.”

Az új médiatörvény szerinti korhatártípusok a lineáris és lekérhető televíziókban

2010-ben megszületett a második médiatörvény. Azóta a korhatárbesorolás-rendszer a 2002-es módosított változata, amely az új médiatörvénnyel lépett hatályba, habár a Vogue betűtípust és a kisebb, átlátszóbb piktogramokat csak 2012. január 1-től tették kötelezővé (egyes tévécsatornák már 2011 júliusától használták).

2022. december 27-i hatállyal az alábbi besorolás kötelező kategóriái már a streamingszolgáltatókra is vonatkoznak: az Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix, SkyShowtime, RTL+, TV2 Play stb. magyar nyelvű felületein a műsorismertetőben, vagy a műsorszám előtt kell jelezni a korlátozást.

Gyerekbarát program

A műsorszám gyermekbarát program.

Ezzel a korhatárral arra hívják fel a figyelmet, hogy a műsort kifejezetten kiskorúak számára készítették. A korhatárkarika szavazás alapján egy zöld színű kisfiút ábrázol.

Korhatár Nélkül – 1. kategória

A műsorszám korhatárra való tekintet nélkül megtekinthető.

A „korhatár nélkül” jelzővel illetett műsorok többnyire az általános nagyközönséghez szólnak, de a műsorszolgáltatónak abból kell kiindulnia, hogy a 12 éven aluli gyermekek is a nézőközönség részét képezhetik. Ezért ezek – bár nem kifejezetten gyermekek számára készültek - nem tartalmazhatnak a tizenkét éven aluliak számára ártalmas elemeket.

Bizonyos műsorszámok, amelyeket a törvény szerint nem szükséges korhatári ajánlással ellátni, tartalmazhatnak azonban olyan elemeket, amelyek a kisebb gyermekekre kedvezőtlenül hatnak, esetleg ártalmas befolyást gyakorolnak. Főképp a hírműsorok tekintetében javasolt a fokozott szülői figyelem, de a káros tartalom megjelenítése előtt a csatornán el kell hangoznia egy szóbeli figyelmeztetésnek.

6 – 2. kategória

A műsorszám megtekintése 6 éven aluliak számára nem ajánlott.

Olyan műsorszám, amely hat éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet (pl. fantasztikus erőszak).

12 – 3. kategória

A műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Olyan műsorszám, amely tizenkét éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet.

16 – 4. kategória

A műsorszám megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

Olyan műsorszám, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.

18 – 5. kategória

A műsorszám megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

Olyan műsorszám, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme a közvetlen erőszak vagy egyéb haláleset naturális bemutatása, illetve/vagy közvetlen szexualitás visszafogott ábrázolása nem érintve a pornográfia jellemzőit. 2021. július 8-ától ide tartoznak a homoszexualitást és a szexuális kisebbségeket bemutató tartalmak is.

Abszolút tilalom – 6. kategória

A műsorszám kizárólag felnőttek számára ajánlott.

A korhatározás között van abszolút tilalom is, ezeket egyáltalán nem lehet leadni, mivel alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz. Előbbi kategóriába tartozó alkotásokat kizárólag a külön előfizetés ellenében fogható, úgynevezett "szexcsatornákon" (pl. SuperOne HD) lehet fogni, ezek a csatornák azonban nem is a magyar jogszabályhoz tartoznak. A mozikban is csak este 22:00 után lehet az ilyen filmeket leadni. A besorolás feltételei miatt ilyen filmek legtöbbször nem is kapnak itthon mozibemutatót.

Kivétel, ha a csatorna kóddal védett, amelyet csak 18 éven felüliek érhetnek el. Utóbbi esetben bármikor leadható.

Az NMHH klasszifikációs ajánlásai

A médiahatóság klasszifikációs ajánlásban segít a médiatörvény elméleti szempontok szerinti értelmezésében.

Az ajánlás hosszan taglalja a korhatár-kategóriák eldöntésének alapelveit példákkal alátámasztva, segít a reklámok kategorizálásában és a televíziós jelölések formai meghatározásában az alábbiak szerint:

„A piktogramot a kép valamelyik alsó sarkában kell elhelyezni úgy, hogy a kör alsó éle a hasznos képterület alsó szélétől számítva a hasznos képterület vertikális méretének 7 százaléknyi távolságára (vertikális pozíció), a kör kép széléhez közelebbi oldaléle a hasznos képterület oldalélétől számítva a hasznos képterület vertikális méretének 18 százaléknyi távolságára (horizontális pozíció) helyezkedjen el.

