Kodály Zoltán

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés
Kodály Zoltán
Az 1930-as években
Az 1930-as években
Életrajzi adatok
Teljes névKodály Zoltán Vilmos
Született1882. december 16.
Kecskemét
Állampolgárságamagyar
Elhunyt1967. március 6. (84 évesen)
Budapest
SírhelyFarkasréti temető
Családja
ÉdesapjaKodály Frigyes
ÉdesanyjaJaloveczky Paulina
HázastársSándor Emma
Péczely Sarolta
Gyermekeinem voltak
Pályafutás
Tevékenységzeneszerző
népdalkutató
Műfajokkomolyzene
Hangszerbrácsa
Díjak
IPI névazonosító00016452208
Kodály Zoltán aláírása
Kodály Zoltán aláírása
A Wikimédia Commons tartalmaz Kodály Zoltán témájú médiaállományokat.

Kodály Zoltán Vilmos (Kecskemét, 1882. december 16.Budapest, 1967. március 6.) háromszoros Kossuth-díjas, valamint kiváló művész címmel kitüntetett magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja, majd 1946-tól 1949-ig elnöke.

Élete

Kodály Zoltán 1882. december 16-án született Kecskeméten. Édesapja a magyar–flamand–cseh–morva felmenőkkel rendelkező Kodály Frigyes (1853–1926), a kecskeméti vasútállomás teherleadási pénztárnokaként, Szob, Galánta, majd Nagyszombat állomásfőnökeként tevékenykedett. Édesanyja Jalovetzky Paulina (1857–1935), egy lengyel származású vendéglős lánya volt. Édesapja hegedűn, anyja pedig zongorán játszott és énekelt.

A galántai népiskolában (1888–1892) és a nagyszombati érseki főgimnáziumban (1892–1900) végezte alsóbb tanulmányait. Már ekkor komponálni kezdett, de első próbálkozásait valószínűleg megsemmisítette. 1900. június 13-án jelesen érettségizett. Szeptemberben került Budapestre, s beiratkozott a budapesti Magyar Királyi Tudományegyetem magyar–német szakára, valamint felvételt nyert az Eötvös Kollégiumba, ahol Balázs Béla volt a szobatársa. Az egyetem mellett beiratkozott az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia zeneszerző tanszakára is. Zenei tanára Koessler János volt. Az iskola hangversenyein bemutatták c-moll nyitányát (1899) és Esz-dúr trióját (1899). Erről később megjelent legelső (igen jó) kritikája egy pozsonyi lapban. 1904 júniusában megkapta a zeneszerzői diplomát. Szeptemberben újból beiratkozott a Zeneakadémiára, önkéntes ismétlőként.

Bartók Bélával a Zeneakadémia két ifjú tanáraként

Miután tanulmányozta a korábban megjelent népdalgyűjteményeket és Vikár Béla első fonográfos felvételeit, 1905 augusztusában útnak indult, hogy a helyszínen személyesen jegyezze le a paraszt-énekesek – a „nótafák” – ajkáról a hamisítatlan népdalokat. Munkáját Galántán kezdte, a környékbeli falvakban folytatta. Egy hónap alatt 150 dallamot gyűjtött ezen a Kis-Duna és Vág közti területen. Közülük tizenhármat közreadott Mátyusföldi gyűjtés címmel az Ethnographia című folyóiratban. Azután a hozzáférhető teljes anyag (mintegy ezer dal) ismeretében elkészült disszertációja: A magyar népdal strófaszerkezete (1906). Kutatásai elején ismerkedett meg a hozzá hasonló utakon járó Bartók Bélával, ekkor vette kezdetét életre szóló barátságuk. 1906-ban Magyar népdalok címmel tíz-tíz népdalt adtak ki közösen, zongorakísérettel ellátva. Október 22-én mutatták be diplomamunkáját, a Nyári estét. Ezután féléves bonni és párizsi tanulmányútra indult. Ott ismerkedett meg Claude Debussy zenéjével. 1907-től a Zeneakadémia zeneelmélet-, 1908-tól a zeneszerzés tanárává nevezték ki.

1910. március 17-én, első szerzői estjén, hangszeres kompozíciókkal állt a nagyközönség elé. Augusztus 3-án Budapesten, a Terézvárosban feleségül vette Sándor (Schlesinger) Emmát, Schlesinger Móric és Deutsch Sarolta lányát.

