Fúj, süvölt a Mátra szele

Fúj, süvölt a Mátra szele
Műfajmagyar népdal
Stílusrégi
Hangfajmoll
A kotta hangneme1–2. sor: A moll
3–4. sor: D moll
SorokA B5 C B
Hangterjedelem5–8 5–9 1–4 1–5
Kadencia7 (5) ♭3
Szótagszám8 8 8 8
ElőadásmódParlando
Előadási tempó100
A gyűjtés adatai
GyűjtőKodály Zoltán
A gyűjtés helyeVágfarkasd
A gyűjtés ideje1905
(Vár)megyeNyitra vármegye
Kiemelt források
MNTVIII/A. 311.
Kodály–Vargyas23. o.

A Fúj, süvölt a Mátra szele kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte a Nyitra vármegyei Vágfarkasdon 1905-ben. A dal szövege Czuczor Gergely: Alföldi legény című versének második része. Kodály szerint a nép átvette a szöveget.

A dallam régi stílusú, korát 1500 évesre becslik. Találtak rokon dallamot a csuvas és mári népdalok között.

Dallamára énekelhető a 125. zsoltár.

Feldolgozások:

Szerző Mire
Kodály Zoltán két szólam Bicinia Hungarica, II. füzet, 83. dal
Vásárhelyi Zoltán két egynemű szólam Erdő-mező, 4. kotta

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
   \transposition c'
%    Fúj, süvölt a Mátra szele,
    d'8 d a a d d d c ~ c2 \bar "||"
%    üngöm, gatyám lobog bele,
    c8 b c d e d a4 a2 \bar "||" \break
%    kalapom is elkapta már,
    d,8 d g g g g g f ~ f2 \bar "||"
%    Tiszába vitte a tatár.
    f8 e f g a g d4 d2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Fúj, sü -- völt a Mát -- ra sze -- le,
    ün -- göm, ga -- tyám lo -- bog be -- le.
    Ka -- la -- pom is el -- kap -- ta már,
    Ti -- szá -- ba vit -- te a ta -- tár.
   }
  >>
}

Fúj, süvölt a Mátra szele,
üngöm, gatyám lobog bele.
Kalapom is elkapta már,
Tiszába vitte a tatár.

A Kodály által gyűjtött eredeti szöveg:

Kalapom a Tiszán úszkál,
subám zálog a bírónál,
de a szívem itten dobog,
forró lángja feléd lobog.

Jegyzetek

 1. Móser Zoltán: Körülvesznek engem a dalok. A népdalgyűjtő és népdalíró Czuczor Gergely. www.c3.hu (2000) (Hozzáférés: 2016. április 28.)
 2. „Kalapok” a városházán: Megnyílt a Regioart Művészeti Egyesület kiállítása. Budaörsi Napló (2012. szeptember 18.) (Hozzáférés: 2016. április 28.) arch
 3. Aki bízik, aki remél. Szegedi piaristák (Hozzáférés: 2016. április 28.) (kotta és szöveg)

Források

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

Feldolgozások:

Zenetudomány:

Szöveg:

Felvételek