Asperger-szindróma

Asperger-szindróma
Az Asperger-szindrómások gyakran élénken érdeklődnek egyes szűk területek iránt
Az Asperger-szindrómások gyakran élénken érdeklődnek egyes szűk területek iránt
Angolul Asperger syndrome
Osztályozás
BNO-10 F84.5
BNO-9 299.80
BNO-9 299.80
OMIM 608638
DiseasesDB 31268
MedlinePlus 001549
eMedicine ped/147
MeSH F03.550.325.100
OMIM
DiseasesDB31268
MedlinePlus001549
A Wikimédia Commons tartalmaz Asperger-szindróma témájú médiaállományokat.

Az Asperger-szindróma (Asperger syndrome, gyakori rövidítése AS) neurobiológiai állapotnak számító pervazív fejlődési zavarok egyik kategóriája, amelynek a BNO kódja: F84.5. (Ez a kód 2015-ben jogosultságot biztosított a megváltozott munkaképességű felnőtteknek járó adókedvezmények igénybevételére.) Az Asperger-szindrómára – az egyéb autizmusspektrumhoz tartozó állapotokkal ellentétben – jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, és gyakran átlagos vagy annál magasabb egyéni intelligenciaszinttel párosul. A viselkedészavaros értelmi zavart, nyelvi zavart nem mutat, kisgyerekkorban nem volt fejlődési késése a nyelv elsajátításában, valamint elboldogul az alapvető társas interakciókban, azaz vannak mindennapi kommunikációs készségei. A DSM-IV szerint a normál, vagy annál magasabb intelligencia diagnosztikai kritérium. Mindezek miatt felismerése is nehezebb, egyes becslések szerint az esetek 30-50%-át nem diagnosztizálják. Számos Asperger-szindrómás magától is képes felismerni azokat a dolgokat, amikben eltér a többi embertől, megtanulja leküzdeni hátrányait, és képes beilleszkedni a társadalomba akár anélkül is, hogy tudná magáról, hogy Asperger-szindrómás.

A rendellenességet dr. Hans Asperger osztrák pszichiáter és gyermekorvos írta le először 1944-ben; ő az autisztikus pszichopátia nevet adta neki. Róla nevezte el a szindrómát dr. Lorna Wing angol pszichiáter és pszichológus, aki egy 1981-es írásában használta először a kifejezést. Az Asperger-szindróma a Mentális rendellenességek diagnosztikai és statisztikai kézikönyve (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 4. kiadásába (DSM-IV) került be 1994-ben. A 2013-ban megjelent, jelenleg érvényes DSM-V megszüntette ezt a diagnózist, helyette bevezette az „autizmus spektrumzavar”-t (ASD), ami súlyosság szerint osztályoz, azonban a WHO által használt BNO-10-ben továbbra is szerepel.

Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen, elsősorban a diagnosztizálási rendszerek változásai miatt.

Diagnosztikai kritériumok

A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 299.80-as szakasza alapján megadja a kritériumokat, amiknek alapján a szindróma diagnosztizálható.

Jellemző a szociális interakciók minőségbeli hiányossága ezek közül legalább két területen: a viselkedési minta, testbeszéd zavart, például kerüli a szemkontaktust, vagy helytelenül alkalmazza a társas interakciókat szabályozó gesztusokat; kapcsolatteremtő képessége korához képest fejletlen; nincsenek spontán vágyai arra, hogy másokkal együtt tevékenykedjen; nem akar társas, vagy érzelmi kapcsolatokban részt venni.

Viselkedési mintája korlátozott, behatárolt és ismétlődő, melyre érdeklődési és aktivitási formák esetében legalább az alábbi jellemzők közül valamelyik ráillik: belefeledkezik egy vagy több sztereotipikus és korlátozott érdeklődési területbe, mely nagy mértékben eltér a normálistól; ragaszkodik speciális, semmi haszonnal nem járó rutinokhoz vagy rituálékhoz; folyamatosan foglalkozik egyes tárgyak vagy részeik vizsgálatával.