1909 és 1920 között kizárólag zongora- és zenekar-kíséretes dalokat, zongoraműveket és kamaradarabokat írt. Erre az időszakra esik például hegedű-cselló Szonátája (1914), vagy gordonkára írt Szólószonátája (1915). Vokális alkotásaiban mindenekelőtt a magyar dalkultúra megteremtésére törekedett. Nem véletlen, hogy egyik dalsorozatának a Megkésett melódiák címet adta. Kodály ugyanis a magyar klasszikus költők, Arany János, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Balassi Bálint verseire írott műveivel próbálta pótolni azt a dalkultúrát, amely még e költők életében nem létezett. De a kortárs irodalom is felkeltette érdeklődését: Ady Endre verseit éppúgy megzenésítette, mint barátja, Balázs Béla vagy Móricz Zsigmond alkotásait. Mindezek mellett dalainak köszönhetjük a nyelv hajlamaihoz alkalmazkodó prozódia megszületését is.

Az első világháború kitörése nemcsak műveinek nyugat-európai terjedését akadályozta meg, hanem a falusi gyűjtések folytatását is. Kodály ezért ismeretterjesztő és tudományos közleményeket írt az Ethnographia és a Zenei szemle című folyóiratok számára. 1919-ben, a Magyarországi Tanácsköztársaság idején a Zeneakadémia, új nevén a Zeneművészeti Főiskola aligazgatójává nevezték ki. Bartókkal és Dohnányival együtt a zenei direktórium tagja volt.

1920–1923 között nem írt új műveket majd két hónap alatt készítette el a Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulójára megrendelt Psalmus Hungaricust. Kodály pillanatok alatt Magyarország vezető zeneszerzőjévé vált. Munkásságát 1930-ban Corvin-koszorú kitüntetéssel ismerték el.

A Kecskeméti Vég Mihály szövegére komponált magyar zsoltár nemcsak a közvélemény nagyobb részét állította Kodály mellé, de a tanítványok seregét is vonzotta. Kodály szellemi támogatásával és az ő népnevelő-népművelő eszméinek jegyében hozta létre a harmincas évek közepén a Magyar Kórus és az Énekszó című folyóiratot. Mindkettő a katolikus egyházzene megreformálására, valamint a zenei nevelés színvonalának emelésére vállalkozott. Kodály úgy döntött, hogy ezentúl gyermekkarok számára komponál műveket. A Háry János daljáték (1925–27), a Marosszéki táncok (1930), a Galántai táncok (1933). A Psalmus révén már Európa és Amerika hangversenytermeibe is eljutott. A Felszállott a páva (1938–39) és a Concerto (1934) eleve külföldi megrendelésre készült: előbbi az amszterdami Concertgebouw, utóbbi a Chicagói Filharmonikusok ötvenéves jubileumára.

A harmincas években a nagy-zenekari alkotások mellett Kodály álma is valóra válhatott: a népdal megszólalt a hangversenypódiumon és az Operaházban. 1925-ben induló dalestjein számos népdalfeldolgozása hangzott fel a Magyar népzene sorozatának tíz-tíz kötetéből, s ebben jelentős szerepet vállalt néhány kitűnő magyar énekművész.

A nagy változást a Székely fonó hozta, amelynek zenei anyaga már kizárólag népdalokra épül. Későbbi kórusaiban Kodály újból a magyar költészethez fordult. A magyarság néprajza számára 1937-ben megírta A magyar népzene című népzene-történeti összefoglalását. Kodály arra is rávilágított, hogy zenetörténeti emlékek hiányában a magyar zenetörténeti kutatás legfontosabb segédtudománya a zenei néprajz, és ezzel Magyarországon is meghonosított egy új diszciplínát, az összehasonlító népzenetudományt.

Második feleségével, Péczely Saroltával és Tardos Bélával a Zeneakadémián

A Kodály-írások új témája a zenei nevelés, amelyet ő „zenei belmissziónak” tekintett. Felszólalt a magyar karének ügyében (1937), és felvetette az óvodai zeneoktatás ötletét is (Zene az óvodában, 1941). E munkával párhuzamosan számos pedagógiai művet tett az iskolások asztalára: elsőként a kétszólamú éneklésbe bevezető Bicinia Hungarica (négy kötet, 1937–1942) látott napvilágot. A harmincas-negyvenes évek fordulóján Kodály terve: az általános iskolai énekoktatás színvonalának emelése, a kormányzat és a főváros részéről is támogatást kapott. 1938-ban harminckét vezető értelmiségi társaságban, a Pesti Napló hasábjain tiltakozott a zsidótörvények ellen. 1940-ben a Norvégia német megszállása feletti megdöbbenése hatására zenésítette meg Weöres Sándor versét, a Norvég leányokat. Forradalmi Petőfi-kórusai (Csatadal, Rabhazának fiai, Isten csodája) pedig a magyar kulturális és nemzeti függetlenség eszméjét hirdette egy olyan korban, amely egyre inkább kiszolgáltatta magát az elnyomó német hatalmaknak.

