Jelentős ókori történetírók listája

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés

Az alábbi lista a jelentősebb ókori (keleti, görög, római) történetírókat tartalmazza a Kr. u. V. század végéig, akiknek fennmaradtak műveik is.

Időszakok

Kr. e. 5. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Hérodotosz
(Kr. e. 484Kr. e. 425 körül)
görög Történelem Hérodotosz: A görög-perzsa háború (ford. Muraközy Gyula), Osiris Kiadó, Budapest, 1998, ISBN 963-379-309-2, 839 p
Thuküdidész
(Kr. e. 460Kr. e. 395 körül)
görög A Peloponnészoszi háború története Thuküdidész: A peloponnészoszi háború (ford.: Muraközy Gyula), Budapest, Osiris Kiadó, 2006, ISBN 9789633796788, 707 p

Kr. e. 4. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Xenophón
(Kr. e. 434Kr. e. 355 körül)
görög Anabaszisz Xenophón: Történeti munkái, Osiris Kiadó, Budapest, 2001, ISBN 963-389-119-1, 624 p
Arisztotelész
(Kr. e. 384Kr. e. 322)
görög Athéniak alkotmánya Aristotelés: Az athéni állam IN: Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-379-367-x, 221 p
Manethón
(Kr. e. IV. század)
egyiptomi Egyiptom története Részletek IN: ÓKTCh, 20–23, 34–35. o.

Kr. e. 3. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Bérósszosz
(Kr. e. III. század)
görög Khaldaika nincs

Kr. e. 2. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Polübiosz
(Kr. e. 200Kr. e. 118 körül)
görög Történelem Polübiosz Történeti könyvei 1–2. (ford. Muraközy Gyula et alii), Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2002, ISBN 963-202-617-9, 1038 p

Kr. e. 1. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Caesar
(Kr. e. 100Kr. e. 44)
római A gall háborúról, A polgárháborúról Iulius Caesar feljegyzései (ford. Szepessy Tibor, Ürögdi György), Magyar Helikon, Budapest, 1974, ISBN 963-207-104-2, 446 p
Cornelius Nepos
(Kr. e. 100Kr. e. 27 körül)
római Híres férfiak Cornelius Nepos: Híres férfiak (ford. Havas László), Európa könyvkiadó, Budapest, 1984, ISBN 963-073-608-X, 254 p
Diodórosz Szikulosz
(Kr. e. 90Kr. e. 27 körül)
görög Könyvtár Részletek IN: GTCh, 193–215. o. + RTCh, 80–84. o.
Sallustius
(Kr. e. 86Kr. e. 35 körül)
római Catilina összeesküvése, Iugurtha háborúja,
A Korunk története
C. Sallustius Crispus összes művei (szerk.: Zsolt Angéla), Budapest, 1978, Magyar Helikon, ISBN 963-207-277-4, 216 p
Livius
(Kr. e. 59Kr. u. 17)
római A város alapításától Titus Livius: A római nép története a város alapításától 1–7. (ford. Muraközy Gyula, Kis Ferencné), Európa Kiadó, Budapest, 1963–1976, ISBN 963-07-0832-9, 3024 p Online elérhetőség
Dionüsziosz Halikarnasszeusz
(Kr. e. 54Kr. e. 7 körül)
görög Róma története Részletek IN: RTCh, 7–10., 16–18. o.

Kr. u. 1. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Velleius Paterculus
(Kr. e. 19Kr. u. 31)
római Róma története Velleius Paterculus: Róma története (ford.: Hoffmann Zsuzsa), Lectum Kiadó, Szeged, 2007, ISBN 9789639640092, 198 p
Valerius Maximus
(? – 31 után)
római Az emlékezetre méltó tettek és mondások 9 könyve Részletek IN:
  • Görög történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Németh György. Osiris Kiadó;
  • Római történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Borhy László. Osiris Kiadó;
  • Ércnél maradandóbb – A görög és római történelem forrásai (Egyetemi könyvtár), Németh György (szerk.), Corvina Kiadó.
Quintus Curtius Rufus
(? – 53)
római Nagy Sándor története Q. Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története, Szukits Könyvkiadó, Szeged, 2003, ISBN 963-9441-69-4, 342 p. Online elérhetőség
Iosephus Flavius
(37100 körül)
zsidó A zsidó háború, A zsidók története
  • Iosephus Flavius: A zsidók története: Iudaiké archaiologia. (ford. Révay József), Budapest, Talentum, 2004, ISBN 9789638396129
  • Josephus Flavius: A zsidó háború: Peri tou Ioudaikou polemou. (ford. Révay József), Budapest, Talentum, 1999, ISBN 9636450412
Tacitus
(55117 körül)
római Agricola, Germania,
Korunk Története, Évkönyvek
Tacitus összes művei I–II. (ford. Borzsák István), Európa Kiadó, Budapest, 1980, ISBN 963-07-1559-7, 1085 p