Mindezek jelentős gondokat okoznak a társas kapcsolatokban, az iskolában vagy a munkában.

Ellenben nincs megkésett beszédfejlődés (például az érintett személy kétéves korban egyes szavakat már használ, majd kb. hároméves korban kommunikatív módon képes beszélni); megismerő tevékenysége korának megfelelő; semmi látható jele nincs a klinikai kognitív fejlődés késedelmének; a viselkedési minták életkornak megfelelően alakulnak, valamint semmilyen specifikusan látható jele nincs mélyreható fejlődési rendellenességnek vagy skizofréniának.

Azonosság az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus között

Az Asperger-szindróma (AS) és a jól funkcionáló autizmus (high-functioning autism, HFA) diagnosztikai kritériumai azonosak, egyetlen különbséggel: a jól funkcionáló autizmus egyik felismerési kitétele a megkésett beszéd, míg az aspergernél a rendes beszédfejlődés jellemző. Vita folyik arról, hogy a két megnevezést a közeljövőben egyesítsék-e, nagyfokú egyezés lévén. Mindkettőre igaz:

Különbség az Asperger-szindróma (AS) és a jól funkcionáló autizmus (HFA), valamint a klasszikus autizmus között

Beszéd és nyelv

A nyelvelsajátítás és a nyelvhasználat gyakran eltér a megszokottól. Jellemző az elmondottak szó szerinti értelmezése, túlzó bőbeszédűség, a finom árnyalatok félreértése, és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A beszéd formális, pedáns; a hanghordozás nem felel meg a helyzetnek. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. A hangminőséggel is baj lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő-affektáló hanghordozás (angolul: sing-song voice), valamint a másoktól hallott szavak visszhangszerű ismétlése (echolália).

A koherencia is sérülhet. Az Asperger-szindrómás egyén hosszan beszélhet egy számára érdekes témáról, figyelmen kívül hagyva a hallgató jelzéseit, és észre nem véve azt, hogy érdekli-e a hallgatót az, amiről beszél. Előfordulhat, hogy nem tudja visszatartani a gondolatait. Gyakran nem is lehet megérteni a beszéd logikáját, következtetéseket levonni, megérteni, hogy miről van szó, vagy más témára terelni a beszélgetést.

Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókinccsel rendelkezhetnek („kis professzorok”), de hajlamosak a nyelvet szó szerint értelmezni. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével. Bár az Asperger-szindrómás egyének értik a humor kognitív alapjait, de nem érzik, hogy ennek célja a szórakoztatás. Egyes egyéni beszámolók és szülői közlések szerint viszont némely autisták sikerrel sajátítják el a humorérzéket.

Szűkkörű érdeklődés és repetitivitás

Az Asperger-szindrómás emberek érdeklődése gyakran szűkkörű, és gyakran repetitívek. Ez abnormálisan szűk körű és intenzitású lehet. Ezek merev, repetitív és sztereotip rutinokká állhatnak össze, vagy egyes tárgyak részeivel foglalkozhatnak.

Az Asperger-szindróma egyik fő tünete a szűk körre korlátozott érdeklődés. Az Asperger-szindrómások több kötetnyi információt gyűjthetnek össze az olyan viszonylag szűk témákban, mint például a dinoszauruszok, vagy a mélyhűtők, anélkül, hogy bármit is tudnának arról a tágabb témakörről, amibe beletartoznak. Egy gyerek például érdeklődhet a fényképezőgép-típusok számozása iránt, anélkül, hogy bármi fogalma lenne a fényképezőgép-típusokról. Bár ezek a témák változhatnak, rendszerint egyre inkább szűkülnek, és egyre szokatlanabbak lehetnek. Gyakran annyira uralják a gyerekek interakcióit, hogy az egész család belemerül. Mivel a gyerekek egyébként is gyakran érdeklődnek szűk témák iránt, ez a tünet nehezen ismerhető fel.

