Esik eső, ázik a heveder

Esik eső, ázik a heveder
Műfajmagyar népdal
Stílusúj
Hangfajmoll
A kotta hangnemeD moll
SorokA B Bv A
Hangterjedelem1–5 5–8 4–8 1–5
Kadencia1 (5) 4
Szótagszám10 10 11 10
A gyűjtés adatai
GyűjtőKodály Zoltán
A gyűjtés helyeCsáb
A gyűjtés ideje1910
(Vár)megyeHont vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend6414

Az Esik eső, ázik a heveder kezdetű magyar népdalt Kodály Zoltán gyűjtötte a Hont vármegyei Csábban 1910-ben.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két szólam Bicinia Hungarica, I. füzet, 33. dal
Farkas Ferenc ének, zongora 50 csárdás, 37. kotta
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 56. kotta

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "trombone"
   \transposition c'
%    Esik eső, ázik a heveder,
    a'4 a f d f8^\markup { 1) } f g4 f8 e d4 \bar "||"
%    a lábamat szorítja vaskengyel,
    d' d c a c8^\markup { 2) } c d4 c8 bes a4 \bar "||" \break
%    a lábamat vaskengyel szorítja, a
    d d c a c8^\markup { 2) } c d4 c8 bes a8 g \noBeam \bar "||"
%    babám szívét bánat szomorítja.
    a a4. f4 d f8 f g4 f8 e d4 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    E -- sik e -- ső, á -- zik a he -- ve -- der,
    a lá -- ba -- mat szo -- rít -- ja vas -- ken -- gyel,
    a lá -- ba -- mat vas -- ken -- gyel szo -- rít -- ja, a
    ba -- bám szí -- vét bá -- nat szo -- mo -- rít -- ja.
   }
  >>
}

Változatok: 1)


{  \relative c' { 
   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   e8
   }
}

  2)


{  \relative c' { 
   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   bes'8
   }
}

Esik eső, ázik a heveder,
a lábamat szorítja vaskengyel,
a lábamat vaskengyel szorítja, a
babám szívét bánat szomorítja.

Másik szöveg:

Még azt mondják ez se szép, az se szép,
Olyan vagyok, mint a csillagos ég.
Olyan vagyok, mint az engedelem,
A szép orcámon csillog a szerelem.

Vett a rózsám, vett nekem kalapot.
Fújja a szél rajta a szalagot.
Ha nem fújja magam is lobogtatom,
Ezt a szőkét idecsalogatom.

Jegyzetek

 1. Kodály Zoltán: Esik eső, ázik a heveder. Aurin leánykar Durányik László vezényletével YouTube (2012. december 20.) (Hozzáférés: 2016. április 10.) (audió)
 2. Kodályl feldolgozásának átdolgozása szoprán és alt furulyára.

Források

Felvételek