A hasznos képterület a képraszteren belül (pl. 720x576, 1280x720, 1920x1080) az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

SD esetén, valós 4:3 tartalom mellett a teljes raszter,

HD esetén, valós 4:3 tartalom mellett a két fekete oszlop (pillarbox) nélküli terület ,

• 4:3 letterbox (álszélesvásznú tartalom) esetén a fekete csíkok nélküli 16:9-nek megfelelő terület (kb. 720x432-nek megfelelő raszterméret),

• 16:9-es (SD anamorf vagy HD továbbítású) képtartalom esetén a teljes raszter,

• HD vagy anamorf 16:9 továbbítás keretében amennyiben a tartalom Cinemascope (kb. 21:9) formátumú, mind a 16:9-es, mind a 21:9-es (és az összes köztes állapot szerinti) képterület is alkalmazható, a médiaszolgáltató választása szerint.

A piktogramok külső átmérője a hasznos képterület vertikális méretének 7 százaléka kell legyen.

A piktogramok színes körgyűrűből és középre beírt számból állnak, áttetszőségük 60 százalékos. A körgyűrű és a számok által nem fedett területen az eredeti kép látható.”

A médiatörvény 9. §-a szerinti kategóriák piktogramja sárga (R 230, G 200, B 50) vagy piros (R 255, G 50, B 50) körgyűrűben fehér (R 200, G 200, B 200) Vogue betűtípusú szám. Magassága a piktogram külső átmérőjének 38%-a, a körgyűrű vastagsága a piktogram külső átmérőjének 12%-a az ajánlás szerint.

Tapasztalatok alapján a helyi és közösségi médiaszolgáltatók egy része – feltehetően technikai okok miatt – esetlegesen áll az ajánláshoz. Például 2022-es állapot szerint a Sláger TV átlátszóság nélküli, a D1 TV kulturális csatorna Helvetica betűtípussal ellátott korhatárkarikát tesz ki.

Filmes korhatárkarikák Magyarországon

Jelölések   Korhatár nélkül megtekinthető   Szülői felügyelet ajánlott   Adott kor alatt nem ajánlott, de nem is tiltott   Csak felnőttek számára ajánlott Időrendi áttekintés
Időszak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kibocsátó szerv
1965–2002 KN 10 14 18 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
2002–2011 Korhatárra tekintet nélkül megtekinthető. I. Tizenkét éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott. II. Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott. III. Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott. IV. Nemzeti Filmiroda
Csak felnőttek számára ajánlott. V.
2012-től Korhatár nélkül megtekinthető I. Hat éven aluliak számára nem ajánlott II. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott III. Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott IV. Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott V. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Kizárólag felnőttek számára ajánlott VI.

Korhatár nélkül megtekinthető Korhatár nélkül megtekinthető 1. kategória
Hat éven aluliak számára nem ajánlott Hat éven aluliak számára nem ajánlott 2. kategória
Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott 3. kategória
Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott 4. kategória
Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott 5. kategória
Kizárólag felnőttek számára ajánlott Kizárólag felnőttek számára ajánlott 6. kategória

Valamennyi besorolt tartalomra ugyanaz a magyarázat érvényes, mint a televíziókban. A 4. kategóriába tartozó tartalmak kizárólag 21 órától hajnali 5 óráig, az 5. kategóriába tartozó tartalmak kizárólag 22 órától hajnali 5 óráig vetíthetőek. A 6. kategóriába tartozó tartalmak nem leadhatóak televízióban vagy rádióban, különben, ha kóddal védett a csatorna bármikor leadható. A filmek vetítése előtti előzeteseknek ugyanabba, vagy kisebb kategóriába kell tartoznia, mint az előzetesek után megtekintendő film.

Rádiós műsorok besorolása

Magyarországon az analóg platformot használó rádiós médiaszolgáltatásokra ugyanazok a korhatár-besorolási szabályok vonatkoznak, mint a televíziókra. A műsor leadása előtt a hallgatókat szóban kell tájékoztatni a minősítésről.

A magyar jelölések galériája

Külföldön

Európában

Ausztriában Belgiumban Csehországban és Szlovákiában

Jelenleg csak az HBO (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax és Cinemax 2) csatornák használják a korhatár-besorolásokat.

Az Egyesült Királyságban

Franciaországban

Luxemburgban

Jelenleg a magyar nyelvű csatornák közül a Network4 Csoport és az RTL Magyarország kábelcsatornái tartoznak Luxemburgi felügyelet alá. Az RTL csatornák 2015. január 1-én kerültek át román felügyeletből (eleinte csak narrációval, majd 2015 márciusától a költözés ellenére a magyar karikákat is használják), míg a Network4 Csoport 2020-ban költözött át magyar felügyelet alól. A luxemburgi médiahatóság valamennyire kötetlen teret enged abból a szempontból, hogy egy kötelező séma helyett bármilyen egyértelmű korhatár-jelzést vagy csak narrációt alkalmazhatnak a csatornák és rendhagyó módszerként Franciaországgal működő közös megállapodás értelmében használhatóak a francia fehér kör-típusú jelzéseknek egy módosított változata. (A különbség a 10+ hiánya és helyette 6+ jelenléte, illetve az AvantGarGotItcLOT-Dem betűtípus használata.) 2021. december 27-e óta a Network4 Csoport csatornái (TV4, Story4, Galaxy4, Film4, Arena4, Match4, Max4) áttértek a francia korhatár-jelzésekre.

A Network4 Csoport által használt jelzések:

Németországban

Olaszországban

Oroszországban

Romániában

Korábban az RTL Magyarország társcsatornái (Cool TV, Film+, Film+ 2, Poén!, Sorozat+, Reflektor TV, Muzsika TV, RTL II) és a DoQ, jelenleg csak a Fishing & Hunting és a TV2 Csoport társcsatornái (Super TV2, FEM3, Mozi+, Moziverzum, Spíler1 TV, Spíler2 TV, Izaura TV, Zenebutik, Prime, Jocky TV, TV2 Séf, TV2 Kids és TV2 Comedy) használják ezt a korhatár rendszert.

Európán kívül

Az Amerikai Egyesült Államokban

Az Amerikai Mozgókép Szövetség (Motion Picture Association of America, MPAA) a következő kategóriák szerint csoportosítja a filmeket:

Televízióban:

Az 1934-ben megalakult washingtoni székhelyű Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission, rövidítve: FCC) megbízásából 1997 óta a besorolást egy Los Angelesben működő, 8 és 13 fő közt változó számú tagból álló testület végzi. A bizottság névsora titkos.

Szülői figyelmeztetés

A zeneszámok és hangzóanyagok tekintetében 1985 óta a különféle hanghordozókra az ismert „parental advisory – explicit content” (szülői figyelmeztetés: szókimondó tartalom) felirat kerül. Az Amerikai Hanglemezkiadók Szövetsége (Recording Industry Association of America, RIAA) által ellenőrzött termékek besorolása a filmekhez hasonló okokból történik.

Ausztráliában Chilében Braziliában Dél-Koreában Mozifilmek, videók, színpadi produkciók, reklámok

Besorolás:

A színpadi produkciók értékelése: all, teenager restricted, nem értékelt. A reklámok értékelése: all vagy nem értékelt.

Televíziós programok televíziós korhatár-besorolás Dél-Koreában

A televíziós programok értékelése:

Hongkongban Indiában Indonéziában Kanadában

Lásd még

Megjegyzések

 1. Egyetlen magyar moziforgalmazású film került ebbe a kategóriába, a Fűrész IV.
 2. Magyarországon 2023-ig mindössze négy moziforgalmazású film kapott ilyen besorolást, a Fűrész 3D, a Bőrpofa, a Sikoly VI. és a Fűrész X.

Hivatkozások

 1. James Bond hónapokkal később jöhet az új Filmtörvény miattOrigo, 2012. január 20.
 2. Korhatáros lettek a reklámok Archiválva 2021. július 9-i dátummal a Wayback Machine-ben – Média+, 2021. július 8.
 3. ORTT 1494/2002. (X.17.) sz. határozata az Internet Archive-on. . (Hozzáférés: 2020. december 2.)
 4. a b Korhatár-kisokos: Mit jelentenek a karikák és miért nyírhat ki egy filmet az X-es besorolás ign.com, 2023. március 10.
 5. Idén már a streamingszolgáltatók által közzétett tartalmakat is korhatárkarikákkal kell ellátni (hu-HU nyelven). DTV News, 2023. január 26. (Hozzáférés: 2023. január 26.)
 6. A nézők választotta piktogrammal jelölnék a gyermekbarát tévéműsorokat
 7. Döntöttek a gyermekbarát tévéműsorokat jelző piktogramról
 8. Ahogy az várható volt, a Fűrész X. megkapta a legdurvább korhatár-besorolást itthon, és ez tudjátok, mit jelent ign.com, 2023. szeptember 29.
 9. A Médiatanács klasszifikációs ajánlása (korhatár-besorolás) és a képernyőre illeszthető piktogramok (magyar nyelven). nmhh.hu. (Hozzáférés: 2022. április 14.)
 10. a b Magyar korhatárbesorolások. Filmadatbázis. NMHH Adattár. . (Hozzáférés: 2016. április 3.)
 11. A mell kevésbé para, mint az erőszak – Origo, 2014. április 18.
 12. Bujdosó Bori - Csak tizenhét éven felülieknek (Origo.hu, 2005.12.08.)
 13. Kalmár Csaba - Erőszak és erotika: hol a határ? (Origo.hu, 2006.10.04.)
 14. a b c Statistics tab. Korea Media Rating Board. (Hozzáférés: 2014. március 5.)
 15. a b Media Rating Board OKs screening of Kim Ki-duk’s controversial ‘Moebius’-프린트화면. Koreaherald.com, 2013. augusztus 7. (Hozzáférés: 2013. november 4.)

Források

Külső hivatkozások