A sztereotip és repetitív mozgások az Asperger-szindróma diagnózisának központi részét alkotják. Ezek éppúgy magukba foglalják a kézrepdesést, rázogatást, csavargatást, mint a teljes testre kiterjedő bonyolult mozgásokat. Ezek rendszerint hosszabban ismétlődnek, akaratlagosabbnak és rituálisabbnak tűnnek, mint a tikkek, amik gyorsabbak, kevésbé ritmikusak, és kevésbé szimmetrikusak.

Interakció

Az empátia az Asperger-szindróma leginkább sérült területe lehet. Az Asperger-szindrómások még a kapcsolatteremtés alapjaival sincsenek tisztában. Ide tartozik az érzelmi és szociális kölcsönösség hiánya, a barátkozás nehézsége, vagy a metakommunikáció sérülése (szemkontaktus, arckifejezés, gesztusok).

A súlyosabban autista egyénektől eltérően az Asperger-szindrómások nem vonulnak vissza az emberi kapcsolatoktól. Például hosszas beszédbe kezdenek egy általuk kedvelt témáról, és figyelmen kívül hagyják hallgatóik jelzéseit, hogy érdekli-e őket a téma, vagy távozni akarnak. Ez a viselkedés aktív, de furcsa. Ez úgy hat, mintha az Asperger-szindrómás egyén nem lenne tekintettel másokra, figyelmen kívül hagyná mások érzéseit, így érzéketlennek tűnhet.

A tesztek szerint az Asperger-szindrómás gyerekek elméletben értik mások érzelmi reakcióit, és a szociális normákat; az életben azonban nehézségeik vannak az alkalmazásukkal. Az Asperger-szindrómás emberek megfigyelik, elemzik és merev szabályokba foglalják ezeket a normákat, és közvetlenül alkalmazzák őket, ezáltal merevnek vagy szociálisan naivnak tűnnek. A sikertelen kapcsolatteremtési kísérletek miatt eltompulhat a gyermekkori vágy a társaságra.

Az adatok nem támasztják alá azt a hipotézist, hogy az Asperger-szindrómások predesztináltak lennének az erőszakos cselekedetekre, vagy a bűncselekményekre, a beleérző-képesség hiánya és az agresszivitás miatt. Más adatok azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómás gyerekek inkább áldozatok, mint elkövetők.

Járulékos jelenségek

Az Asperger-szindrómás egyéneknek a diagnózishoz szorosabban nem kapcsolódó tüneteik és vonásaik lehetnek, amik mélyen érintik az adott személyt, vagy a családját. Ezek egyaránt hatnak az érzékelésre, a mozgásra, az érzelmekre és az alvásra.

Gyakori a megszokottnál érzékenyebb látás és hallás. A minták kis mértékű változásait is észreveszik, legyen szó akár tárgyak elrendezésének, vagy egy jól ismert kép részleteiről. Ez rendszerint tartományfüggő. Azonban rosszabbul teljesítenek egyes hallást vagy térbeli látást igénylő észlelési feladatokban, mint a jól funkcionáló autisták, és látási memóriában is alulmaradnak velük szemben. Szokatlanul érzékenyek vagy érzéketlenek lehetnek a különböző érzéki ingerekre, és szinesztéziásak is lehetnek. Mindezek másoknál is előfordulhatnak, és nem feltétlenül utalnak Asperger-szindrómára.

Hans Asperger leírása és más diagnosztikai sémák is megemlékeznek némi ügyetlenségről. Az Asperger-szindrómás gyerekek fejlődése késhet a mozgási ügyességet igénylő területeken, mint amilyen a kerékpározás, vagy egy üveg kinyitása. Gondjaik lehetnek a mozgáskoordinációval, a látás és a mozgás összehangolásával. Problémák lehetnek a propriocepcióval (a testhelyzet észlelésével), az egyensúlyozással, a hüvelykujj és a többi ujj szembeállításával. Nem nyilvánvaló, hogy ezek a rendellenességek meghatározóak az Asperger-szindróma és a többi jól funkcionáló autizmus szempontjából.

