Körzethívószám

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés

A körzethívószám a hívott telefonszám földrajzi elhelyezkedését mutatja, vagy azt a hálózatot – esetleg szolgáltatást – jelöli, amelyek keresztül a hívott elérhető.

Saját körzeten kívülre indított hívásnál a belföldi hívószám általános felépítése a következő: belföldi előtét + körzethívószám + előfizetői szám. Néhány ország nem használ belföldi előtétet, ott a belföldi hívószám nem függ attól, hogy körzeten belülre vagy kívülre indítanak-e hívást.

Történelem

Automata telefonközpontok először a helyi forgalmat tudták kapcsolni, ekkor a hívó egyszerűen a hívott előfizető számát tárcsázta. A helyközi forgalom későbbi automatizálásához más típusú központ volt szükséges, így a hivónak először ezt a központot kellett elérnie – a forgalomválasztó szám tárcsázásával – majd a hívott körzethívószámát és a hívott előfizető számát tárcsázta. A körzeten belüli és azon kívüli hívások tehát más-más szám hívásával épülnek fel: ezt nevezzük nyílt számozási rendszernek.

Korunkban már nem válik szét a helyi és helyközi forgalmat kapcsoló központ, ezért a forgalomválasztó szám feleslegessé vált. Bizonyos országokban ezért akkor is tárcsázni kell a körzethívószámot, ha a körzeten belül hívunk. A körzeten belüli és azon kívüli hívások tehát ugyanazon szám hívásával épülnek fel: ezt nevezzük zárt számozási rendszernek.

Nyílt számozási rendszerek

Magyarország

Magyarországon a belföldi előtét 06. A körzethívószám kétféle: földrajzi számozási területet jelölő, egy- vagy kétjegyű szám (KS), illetőleg valamely szolgáltatást vagy hálózatot jelölő kétjegyű szám (SHS). Az előfizetői szám hossza 6, 7 vagy 10 lehet, de egy adott körzetkijelölő számhoz tartozó számhosszúság állandó. Példa belföldi hívásra: 06 55 765 432. Magyarország földrajzi számozási területeit ez a térkép mutatja.

A magyarországi körzethívószámok Ausztria Körzetszámok Ausztriában

Ausztriában a belföldi előtét 0. A földrajzi számozási területet jelölő körzethívószám a legtöbbször négyjegyű, kivételt képeznek a nagyobb tartományi fővárosok (Bécs 1, Graz 316, Klagenfurt 463, Innsbruck 512, Salzburg 662, Linz 732). A körzetszám első számjegye általában a szövetségi államot jelöli. Mobilszolgáltatók a 65–69-es tartományból kapnak körzetszámot. A szolgáltatások körzetszámának első jegye többnyire 8 vagy 9.

Az előfizetői szám hossza egy körzeten belül is változó – nagyobb forgalmú előfizetők rövidebb számot kapnak –, igy a számhossz (körzetszám nélkül) 3–11 lehet. Példa belföldi hívásra: 0810 001503.

Földrajzi körzetek Ausztriában Németország Körzetszámok Németországban

Németországban a belföldi előtét 0. A földrajzi számozási területet jelölő körzethívószám hossza 2–5 jegy, az előfizetői szám hossza 5–10 lehet azzal, hogy a körzethívószám és az előfizetői szám együttes hossza (a belföldi hívószám) 10, 11, vagy 12 számjegy. A körzethívószám első jegye a gyűjtőgócközpontot jelöli ki (ez nagyjából megfeletethető azoknak a tartományoknak, ahol az adott számjeggyel kezdődnek a körzethívószámok):

2 Düsseldorf (Észak-Rajna-Vesztfália)

3 Berlin (az egykori NDK területén található tartományok)

4 Hamburg (Schleswig-Holstein, Hamburg, Bréma)

5 Hannover (Alsó-Szászország)

6 Frankfurt (Saar-vidék, Rajna-vidék-Pfalz, Hessen)

7 Stuttgart (Baden-Württemberg)

8 München (Dél-Bajorország)

9 Nürnberg (Észak-Bajorország)

Egyessel kezdődnek tömeghívószámok (137), a mobilszámok (15, 16, 17), a virtuális magánhálózati számok (18).

A körzethívószámok jegyzékét a Bundesnetzagentur teszi közzé.

Példa belföldi hívásra: 069 90 00 99 00.

Svédország Körzetszám-kezdetek Svédországban

Svédországban a belföldi előtét 0. A földrajzi számozási területet jelölő körzethívószám hossza 1–3 jegy, az előfizetői szám hossza 5–8 lehet azzal, hogy még egy körzetszámon belül is különböző lehet az előfizetői számok hosszúsága. Egyjegyű körzethívószáma csak Stockholmnak van (8), kétjegyű körzetszámot kapott húsz nagyobb agglomeráció, a többi kettőszáznegyvenhárom körzet három számjegyű. (A távhívás hajnalán, 1949-től Stockholm körzetszáma 10 volt. Azért változtatták 8-ra 1963-ban, mert így a városban hétjegyű előfizetői számokat is ki lehetett osztani. Akkoriban az elektromechanikus központok regisztere csak nyolc számjegyet volt képes tárolni.)

