Bicinia Hungarica

A Bicinia Hungarica Kodály Zoltán 1937–1942 között készült gyűjteménye, szerzője szándéka szerint bevezetőül a kétszólamú éneklésbe. (A bicínium kétszólamú éneket jelent.) Kodály műve 180 dalt tartalmaz négy füzetben.

Története

Az első füzet 1937-ben (Kodály Emma feljegyzése szerint 1938. január 5-én) jelent meg, még füzet-számozás és ë-jelölés nélkül. 1941-ben az első füzet második kiadása jelent meg, továbbá a második és a harmadik füzet (Kodály Emma feljegyzése szerint december 24-én), majd 1942-ben a negyedik füzet. 1944 húsvétján az első füzet harmadik kiadására is szükség volt.

Az 1950-es években a kiadások még az összes művet tartalmazták, de az előszavakat már nem. 1958-ban a kiadás jogát a Magyar Kórustól átvette a Zeneműkiadó. Az ez utáni kiadásokból kimaradt az I/1, I/60, II/62 és IV/121, emiatt a darabok számozása is megváltozott. Kimaradt a II/92 első versszaka, megjegyzés került a III/103 és III/105-höz, és kimaradtak az utószavak.

A négy füzet revideálását Wilheim András végezte el, és 1998-ban jelent meg. A fenti hiányok helyreállításán túl néhány apróbb hibát is javított a korábbi kiadások, a különféle nyomdai levonatok és a Boosey & Hawkes kiadásában megjelent két angol nyelvű kiadás segítségével.

Az első három füzet alábbi listája a revideált kiadásból való. Az első füzet szöveg nélküli darabjait a lista nem tartalmazza. A negyedik füzet listája csak az első néhány darabot sorolja fel.

Első füzet

1. Karácsonyi ének
2. Ez a lábom, ez, ez, ez
3. Zöld erdőben fütyül a rigó
9. Házam előtt egy almafa
11. Hej! Dunáról fúj a szél
13. Volt nekem egy kecském, tudod-e?
15. Lisztet pénzért vettem
17. Körtefa, körtefa, gyöngyösi körtefa
19. Jaj, Istenem, a világ
20. Kiszáradt a diófa
21. Virágzik a kökényfa
23. Vásárhely piacon legényt árul egy asszony
24. A zsérei temetőben
28. Hipp, hopp! virradóra fölkapunk a pejcsikóra (Ej, haj, száll az ének)
30. Egy, kettő, három, nincsen nekem párom
33. Esik eső, ázik a heveder
34. Nézd a búzakalászt (Verseghy Ferenc: Az igazi bölcs)
35. Felsőszeli magas torony, elakadt a nagy ostorom
36. Garibaldi csárdás kis kalapja
37. Nem hitted, hogy katona leszek én
38. Hej, Vargáné káposztát főz
39. Édesanyám kiállott a kapuba
40. De meguntam Ferenc Józsit szolgálni
41. Hej, két tyúkom tavalyi, három harmadévi (a Megismerni a kanászt dallama)
42., 42. a) Fehér liliomszál, sej, ugorj a Dunába (az a) kvarttal feljebb van, egyébként ugyanaz)
43. Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele
45. Csütörtökön hajnalba megugatott engemet a kutya
46. Két esztendeje vagy három, hogy a számadómat várom (A Vidrócki híres nyája)
48. Jó, nem kell, ha az emberiség, s nem a nemzeted adja (Kazinczy Ferenc: Misoxenia (Idegen-gyűlölet))
50. Hó, te, Gyurka, hó te hó!
52. Elvesztettem zsebkendőmet
54. A taksonyi legények, ludat loptak szegények
56. Nézd a bakát, mikor az masírozik!
57. Búélesztő szellő, siralmas esztendő
58. Egy, érik a meggy, kettő, feneketlen teknő (Kiolvasó)
59. Ha úgy nézed szépségedet, leány, mint fő javadat (Kisfaludy Sándor: Himfy)
60. Boldog Isten, miatyánk a mennyekben (P. Szedő Dénes dallamra írt szövege)

