Baráth Béla Levente

Baráth Béla Levente (1971. –) református lelkész, egyetemi tanár.

Baráth Béla Levente
Életrajzi adatok
Születési névBaráth Béla Levente
Született1971.
Iskolái
Munkássága
Felekezetreformátus
Hivatalteológiai tanár

Életpályája

1996 őszétől folytat oktatói tevékenységet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékén. Ugyanettől az évtől kezdve hosszabb-rövidebb ideig a hajdúböszörményi óvónőképző főiskola, a debreceni református tanítóképző főiskola, és az Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Tagozatának óraadó tanáraként is hirdetett kurzusokat szaktárgyai, az egyetemes és magyarországi egyháztörténetet, ill. a hazai protestáns művelődéstörténet tárgykörében.

Református lelkipásztorrá 1997-ben szentelték fel. 1999-ben középiskolai történelem tanári és 2001-ben okleveles vallástanári diplomát szerzett.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektor választásának eredménye alapján a Szenátus Baráth Béla jelenlegi tudományos rektorhelyettest javasolta rektorjelöltként a fenntartó számára. A fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület a rektor személyéről szóló döntését 2020. április 15-ig terjeszti fel a köztársasági elnöknek. A rektori megbízása 2020. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig terjedő három éves, határozott időtartamra szól.

Főbb publikációi

Források