A földrajzi számok első jegye az 1–6 és 8–9 tartományban lehet. Csoportosításukat mutatja a jobb oldali térkép.

A szélessávú mobilszolgáltatások 71, a személyhívók 74, a személyes szolgáltatások 75, az osztott díjazású számok 77, a hálózatüzemeltetők szolgálati számai pedig 78 számkezdettel bírnak.

A nomadikus számok (VoIP) körzetszáma 10, az ingyenesen hívható számoké 20.

Az emelt díjas körzetszámok: 900, 939 és 944.

Tömeghívásokat a 99-es körzethívószámon lehet fogadni.

A mobilszámok kezdőjegyei 70, 72, 73, 76 vagy 79. A mobilszámok mindig kilenc jegyből állnak (a belföldi előtétet nem számítva).

Példa körzeten belüli hívásra: 90 510, körzeten kívüli hívásra: 031 90 510.

Észak-Amerika Karib-tengeri szigetek az egységes számozási rendszerben

Egységes számozási rendszert használ az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és néhány Karib-tengeri sziget (lásd az ábrán +1-gyel kezdődő számokat). A belföldi előtét 1, a körzetszám mindig háromjegyű.

A helyi hívás módja körzetről körzetre változik. Amennyiben az adott földrajzi terület csupán egyetlen körzetszámmal rendelkezik, akkor elegendő hét jegyet tárcsázni. Ha több, ú. n. lefedő körzetszám is tartozik ugyanahhoz a földrajzi területhez, akkor mindig tíz jegyet kell tárcsázni (a háromjegyű körzetszámot plusz a hétjegyű előfizetői számot).

Távhívásnál a belföldi előtét után kell a körzetszámot és az előfizetői számot hívni. Példa egy nashville-i szám hívására: 1-615-555-0188.

Érdekes kivételként Észak-Amerikában a mobiltelefonok eléréséhez nem használnak külön körzetkijelölő számot. Ebből az következik, hogy egy telefonszámról ránézésre nem lehet megállapítani, hogy földrajzi szám-e, vagy mobilszám.

Zárt számozási rendszerek

Franciaország Körzetszámok Franciaországban

Franciaországban 1996. október 18. óta minden előfizető hívásakor tíz számjegyet kell tárcsázni, melyek a következők: E Z AB PQ MCDU.

Az első számjegy (E) nem forgalom-, hanem szolgáltatóválasztó szám (0 jelenti az alapértelmezett szolgáltató választását). Franciaországon kívülről indított hívásnál ezt a jegyet nem szabad tárcsázni.

A második számjegy (Z) 1–5 értéke földrajzi zónát jelent (lásd a térképet), 6–7 mobilszámot jelez, 8–9 pedig különböző szolgáltatások eléréséhez használatos.

A harmadik és negyedik számjegy (AB) felel(t) meg a körzethívószámnak, nagyjából egy megyét lefedve (példa: 93 Alpes-Maritimes, 95 Korzika, 77 Loire). A részletes lista – franciául – itt böngeszhető.

Az ötödik és hatodik számjegy (PQ) a megyén belüli telefonközpontot jelöli.

A földrajzi zónák léte ma már csak telefontörténeti érdekességet jelent: 2023. január elsejétől az előfizető az országban bárhová elhordozhatja a számát, így a Z 1–5 értéke már nem feltétlenül jelent földrajzi hovatartozást.

Francia specialitás, hogy a tengerentúli területek előfizetőit is tíz számjeggyel lehet hívni – vagyis nem kell nemzetközi hívást indítani. A számtartományok a következők:

Francia tengerentúli területek
EZAB Tengerentúli terület
0262, 0263 La Réunion
0269 Mayotte
0508 Saint-Pierre és Miquelon
0590 Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
0594 Francia Guyane
0596 Martinique
Olaszország Körzetszámok Olaszországban

A zárt számozási rendszert 1998. június 19-én vezették be. Az első számjegy nem forgalomválasztó szám, hanem a földrajzi- és mobilszámokat, illetve az egyes szolgáltatásokat jelöli. A földrajzi számok 0-val, a szolgáltatások 1-gyel, a mobilszámok 3-mal, a rövidített számok 4-gyel, a nomadikus számok 5-tel, a különleges díjszabású számok 8-cal kezdődnek. Egyedülálló, hogy a nullát Olaszországon kívülről indított (nemzetközi) hívásnál is tárcsázni kell.