Az Asperger-szindrómás gyerekek gyakran alvászavarosak. Nehezen alszanak el, túl sokszor ébrednek fel éjszaka, vagy túl korán kelnek. Gyakran nem tudják a saját érzelmeiket meghatározni és leírni, de nem lehet tudni, hogy ezeket az Asperger-szindróma okozza-e.

A nem-autista gyermekek szüleihez képest az Asperger-szindrómás gyermekek szülei több stresszt kénytelenek elviselni.

Okai

Már Hans Asperger is leírt hasonló jellegzetességeket az általa vizsgált gyerekek családjában, különösen az apáknál. A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejeződése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel magyarázzák a tünetek sokféleségét. Genetikai okokra utal a családi halmozódás, és a hasonló, de enyhébb formában meglevő rendellenességek a családban, mint például kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban, vagy a nyelvhasználatban.

A legtöbb kutatás arra utal, hogy a teljes autizmusspektrumon ugyanazok a genetikai tényezők, de ezek az Asperger-szindrómában nagyobb szerephez jutnak, mint az autizmusban. Az elméletek szerint egyes gének bizonyos alléljai megnövelik az egyén hajlamát az Asperger-szindrómára. Ha ez bekövetkezik, akkor az allélok pontos kombinációja határozza meg az egyes tünetek meglétét és súlyosságát.

Néhány eset teratogének (fejlődési rendellenességet okozó tényezők) hatására utalhat a terhesség első nyolc hetében. Bár ezek nem zárják ki a későbbi keletkezést, az autizmus nagyon hamar megjelenik a fejlődés során. A születést követően több környezeti tényezőt is feltételeztek, de ezeket nem sikerült tudományos igénnyel igazolni.

Az érzékszervek működése

Az Asperger-szindrómások és a jól funkcionáló autisták legfőbb problémájuknak az érzékszervek működésének sajátosságait tekintik. Megfigyelhető, hogy a vakok hasonló, sztereotip mozgásokat végeznek. Kísérletekben igazolták, hogy az ingerszegény környezetbe helyezett patkányokon autisztikus viselkedés volt megfigyelhető. Mindezek arra utalnak, hogy a számtalan viselkedési furcsaságot az okozza, hogy az érzékelt ingerek feldolgozása sérül, így a kapott információk nem ugyanazok, mint amit mások látnak, hallanak, érzékelnek (egyensúly, testérzékelés). Kerülik a szemkontaktust (közvetlen látás), mert nagyon kellemetlen, stresszes érzés ez a számukra, néhányan úgy fogalmaztak, hogy a szemkontaktus „éget”. Donna Williams szerint az aspergeres központi látása olyannyira töredezett képet hoz létre, hogy inkább a periférikus látását használja.

Kezelése

Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs képességei a korának megfelelően fejlődjenek. Multidiszciplináris megközelítésben, testreszabottan végzik ezt a fejlesztést. Sikereik ellenére az egyes beavatkozások hatásossága és eredményessége korlátozott.

Az Asperger-szindróma ideális kezelése sikeresen egyezteti össze az egyes tünetekkel foglalkozó terápiákat. Míg a legtöbb szakember szerint a kezelést mielőbb el kell kezdeni, addig nincsenek mindenki számára egyformán legjobb kezelési módszerek. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt.

A tipikus program a következőket foglalja magába:

A legtöbb esettanulmány néhány tünet kezelésével foglalkozik nem több mint öt résztvevővel. A mellékhatásokat nem írják le. A szociális képességek tréningjének hatásosságát nem igazolták megnyugtatóan. Egy véletlenmintás statisztikai vizsgálat szerint, amit a problémás gyerekek szüleivel végeztek, az egynapos programok és a hatüléses tanácsadás csökkentette a problémák számát, míg az egy alkalommal végzett segítségnyújtás mérsékelte a problémákat. Az Asperger-szindrómás idősebb gyerekek és a felnőttek számára nagy segítséget jelentett a szakmai kommunikációs képzés az állásinterjúkon és a munkahelyen alkalmazott etikettben.

Az Asperger-szindróma tünetei ellen nincs gyógyszer, azonban fontos, hogy diagnosztizálják és kezeljék a társult betegségeket. Az Asperger-szindrómások hiányosságai a viselkedésbeli változásokban és saját érzelmeik megfigyelésében ahhoz vezetnek, hogy nehezen látják be a gyógyszerezés szükségességét. A gyógyszerek hatásosak lehetnek a viselkedésterápiával és a környezethez való alkalmazkodás elősegítésével együtt például az agresszió, a depresszió és a figyelemzavar ellen.

Vigyázni kell a gyógyszerekkel: hatásukra nőtt a szívritmuszavarok és az anyagcserezavarok, például a cukorbetegség kockázata, nem beszélve a hosszabb idő alatt kialakuló idegrendszeri károsodásokról. A repetitivitás kezelésére használt gyógyszerek impulzívabbá, agresszívabbá tehetik az egyént, és alvászavarokhoz vezethetnek. A társult tünetek kezelésére használt gyógyszerek egyike gyakran okoz súlygyarapodást és fáradtságot, és megnöveli az olyan idegrendszeri tünetek esélyét, mint amilyen a nyugtalanság, vagy a disztónia, és megnöveli a szérum prolaktin szintjét. Egy másik hasonló célú szer nyugtatóként is hat, és gyakran vált ki súlygyarapodást és cukorbetegséget. A nyugtató mellékhatás iskoláskorú gyerekeknél nem marad következmények nélkül az iskolai tanulásban.

Az Asperger-szindrómásoknak nehézségeik vannak saját érzelmeik meghatározásában, kifejezésében, és nehezen viselik azokat a mellékhatásokat, amelyek a legtöbb ember számára nem jelentenének problémát.

Kilátások

Egyes adatok szerint az Asperger-szindrómások 20%-a kinövi ezt az állapotot. 2006-ig nem jelent meg olyan tanulmány, amiben hosszú távú megfigyelésekről írtak volna az Asperger-szindrómával kapcsolatban. Hiányoznak a gyerekekkel végzett hosszú távú vizsgálatok. Az Asperger-szindrómások várható élettartama megegyezik a legtöbb emberével, bár azok a pszichiátriai betegségek ronthatják a kilátásokat, amik gyakoribbak náluk.

Habár társasági életre való alkalmatlanságuk megmarad, az Asperger-szindrómások jobban fejlődnek, mint a rosszabbul funkcionáló autisták; például jobban visszaszorulnak a tüneteik. Legtöbbjük átlagos matematikai képességgel bír, és általános képességeikhez mérten csak egy kicsit teljesítenek rosszabbul a matematikai teszteken; néhányuk viszont kifejezetten tehetséges matematikából, és az Asperger-szindróma nem akadályozott meg egyes felnőtteket abban, hogy Nobel-díjat kapjanak.

Az Asperger-szindrómás gyerekek különleges nevelést igényelnek viselkedési és társasági problémáik miatt, de tanulhatnak nem speciális iskolákban is. Az Asperger-szindrómás serdülőknek gondjaik lehetnek az önellátással, a társasági és a magánélet szervezésével és az ott adódó problémák megoldásával. Másságuk felfedezése akár traumát is okozhat. Jó értelmi képességei ellenére a legtöbb Asperger-szindrómás felnőtt korában is otthon marad, bár közülük egyesek megházasodnak és önállóan dolgoznak.

Nagy izgatottságot okozhat a rituálék és rutinok akár csak feltételezett megsértése, vagy a tisztázatlan helyzetek. A stressz különféle idegrendszeri tünetekben nyilvánulhat meg: kiválthat agressziót, figyelmetlenséget, hiperaktivitást, kényszeres viselkedést, vagy elvonási tüneteket. A társadalomba való beilleszkedés ismétlődő nehézségei állandó frusztrációhoz vezethetnek, és ez depressziót okozhat. A klinikai tapasztalatok szerint az Asperger-szindrómás személyek az átlagosnál gyakrabban követnek el öngyilkosságot, de ezt nem erősítették meg tudományos igénnyel.

Nagyon fontos a családok felkészítése az erősségek és a gyenge oldalak megismerésében, a stratégiák kialakításában és a fejlesztésben. A családnak nyújtott segítséggel megnőnek a gyerek fejlődési lehetőségei, és javulnak a kilátásai. Sok múlhat a minél korábbi diagnózison: felnőttkorban is lehet segíteni, de ez jóval kevésbé hatásos, mint gyermekkorban. Az Asperger-szindrómának jogi következményei is lehetnek, mivel lehet, hogy az érintett nem képes felmérni tetteinek következményeit a társadalomban.

Előfordulása

A gyakoriságot illető becslések meglehetősen eltérőek. Egy 2003-as áttekintés szerint a tanulmányokban a gyakoriság 0,03 ezreléktől 4,84 ezrelékig terjedt, ahol is az autizmus és az Asperger-szindróma aránya 1,5:1 és 16:1 között volt. Az átlagos arány 5:1, amit összevetve az autizmusra kapott 1,3 ezrelékes becsléssel 0,26 ezrelék adódik az Asperger-szindrómára.

A különbségek részben az egységes kritériumrendszer hiányából erednek. Például egy viszonylag kicsi, 2007-es finn tanulmány szerint, ahol a mintát 5484 nyolcéves gyerek alkotta, ezerből 2,9 mutatta az ICD-10 szerinti tüneteket; 2,7 felelt meg a Gillberg–Gillberg-kritériumoknak; 2,5 felelt meg a DSM-IV előírásainak és 1,6 a Szatmári-féle diagnózisnak. Összesítve, a gyerekek 4,3 ezreléke volt Asperger-szindrómás a különböző kritériumok szerint. A fiúk között több az Asperger-szindrómás; a Gillberg–Gillberg-diagnózis szerint becsülve a nemek aránya 1,6:1 és 4:1 közötti.

Története

Az Asperger-szindrómát Hans Asperger osztrák gyermekorvosról nevezték el. Ez a szindróma egy viszonylag új diagnózis az autizmus terén. A gyermek Asperger több jelét mutatta a később róla elnevezett szindrómának, mint a magányosság és a nyelvtehetség. A szemináriumokon készült fényképei szerint az ő arca volt a legkomolyabb, átható tekintettel.

Az Asperger-szindrómás személyek észlelését nem, vagy csak igen kevéssé befolyásolja a kontextus, nem törekednek arra, hogy „egésszé” formálják a látott vagy hallott ingereket. Miközben a részletekre fókuszálnak, a nyers valóságot észlelik torzítás nélkül. Ez az ingerfeldolgozási mód bizonyos területeken – matematika, informatika, művészetek vagy a zene – szintén a tehetség kibontakozásának serkentője lehet. Az abszolút hallást lehet az egyik legjobb példának tekinteni: a zenei savant-ok valamennyien abszolút hallással rendelkeznek, és ez a képesség komoly előnyt jelent a zenei memória és előadói tevékenység terén. Az „átlagos” kisgyermekek számára az abszolút hallás megszerzése könnyű életük első három-négy évében, mert ebben az életkorban zenehallgatáskor figyelmük az egyes hangokra és nem a hangok közötti kapcsolatra (azaz a dallamra) koncentrálódik. Így azt mondhatjuk, hogy a kisgyermekek szintén a részletekre fókuszáló kognitív stílussal dolgozzák fel a zenét, az Asperger-szindrómásokhoz hasonlóan.