1942-ben nyugalomba vonult, de folytatta a népzene tantárgy oktatását a Zeneakadémián; a kormány a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki. A Magyar Dalegyesületek Országos Szövetsége az 1942-es évet Kodály-évvé nyilvánította. 1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1945-ben rendes tagjává választotta. 1944-ben és 1945-ben zsidókat próbált menekíteni. Budapest ostroma alatt ő is egy budapesti zárda pincéjébe kényszerült. Ott keletkezett békéért könyörgő, zenekarra, orgonára és kórusra komponált miséje, a Missa brevis (ennek 1942-ben már galyatetői pihenése alatt elkészült orgonaszóló-változata, az Organoedia, melyhez az ostrom alatt orgona-kórus, illetve zenekar-kórus faktúrát adott), amelyet végül az 1945 februári ostrom utáni a főváros első bemutatójaként, 1945. február 11-én mutattak be az Operaház ruhatárában.

Első feleségének, Sándor Emmának halála (1958. november 22.) után egy évvel, 1959. december 18-án – két nappal 77. születésnapja után – újabb házasságot kötött a 19 éves, dombóvári születésű Péczely Saroltával.

A második világháborút követően Kodály meghatározó szerepet vállalt az ország szellemi újjáépítésében. Számos közéleti feladatot kapott: a Magyar Művészeti Tanács és Zeneművészek Szabad Szervezetének elnökévé választották, s kinevezték a Zeneművészeti Főiskola igazgatósági tanácsának elnökévé. Az 1945-ös nemzetgyűlési választásokat követően az alakuló Nemzetgyűlés mint kiemelkedő közéleti szereplőt kilenc másik személlyel együtt külön törvény alapján meghívta képviselőnek a Parlamentbe, amit el is fogadott. 1946 és 1949 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségét töltötte be, 1956-ban a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa elnökévé választották.

1947-ben a Szovjetunióban, 1948-ban és 1949-ben pedig újból Nyugat-Európában járt. 1965-ben két hónapot töltött Amerikában, és olyan régi és új emigránsokkal találkozott, mint Serly Tibor zeneszerző és Würtzler Arisztid hárfaművész. Külföldi útjain népzenei, zenepedagógiai konferenciákon vett részt, és nemzetközi kitüntetésekben részesült. Háromszor kapott Kossuth-díjat (1948, 1951, 1957), 1952-ben kiváló művész címet. Az 1956-os forradalom idején a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli elnöke volt. 1967. március 6-án, reggel ¾6-kor, szívroham következtében hunyt el Budapesten.

Kodály Zoltán sírja Budapesten. Farkasréti temető: 20. körönd-1-17/18. Pátzay Pál alkotása

Zenepedagógiai munkássága

Legyen a zene mindenkié! – Kodály Zoltán

Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg és mentek át a gyakorlatba, azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult.

Elgondolása szerint a jó zenész kellékei négy pontban foglalhatók össze: 1. kiművelt hallás, 2. kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, 4. kiművelt kéz. Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban. Mihelyt egyik elmarad vagy előreszalad, baj van. … Az első két pontra a szolfézs és a vele kapcsolt, összefonódott összhangzattan és formatan tanít. Szükséges kiegészítés: mennél sokoldalúbb gyakorlati zenei tevékenység: kamarazene, karéneklés nélkül senkiből sem lesz jó zenész.

Emlékezete

Főbb művei

A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet

Színpadi művek

Zenekari művek

Kórusművek (a cappella)

Kb. 147 mű:

Pedagógiai művek

333 olvasógyakorlat, Bicinia Hungarica I–IV, Tricinia, 77/66/55/44/33/22/15 kétszólamú énekgyakorlatok, Énekeljünk tisztán!, Kis emberek dalai (saját kompozíciójú gyermekdalok óvodai tanításra), Ötfokú zene I–IV. V–X. stb.

Hangszerkíséretes kórusművek

Kamarazenei művek

Szólóhangszerre írott művek

Misék

Dalok

Kodály zeneművei között hangsúlyos szerepet töltenek be a kórusművek és a pedagógiai művek. (Lásd még: Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga).

Írásai

Levelezése

Származása

Kodály Zoltán családfája
Kodály Zoltán
(Kecskemét, 1882. dec. 16. –Budapest, 1967. márc. 6.)
zeneszerző, népzenekutató
Apja:
Kodály Frigyes
(Pest, 1853 – 1926)
Apai nagyapja:
Kodály Ferdinánd
(Brünn, 1798 körül –
Győr, 1873)
Magyaro.-ra kb. 1849
Apai nagyapai dédapja:
Kodal, Mathias

(Flandria kb. 1750 – Brünn)

Apai nagyapai dédanyja:
Clara Ruzin ered. Rougene

(Flandria kb. 1750 – Brünn)

Apai nagyanyja:
Hell Magdolna

(Chenov, Csehország, 1819 – Szombathely, 1901. febr. 2.)