Kr. u. 2. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Suetonius
(69160 körül)
római Császáréletrajzok, Híres férfiakról Suetonius összes művei (ford. Kopeczky Rita), Osiris Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 963-389-260-0, 618 p
Florus
(74130 körül)
római Róma háborúi Lucius Annaeus Florus: Róma háborúi, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979, ISBN 963-07-1881-2, 247 p
Arrianus
(86165 körül)
görög Anabaszisz Részlet IN: GTCh, 274–289. o.
Appianosz
(95165 körül)
görög Római történelem Appianosz: Róma története (Sapientia humana sorozat), Osiris Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789633899106, 1084 p

Kr. u. 3. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Cassius Dio
(155229 után)
görög Róma története Részletek IN: RTCh, 161–163., 187–192. o.
Julius Africanus
(160240 körül)
görög Krónika nincs
Héródianosz
(178240 körül)
görög A Római Birodalom története
Marcus Aurelius halálától
Héródianos: A Római Birodalom története Marcus Aurelius halálától (ford. Fehér Bence és Kovács Péter), Osiris Kiadó, Budapest, 2005, ISBN 963-389-669-X, 220 p
Diogenész Laertiosz
(180240 körül)
görög Filozófusok életének és tanainak
gyűjteményes összefoglalása
Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei I. – II. (ford. Rokay Zoltán), h. n., Jel, 2005, ISBN 963931885X
Iustinus
(III. század)
római Világkrónika kivonat Világkrónika a kezdetektől Augustusig (Fülöp királynak és utódainak története) – Marcus Iunianus Iustinus kivonata Pompeius Trogus művéből (ford. Horváth János), Helikon Kiadó, 1992, ISBN 9632080564, 436 p

Kr. u. 4. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Kaiszareiai Euszebiosz
(263339)
görög Egyháztörténet, Krónika Euszebiosz egyháztörténete, Szent István Társulat, Budapest, 1983, ISBN 963-360-184-3, 602 p
Eutropius
(? – 387 után)
római Róma rövid története Eutropius: Róma rövid története, Helikon Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-208-836-0, 120 p
Sextus Aurelius Victor
(320390 körül)
római Háromrészű történelem Németh György (Szerk.) Ércnél maradóbb. A görög és római történelem forrásai. Budapest. Corvina Kiadó
Ammianus Marcellinus
(330395 körül)
római Róma története Ammianus Marcellinus: Róma története, (ford.: Szepesy Gyula), Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-07-5551-3, 793 p
ismeretlenek
(IV. század)
rómaiak Historia Augusta
(Fenséges történetek)
Historia augusta: Császárok története, Debrecen, Multiplex Media, 2003, ISBN 9632102983, 633 p

Kr. u. 5. század

Történetíró Nemzetiség Műve(i) Magyar fordítás
Orosius
(380 körül – 417 után)
római Történelem a pogányok ellen
hét könyvben
Részletek IN: Késő római szöveggyűjtemény. Szerkesztők: Székely Melinda – Illés Imre Áron. JATE-Press, 2013. ISBN 978963315124 2 Online változat
Szókratész Szkholasztikosz
(380 körül – 439 után)
görög Egyháztörténet Szókratész egyháztörténete, Szent István Társulat, Budapest, 1984, ISBN 963-360-287-4, 598 p
Theodorétosz
(393466?)
görög Egyháztörténet Részlet IN: Simon Róbert (szerk.): A bizánci irodalom kistükre. Budapest: Európa Kiadó. 1974. ISBN 9630703459
Szozomenosz
(400450 körül)
görög Egyháztörténet nincs
Zószimosz
(műk. 490510 körül)
görög Új történet Részletek IN:
  • Görög történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Németh György. Osiris Kiadó;
  • Római történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Borhy László. Osiris Kiadó;
  • Ércnél maradandóbb – A görög és római történelem forrásai (Egyetemi könyvtár), Németh György (szerk.), Corvina Kiadó.

Válogatások ókori történetíróktól

Kapcsolódó szócikkek