Második füzet

61. Mostan kedvem kerekedik (Így kezdődik a Kalevala)
62. Rózsa, rózsa, piros rózsa, mért nem jársz a templomba?
63. Fáj a kutyámnak a lába
63a. az előbbi három szólam, a felső kisterccel feljebb
64. Kis kertemben van egy öreg eperfa
65. Azt hallottam én a héten
66. Hess, páva, hess, páva
67. Túl a vízen egy kosár
68. Hej! önkéntesen iratkoztam huszárnak
69. Szőlőhegyen almafák közt fújdogál az őszi szél
70. Nem messze van Zsombolyától Tömösvár
71. Ha felülök Kolozsvárt a gőzösbe
72. Röpülj, páva, röpülj
73. Sej, huszárgyerek szereti a táncot
74. Szállunk keringve a nyári légben (Weöres Sándor: Rigók dala)
75. Félre tőlem búbánat
76. A körtefa fehéret virágzik
77. Mért jöttetek vidékiek?
78. Kis kece lányom
79. Hej! tulipán, tulipán
80. Csillagoknak teremtője, vigyázz minden emberekre
81. Annyi nekem az irigyem
82. Elmegyek, elmegyek, vissza se tekintek
83. Nincsen apám, nincsen anyám (a dallama azonos a Fúj, süvölt a Mátra szele-vel, de jön utána szöveg nélkül egy cseremisz népdal)
84. A bárnai kertek alatt folyik a szerelempatak
85. Leégett a galambháznak teteje
86. Réten, réten, sej, a kassai réten
87. A maróti zabokba' mácsonya nőtt azokba'
88. Pozsonyi kaszárnya be van kerítve
89. Fehérvári réztoronyba szépen harangoznak
90. Mikor én a kuferomat pakoltam
91. Mikor engem a főorvos vizitál
92. Már én többet nem írhatok levelet
93. Kis pejlovam megérdemli a zabot
94. Cintányéron jó a cukros pogácsa
95. Sej, haj, magos a kaszárnya teteje
96. Magyar zászló szépen lobog
97. Árva vagyok, árva, az Isten is látja
98. Hej, a szegény hagymalé, hagymalé (A szegedi halastó variánsa)
99. Sej, haj, szülőföldem hegyes, völgyes szép vidék
100. Sej! verd meg, Isten, ki a gőzöst csinálta

Harmadik füzet

101. Kis kacsa fürdik
101a: három szólamban
102. Ha meghalok szellő légyen belőlem (Lévay József)
103. Oroszország határszélén akácfa virágzik
104. Jaj de szépen harangoznak hajnalba
105. Az éjszaka de szomorút álmodtam
106. A mi cicánk férjhez akar menni
107. Arany, ezüstért, cifra ruháért leányt el ne végy koszorújáért
108. Magas a kaszárnya, sűrű ablak rajta
109. Édes jó barátim ím minket (Köszöntő vers)
110. Édesanyám, ha megunt kend tartani
111. Kihajtom a ludam a rétre (második versszak: Érik a ropogós cseresznye)
112. Egy kicsi madárka hezzám kezde járni (a szöveg az Egy gyönge kismadár változata, de a dallam más)
113. Óh, mely félelemmel és rettegéssel lessz a nagy itélet! (Cantus Cath. 1651)
114. Krisztus feltámada, Mi bűnünket elmosá (Cantus Cath. 1651)
115. Az Izrael ezt nyilván mondhatja (A 124. genfi zsoltár, 1551)
116. Bocsásd meg, Úristen ifjúságomnak vétkét (Balassi Bálint verse, XVI. századi dallammal) (Szent vagy, Uram! 119. ének variánsa)
117. Nosza, ti istenfélő hívek (A 33. genfi zsoltár, 1547)
118. Mikor a fogságból Isten (A 126. genfi zsoltár, 1551)
119. Siralmas énnéköm tetőled megválnom (Bornemisza Péter: Cantio optima, 1565 tájt)
120. Ha megsokasodik a bűn (M. Tótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz, 1697)

Negyedik füzet

122. Komoly, öreg Vejnemöjnen éldegéle ideiglen (Kalevala 3. ének)
123. Csevegni jöttünk, gazdurunk!
124. Van nekünk szép öcsénk, vagyonunk, fegyverünk (… leánykérők)
125. Miért vagyok anyám gyereke (… bárcsak madár lehetnék)
126. Fut a nyúl (… nyúl és kutya)
127. Szánkó fordul a kapu elé (… hazafelé)
128. Begyes cinkénk, az is itt marad (… búcsúzó)
129. Házunk előtt áll apám, vaskos szép tölgyfa (… visszanéző)
130. Hosszú éjszaka, mi rövidíti meg? (… hosszú éjszaka)
131. Csillog a nap rezgő nyírfa levelen (… nem mehetünk haza)
132. Ime én, az anyám haszontalan gyereke (… a haszontalan)
133. Az apám padlója (… Rontó Pálék)
134. Apácska mért vagy szomorú, hogy jöttem? (… tékozló fiú)
135. Eggyik se szól, másik se szól (… furcsa falu)
136. Míg a kendő rojtja, addig él a lány (… mit érünk?)
137. Réten épít a madár tanyát (… a szegény sorsa)

Jegyzetek

  1. A dal nem azonos a Körtéfa, körtéfa szócikkbelivel.
  2. A dallam nem azonos az ismert gyerekdallal.

Források

További információk