Esik az eső, hajlik a vessző

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés
Esik az eső, hajlik a vessző
Műfajmagyar népdal
Stílusvegyes
Hangfajdó-hexachord
A kotta hangnemeC dúr
SorokA A Av B
Hangterjedelem3–6 3–6 3–6 1–3
Kadencia3 (3) 3
Szótagszám5 5 7 7
A gyűjtés adatai
GyűjtőVolly István
A gyűjtés helyePereg
A gyűjtés ideje1933
(Vár)megyePest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Kiemelt források
MNTI. 212.
Bartók-rend12289

A Esik az eső, hajlik a vessző kezdetű magyar népdalt Volly István gyűjtötte a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Peregen 1933-ban.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 22. oldal

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "pan flute"
   \transposition c'
%    Esik az eső, hajlik a vessző,
    \repeat unfold 2 { g'4 g8 a g4 e \bar "||" }
%    haragszik a katona, mert megázik a lova.
    g8 g g a g f e r \bar "||" e8 d e d c c c r \bar "|." \break
%    Ne haragudj, katona, majd kisüt a napocska, megszárad a lovacska.
    \repeat unfold 2 { g'8 g g a g g e r } e8 d e d c c c r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    E -- sik az e -- ső, haj -- lik a vesz -- sző,
    ha -- rag -- szik a ka -- to -- na,
    mert mëg -- á -- zik a lo -- va.
    Ne ha -- ra -- gudj, ka -- to -- na,
    majd ki -- süt a na -- pocs -- ka,
    mëg -- szá -- rad a lo -- vacs -- ka.
   }
  >>
}

Esik az eső,
hajlik a vessző,
haragszik a katona,
mert megázik a lova.

Ne haragudj, katona,
majd kisüt a napocska,
megszárad a lovacska.

Ugyanez a dallam más szöveggel közismert gyerekdal:

Ha én cica volnék,
száz egeret fognék,
de én cica nem vagyok,
egeret sem foghatok.


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
    \repeat volta 2 { g'8 g g a g4 e }
   }
  \addlyrics {
    Ha én ci -- ca vol -- nék,
   }
  \addlyrics {
    száz e -- ge -- ret fog -- nék,
   }
  >>
}

Források

Felvételek