Kis kacsa fürdik

Kis kacsa fürdik
Műfajmagyar népdal
Hangfajlá-hexachord
A kotta hangnemeD moll
A gyűjtés adatai
GyűjtőKiss Áron
(Vár)megyeZemplén vármegye
Kiemelt források
MNTI. 1104.
Bartók-rend11

A Kis kacsa fürdik egy népi eredetű gyermekmondóka kezdő sora, illetve az ehhez kapcsolódó körjátékok neve. Eredetileg a Dunántúlon volt ismert, később különböző változatokban országosan elterjedt. Kiss Áron Magyar gyermekjátékgyűjteményében jelent meg 1891-ben.

A dalban utalás található a lengyel–magyar kapcsolatok emlékére.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Bárdos Lajos gyermekkar Kicsinyek kórusa
I. füzet 9. dal.
ének, zongora Pianoforte II. 30. dal
Gárdonyi Zoltán négykezes zongora Bújj, bújj, zöld ág, 12. darab
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 23. és 31. kotta
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 5. oldal

A mondóka

A gyermekmondóka több változatban ismert. A Magyar néprajzi lexikon.   szerzői által feljegyzett változat:

Kis kacsa fürdik, fekete tóba', anyjához készül Lengyelországba, síkos a talpa, magos a sarka, fordulj ki, fordulj ki aranyos Mariska.

Más változatban:

Fordulj ki, fordulj, szép aranyalma.

{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Kis kacsa fur-dik fe- ke-te toban,
    d4  d8 d a'4 a  bes a8 g g4 g
%    anyja-hoz keszul Lengyel-orszagba.
    a  g8 f  f4 f  g  f8 e  d4 d
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Kis ka -- csa für -- dik fe -- ke -- te tó -- ba',
    any -- já -- hoz ké -- szül Len -- gyel -- or -- szág -- ba.
   }
  \addlyrics {
    Sí -- kos a tal -- pa, ma -- gos a sar -- ka,
    for -- dulj ki, for -- dulj, szép a -- rany -- al -- ma.
   }
  >>
}

Ismert a mondóka folytatása is:

Lengyel mondja, szép kis menyecske, öleld, csókold, akit szeretsz, kapd be.

Egy másik folytatás szerint:

Szántottam földet, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát.

Körjátékok

A Kis kacsa fürdik egy énekes gyermekjáték, úgynevezett kifordulós egyszerű körjáték. A gyermekek egymás kezét fogva kört alkotnak, arccal a kör középpontja felé néznek, a mondókát énekelve körbejárnak. A mondóka utolsó sorában mindig más keresztnevet énekelnek; akinek a neve elhangzik, kifordul és úgy halad tovább.

A másik változatban az egyik gyerek a körön kívül egy kendővel a kezében jár körbe. A dal utolsó sora alatt két gyereket megérint a kendővel, mire ők kifordulnak. Amikor mindenki kifordult, többféleképpen lehet folytatni:

Majd elválik az igazság,
Ki lopta el a kis baltát!

Jegyzetek

 1. a b c Magyar néprajzi lexikon
 2. Bárdos Lajos: Két bicinium a Kicsinyek kórusából (1938): Kis kacsa fürdik. Magyar Rádió Gyermekkórusa, vezényel Csányi László YouTube (1971. augusztus 9.) (Hozzáférés: 2016. július 10.) (audió)
 3. nepdal.gyujtemeny.com
 4. Ghymes, mese.tv

Források

Népdalgyűjtemények:

Feldolgozások:

Zenetudomány:

Szöveg:

Felvételek

Kapcsolódó lapok