Egy gyönge kismadár

Egy gyönge kismadár
Műfajmagyar népdal
Stílusrégi
Hangfajmoll
A kotta hangneme4–8. ütem: A moll
többi: D moll
SorokA B C D
HangterjedelemVII–5 4–9 1–9 VII–5
Kadencia1 (5) 1
Szótagszám12 12 12 12
ElőadásmódParlando
Előadási tempó80
A gyűjtés adatai
GyűjtőLajtha László
A gyűjtés helyeCsíkverebes
(Vár)megyeCsík vármegye
Kiemelt források
Kodály–Vargyas155
Népdaltípus4106

Az Egy gyönge kismadár magyar népdal. Lajtha László gyűjtötte Csíkverebesen.

Feldolgozás

Szerző Mire Előadás
Lajtha László ének, zongora Egy gyenge kis madár
Gárdonyi Zoltán négykezes zongora Bújj, bújj, zöld ág, 11. darab

Egy gyönge kismadár - feldolgozás

Az egy gyönge kismadár feldolgozása

Probléma esetén lásd:Médiafájlok kezelése.

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \dorian
   \time 3/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric grand"
   \transposition c'
%    Egy gyönge kismadár     hozzám kezde      járni.
    d8  a' g a f d \time 2/4 a' g  f c \time 3/4  d4 d r \bar "||" \break
%    Virágoskertemben, virágoskertemben     fészket kezde     rakni.
     a'8 b c d c b  a b c b a g \time 2/4 a  b  c e \time 3/4 d4 a r \bar "||" \break
%    Azt a sok irigyim     észbe kezdék     fogni.
    a8 e' e d c a \time 2/4 d  c a g \time 3/4 f4 d r \bar "||" \break
%    Madárka a fészkit abba kezdé hagyni.
     e8 d g a f  d c c f4. g8 d  d4. r4 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ëgy gyön -- ge kis -- ma -- dár hoz -- zám kez -- de jár -- ni.
    Vi -- rá -- gos -- ker -- tëm -- ben, vi -- rá -- gos ker -- tëm -- ben fész -- ket kez -- de rak -- ni.
    Azt a sok i -- ri -- gyim ész -- be kez -- dék fog -- ni.
    Ma -- dár -- ka a fész -- kit ab -- ba kez -- dé hagy -- ni.
   }
  >>
}

Egy gyönge kismadár hozzám kezde járni.
Virágoskertemben, virágos kertemben fészket kezde rakni.
Azt a sok irigyim észbe kezdék fogni.
Madárka a fészkit abba kezdé hagyni.

Csiriplő madárka, bánatim hordója,
penditsd meg nyelvedet, penditsd meg nyelvedet gyönyörű nótára.
Hagyd sűrű bánatim felpanaszolását,
dalold el lelkemnek a felvidulását.

Előadás

Egy gyönge kismadár - egy előadás

Az egy gyönge kismadár egy felénekelt változata - Iszak Dorottya - színművész

Probléma esetén lásd:Médiafájlok kezelése.

Jegyzetek

 1. A 2. sor bővült.
 2. Lajtha László: 19 magyar népdal énekhangra, zongorakísérettel. Budapest: Akkord Zenei Kiadó Kft. 18–19. o. ISMN M-9005253-5-2  , 7. darab
 3. Lajtha László: Kilenc magyar népdal: Egy gyenge kismadár. Török Erzsébet (ének), Arató Pál (zongora) YouTube (1983. június 22.) (Hozzáférés: 2016. június 30.) (audió)
 4. Lajtha László: Egy gyenge küs madár. Fülep Máté (bariton), Varga László (zongora) YouTube (2010. március 9.) (Hozzáférés: 2016. június 30.) (videó)

Források

Felvételek