Apai nagyanyai dédapja:

Hell Márton
szabómester

Apai nagyanyai dédanyja:

Svoboda Ludmilla

Anyja:
Jalovetszky Paulina
(Fehértemplom, 1857 –Budapest, 1935. máj. 5.)
Anyai nagyapja:
Jalovetszky Ferenc

(Baja – Baja)

Anyai nagyapai dédapja:
ifj. Jalovetszky Mihály (Baja-Baja) (Szülei: Michal Jalowiecki=id Mihály (nemes lengyel menekült)/ és Berger Magdolna, Bajai)
Anyai nagyapai dédanyja:
Streimer Anna (Baja – Baja?)
Anyai nagyanyja:
Paulina Arendt

(Raguhn, Dessau – Magyarország)

Anyai nagyanyai dédapja:
Gottlieb Arendt

serfőző, kőművesmester

Anyai nagyanyai dédanyja:
Johanna Paschasius

Kép és hang

Jegyzetek

 1. Halálesete bejegyezve a Budapest XII. kerület halálozási anyakönyve 577/1967 száma alatt.
 2. familysearch.org Kodály Zoltán keresztelője
 3. Ittzés Mihály: KODÁLY ZOLTÁN ÉS TANÍTVÁNYAI Könyv egy korszakos jelentőségű 20. századi zenei-szellemi műhely kisugárzásáról. Muzsikalendárium. (Hozzáférés: 2019. február 24.)
 4. Halálesete Bp. VI. ker. állami halotti akv. 760/1926. folyószám.
 5. Kodály Zoltán (1882–1967), filharmonia.com
 6. A gimnáziumi zenekar számára írt d moll nyitánya sokáig Martincsek Károly Nyitra vármegyei főjegyzőnél, Mártonvölgyi László apjánál volt. Miután visszaadta azt, Kodály megsemmisítette (Felletár Béla 1982: Mikuláš Schneider-Trnavský levelei dr. Péczely Attilához. Irodalmi Szemle 1982/10, 896).
 7. Eősze, László. Kodály Zoltán – élete képekben és dokumentumokban (magyar nyelven), 40. o.   Vö. Móser Zoltán 1982: Moderato cantabile. Tiszatáj 36/12, 55-56.
 8. A házasságkötés bejegyezve a Budapest VI. kerület polgári házassági akv. 972/1910. folyószáma alatt.
 9. Kusz
 10. 70. születésnapja alkalmából, az esetet egyediként kezelve, az adományozási rendtől eltérően, 1952. december 15-én vehette át az akkor már kétszeres Kossuth-díjas művész. Lásd: A művészeti díjak rendszerének kialakulása. In Bolvári-Takács Gábor: A művészet megszelídítése: Folyamatok és fordulatok a művészetpolitikában, 1948–1956. Budapest: Gondolat Kiadó. 2011. ISBN 978 963 693 361 6 arch Hozzáférés: 2021. május 15. PDF, 887 KB  
 11. A hetvenéves Kodály Zoltánt a Magyar Népköztársasági Érdemrend I. fokozatával és a Magyar Népköztársaság kiváló művésze címmel tüntették ki. Szabad Nép, X. évf. 314. sz. (1952. december 16.) 3. o.
 12. Ki a jó zenész? (1953)
 13. Zoltán Kodály's 130th Birthday
 14. Komoly magyar siker: a Kodály-módszer mostantól része a világ szellemi örökségének. 24.hu, 2016. december 2. (Hozzáférés: 2016. december 5.)
 15. Tóth Klára: Kodály-emléktáblát avattak Nagyszombatban. Terra – Mátyusföldi Magyar Nyelvű Havilap VIII/10, 9.
 16. zoboralja.sk. . (Hozzáférés: 2017. október 30.)
 17. korkep.sk; ma7.sk; sziakomarom.sk
 18. https://kodaly.hu/kodaly
 19. DR. Eősze László: „Vérségi kötelék nélkül…” Egy családfakutatás története. parlando.hu – XI. Magyar Karvezető Konferencia anyaga. (Hozzáférés: 2018. április 6.)
 20. Kodály Frigyes és Jaloveczky Paulina házasságkötési bejegyzése a kecskeméti római katolikus házassági akv. 194/1879. folyószáma alatt. (Hozzáférés: 2019. július 16.)
 21. Hell Magdolna gyászjelentése. (Hozzáférés: 2019. július 16.)
 22. Hell Magdolna halotti bejegyzése a szombathelyi polgári halotti akv. 35/1901. folyószáma alatt. (Hozzáférés: 2019. július 16.)
 23. Kodály Frigyesné halotti bejegyzése a Budapest VI. kerületi polgári halotti akv. 826/1935. folyószáma alatt. (Hozzáférés: 2019. július 16.)

Források, életrajzok, válogatott szakirodalom

További információk

Bibliográfia, diszkográfia, fototéka

Kapcsolódó szócikkek

Kodály által gyűjtött népdalok: