Fót hátán fót, egy üngöm vót

Fót hátán fót, egy üngöm vót
Műfajmagyar népdal
Hangfajmixolíd
A kotta hangnemeC mixolíd
SorokA B C C
Hangterjedelem5–9 1–8 VII–5 VII–5
Kadencia7 (1) 1
Szótagszám8 8 8 8
A gyűjtés adatai
GyűjtőDávid Gyula
A gyűjtés helyeKarád
A gyűjtés ideje1938
(Vár)megyeSomogy vármegye
Kiemelt források
Népdaltípus1947

A Fót hátán fót, egy üngöm vót egy kevéssé ismert Somogy vármegyei magyar népdal. Dávid Gyula és Kodály Zoltán gyűjtötte Karádon 1938. április 13-án.

Kottája és dallama


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \mixolydian
   \time 5/8
   \tempo 4 = 72
%   \set Staff.midiInstrument = "church organ"
   \transposition c'
%    Fót hátán fót, egy üngöm vot,
    g'8 g g c4 c8 c d bes4 \bar "||"
%    az is gallérozatlan volt.
    c8 g f g4 e8 c f c4 \bar "||"
%    Hogyan menjek házasodni,
%    mikor nem t'ok tisztát vennyi?
    \break \time 4/8 \repeat unfold 2 {
    f4 g c,4. bes8 f' f e4 c2 } \alternative { { \bar "||" } { \bar "|." } }
   }
  \addlyrics {
    Fót há -- tán fót, egy ün -- göm volt,
    Az is gal -- lé -- ro -- zat -- lan volt.
    Ho -- gyan men -- jek há -- za -- son -- nyi,
    Mi -- kor nem t'ok tisz -- tát ven -- nyi.
   }
  >>
}

Vággyuk el Zsuzsi péntölit,
Vargyuk meg gatyának felét!
Ő sem kicsi, nincs már ölben,
Hogyan legyen fél péntőben?

Istókom, Istókom,
szedd össze cókmókom!
Úgy mehetünk elkéretni,
hogyha tisztát tudsz rá venni.

A pendely (tájszólással: péntöl) a nők szoknyaszerű alsóneműje volt.

Jegyzetek

 1. Fót hátán fót, egy üngöm volt Archiválva 2015. május 5-i dátummal a Wayback Machine-ben (Folkrádió)
 2. Pendely (OSZK)

Felvételek