Elvesztettem zsebkendőmet

Elvesztettem zsebkendőmet
Műfajmagyar népdal
Stílusrégi
Hangfajdúr pentachord
A kotta hangnemeC dúr
SorokA B A Bk
Hangterjedelem1–5 2–5 1–5 1–4
Kadencia1 (5) 1
Szótagszám8 6 8 6
A gyűjtés adatai
GyűjtőOsváth Albert
A gyűjtés helyeMaroskeresztúr
A gyűjtés ideje1885–1887
(Vár)megyeMaros-Torda vármegye
Kiemelt források
MNTI. 1025.
Dobszay83 B
Népdaltípus4551

Az Elvesztettem zsebkendőmet kezdetű magyar népdalt Osváth Albert gyűjtötte a Maros-Torda vármegyei Maroskeresztúron 1885–1887 között.

Párcserélő/párválasztó körjáték, mely egy régi lakodalmas tánc, a párnatánc emlékét idézi. A körben táncoló leány meglobogtatja a kendőt (vagy párnát tart a kezében) a dal éneklése közben. A dal végén leteríti valaki előtt, mindketten rátérdelnek és megcsókolják egymást, és a kiválasztott áll a körbe.

A dalnak számos más dallamváltozata is van. A szövegbeli eltérések jóval kisebbek.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, I. kötet 4. darab
Allegro (Párnatánc)
Kodály Zoltán két szólamú ének Bicinia Hungarica, I. füzet, 52. dal

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 {
%    Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám érte,
%    annak, aki megtalálja, csókot adok érte.
    g'8 e f d e d e c \bar "||" d f e d }
    \alternative { { g4 g \bar "||" } { c,4 c } } \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tët -- tem zseb -- ken -- dő -- met, szi -- dott a -- nyám ér -- te,
    an -- nak, a -- ki mëg -- ta -- lál -- ja, csó -- kot a -- dok ér -- te.
   }
  >>
}

Elvesztettem zsebkendőmet,
szidott anyám érte,
annak, aki megtalálja,
csókot adok érte.

Szabad péntek, szabad szombat,
szabad szappanozni,
szabad az én galambomnak
egy pár csókot adni.

Második változat

Ezzel a változattal nem foglalkozunk bővebben.


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 80
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    g'4 g e c g' g e c e8 d e d c4 c
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    El -- vesz -- tet -- tem zseb -- ken -- dő -- met, szi -- dott a -- nyám ér -- te.
   }
  \addlyrics {
    An -- nak, a -- ki meg -- ta -- lál -- ja, csó -- kot a -- dok ér -- te.
   }
  >>
}

Jegyzetek

 1. a b c d A Népdaltípusok tára 2 sorosnak tekinti a népdalt.
 2. Bartók Béla: Béla Bartók plays Bartók "For Children". Bartók Béla YouTube (1945) (Hozzáférés: 2016. május 7.) (audió) 0:55–1:42.
 3. Kodály Zoltán: Elvesztettem zsebkendőmet. Budapesti "Kodály Zoltán" leánykórus Andor Ilona vezényletével YouTube (1970. április 7.) (Hozzáférés: 2016. május 7.) (audió)
 4. Ének-Zene 2. Mozaik education (Hozzáférés: 2016. május 7.) (kotta és szöveg)
 5. Erdélyi Péter: Elvesztettem zsebkendőmet (gyerekdal, rajzfilm gyerekeknek). Gyerekdalok YouTube (2013. október 1.) (Hozzáférés: 2016. május 7.) (videó)

Források

Felvételek

Más változatok

További információk