Fuchs Ferenc

Fuchs Ferenc
Életrajzi adatok
Születési névFuchs Xavér Ferenc
Született1744. augusztus 24.
Pándorfalu
NemzetiségMagyar magyar
Elhunyt1807. június 27.
Eger
Munkássága
Vallásrómai katolikus egyház
Felekezetrómai katolikus
Tisztség
  • nyitrai püspök
  • egri érsek
  • nyitrai püspök
  • Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánja
Hivatalnyitrai püspök
Hivatali idő1787. március 10.-1804. augusztus 19.
ElődjeRévay II. Antal
UtódjaKluch József
Hivatalegri érsek
Hivatali idő1804. augusztus 20.- † 1807. június 27.
Elődjegróf Eszterházy Károly (egri püspök)
UtódjaFischer István

Fuchs Ferenc (Fuchs Xavér Ferenc) (Pándorfalu, 1744. augusztus 24.Eger, 1807. június 27.) bölcseleti és teológiai doktor, egri érsek.

Élete

Tanulmányait Pannonhalmán, a nagyszombati és budai szemináriumban végezte; a bölcseleti és a hittudományi doktorságot is elnyerte. 1768-ban az esztergomi egyházmegyében szentelték fel misés papnak; előbb káplán volt Esztergomban, majd Andrássy Károly gróf fiainál Betléren nevelősködött. 1773-ban nyerte el a szomori parókiát, de csakhamar lemondott, és elment bölcseletet tanítani a budai egyetemhez. Batthyány József bíboros 1780-ban behívta udvarába titkárnak; 1783-ban pozsonyi, 1784. május 7-én esztergomi kanonok lett.

1787. március 10-én nyitrai püspök lett, ahol templomokat és kórházakat építtetett. Rendszerint legalább 12 tanulót élelmezett udvarában s utóbb 12 tanulóra a nyitrai gimnáziumnál és 4 leányra a nagyszombati Orsolya szüzeknél ösztöndíjakat alapított. Emellett ezrével nyomatta a vallási könyveket, és azokat fejedelmi bőkezűséggel osztogatta szét Magyarország és Erdély összes egyházmegyéiben.

Amikor 1804-ben a magyar kormány az egri püspökséget érsekséggé emelte, augusztus 20-án ennek fejévé s Heves és Külső-Szolnok vármegye örökös főispánjává Fuchsot nevezte ki az uralkodó. Azt a rövid két évet, mikor érsek volt, egyházmegyéje rendezésével töltötte el. Gyors egymásutánban adta ki erre vonatkozó szabályait és rendeleteit és azok végrehajtásáról azonnal jelentést tétetett magának. Egészségi állapota rohamosan hanyatlott, folytonos álmatlanság gyötörte, s 1807-ben elhunyt.

Művei

Nevét többen hibásan Fuxnak írják.

Források