A földrajzi számok tízjegyűek (a vezető nullát beleértve). A nulla után egy, két vagy három számjegy jelöli ki a hívott körzetet. Egyjegyű Róma és Milánó körzetkijelölő száma (06, illetve 02), kétjegyű számot kapott huszonnyolc körzet (lásd a táblázatot), végül háromjegyű a körzetszáma további 202 körzetnek.

Kétszámjegyű körzetszámok

San Marino körzetszáma 0549, de elérhető a +378 országhívószám tárcsázásával is. A Vatikán ugyancsak rendelkezik országhívószámmal (+379), de azt nem használják: az ottani számokat a római 06-os prefixszel lehet felhívni.

A mobilszámok szintén tízjegyűek, és az első számjegyük mindig 3.

Fordítás

Források

Magyarország Ausztria Észak-Amerika Franciaország Németország Olaszország Svédország

Jegyzetek

 1. Más néven rendeltetési szám vagy körzetkijelölő szám
 2. Régebbi nevén: forgalomválasztó szám.
 3. a b Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Izland, Lengyelország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc.
 4. Rázga Lászlóné – Jakab László (2009). „80 éves az első magyarországi automata telefonközpont, a Krisztina Távbeszélő Központ”. Postamúzeum évkönyv 2008–2009, 101–111. o. (Hozzáférés: 2023. április 11.) „1928. április 28-án … helyezték üzembe Magyarország első automata telefonközpontját, a Krisztina Távbeszélő Központot.” 
 5. Intrközpont, más néven helyközi központ.
 6. Ez Magyarországon 06, de általában 0 használatos forgalomválasztó számként.
 7. Yettel Magyarország Zrt.; a következő számmezők kivételével: 845 (ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.), 854 és 857 (Invitech ICT Services Kft.)
 8. Olyan telefonszolgáltatás, amely a hívások kezdeményezése és fogadása céljából a nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok tetszőleges, IP-alapú adatátvitelt biztosító előfizetői hozzáférési pontján érhető el.
 9. Magyar Telekom Nyrt.
 10. Netfone Telecom Kft., Mobil4 Zrt., TARR Kft., Vodafone Magyarország Zrt. (ez utóbbi a 2016. április 16-án megszűnt Tesco Mobile és a Vodafone által felvásárolt UPC Mobile számait vette át)
 11. Az előfizetők egy meghatározott csoportját kiszolgáló hálózat (Corporate Network) tagjainak elérését biztosítják a nyilvános telefonhálózatból. Itt működik pl. a GSM-R szolgáltatás (az előfizetői szám első két számjegye 88).
 12. DIGI Kft. (az előfizetői szám első jegye 10–13)
 13. Vodafone Magyarország Zrt., Netfone Telecom Kft. (kilenc darab ezres számtartomány a 850–852, 855–856 kezdetű mezőkből)
 14. Az elektronikus hírközlő hálózaton olyan kommunikációt tesz lehetővé a végberendezések vagy alkalmazások között, ahol az információt legfeljebb csekély emberi beavatkozással továbbítják.
 15. A hívás a hívó számára ingyenes.
 16. Ugyanakkor Burgenland részben Alsó-Ausztria (2), részben Stájerország (3), Voralberg pedig Tirol (5) számmezejében él.
 17. Kivéve: 654, 656, 658, 662.
 18. 50. §, 2009. évi  Kommunikationsparameter-, Entgelt- und Mehrwertdiensteverordnung  (Német nyelven) (Hozzáférés ideje: 2023. március 27.)
 19. Struktur und Ausgestaltung des Nummernbereichs für Ortsnetzrufnummern (német nyelven). Bundesnetzagentur. (Hozzáférés: 2023. április 11.)
 20. a b Például távszavazás vagy rádiós betelefonáló számok.
 21. Ortsnetzkennzahlen in nummerischer Reihenfolge (német nyelven). (Hozzáférés: 2023. április 11.)
 22. Nummerhistorik (svéd nyelven). Post- och telestyrelsen, 2016. október 13. (Hozzáférés: 2023. április 18.)
 23. Houstonban például négy körzetszám is él: 713, 281, 832, és 346.
 24. Azaz tárcsázni kell a körzethívószámot még akkor is, ha a hívás körzeten belül marad.
 25. Liste des préfixes de sélection du transporteur E et 16XY (XLS). (Hozzáférés: 2023. április 12.)
 26. 8: Orange; 4, 7, 9:SFR. 1: szolgáltatások, 3: rövidített (négyjegyű) hívószámok
 27. La dégéographisation des numéros en 01 à 05 (francia nyelven). (Hozzáférés: 2023. április 12.)
 28. (1998. június 19.) „Da oggi si telefona così”. Corriere della Sera, 7. o. ISSN 2499-0485.