Harmatiné Olajos Tímea – Pataky Nóra – K. Nagy Emese: A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása

1944-ben Asperger négy gyerekről írt a praxisában, akiknek gondjaik voltak a beilleszkedéssel. Hiányoztak a metakommunikációs képességeik, nem tudtak együtt érezni társaikkal, és a testi feladatokban ügyetlenek voltak. Asperger ezt az állapotot autisztikus pszichopátiának nevezte, és fő tünetének az elszigetelődést tartotta. Az Asperger-szindróma mai értelmezésétől eltérően Asperger úgy találta, hogy az általa felfedezett tünetegyüttes bármely intelligenciaszint mellett előfordulhat, még az értelmi fogyatékosok között is.

A náci eugenika szellemében akkoriban minden devianciát és öröklődő fogyatékosságot ki akartak irtani. Asperger megvédte az autisztikus pszichopátiával diagnosztizált gyerekeket, mondván, hogy nekik is megvan a helyük a társadalomban, jól betöltik szerepüket, sőt, még jobban is, mint mások. Tőle ered a „kis professzorok" elnevezés is. Hitte, hogy ezek a gyerekek a későbbiekben nagy előrelépést tesznek, és eredeti gondolkodású felnőttekké válnak. Azokat azonban, akik nem fejlődtek eléggé a terápiák hatására, a halálba küldte. Aktívan együttműködött a gyermekeutanázia programmal. Emiatt egyes Asperger-szindrómások szeretnék lecserélni állapotuk elnevezését. Cikke a háborús Németországban jelent meg német nyelven, így máshol nem nagyon olvasták.

Az Asperger-szindróma elnevezést Lorna Wing terjesztette el az angol nyelvű orvostársadalomban egy 1981-es cikkével, amiben hasonló jellegzetességeket mutató gyerekek eseteit dolgozta fel. Uta Fridth 1991-ben angolra fordította Asperger cikkét.

A diagnosztikai kritériumokat Gillberg és Gillberg, valamint Szatmári és társai vázolták fel 1989-ben. A standard diagnózis 1992-ből származik, amikor megjelent a WHO diagnosztikai könyve, az International Classification of Diseases (ICD-10, 10: tizedik kiadás). 1994-ben az Asperger-szindróma bekerült az Amerikai Pszichiátriai Szövetség diagnosztikai referenciakönyvébe, a Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersbe (DSM-IV, IV: negyedik kiadás).

Azóta könyvek, cikkek, és weboldalak százai foglalkoznak az Asperger-szindrómával, és az így diagnosztizáltak száma folyamatosan nő. Vitatott, hogy különbséget kell-e tenni az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus között; ezt egy újabb tanulmánynak kell tisztáznia. Tudományos módszerekkel kellene ellenőrizni a két kritériumrendszert, mert mindkettő tapasztalati megerősítésre szorul.

Aspergeres kultúra

Korábban az Asperger-szindrómások egymástól elszigetelten éltek, de ez az internet előretörésével megváltozott. Egy külön szubkultúrát alakítottak ki maguknak az olyan találkozóhelyeken, mint a Wrongplanet weboldal.

Az Asperger-szindrómás egyén rövidítésére használt aspie szót Liane Holliday Willey vezette be 1999-ben. A társadalmi normáknak megfelelően fejlődő, autizmus- és Asperger-szindrómamentes egyéneket neurotipikusnak nevezik.

Ebben a kultúrában az autizmus spektrumot nem gyógyítandó betegségnek, vagy kiküszöbölendő fogyatékosságnak tekintik, hanem egy összetett jelenségnek, amit a maga teljességében kell tekinteni. Elvetik azt a nézetet, hogy van egy ideális agyberendezés; ehelyett toleranciát hirdetnek, és az úgynevezett neurodiverzitást tartják értéknek. Ez azt jelenti, hogy sokfélék vagyunk, sokféleképpen gondolkodunk, és ez a sokféleség érték, amit meg kell őrizni. Ez a nézőpont alapot ad a kultúra hirdetésére, ünneplésére, és a küzdelemre a jogokért. Éles a különbség azok között, akik betagolódtak ebbe a kultúrába, és nem akarják, hogy kiküszöböljék az autisztikus jellegeiket, és azok között, akik mindent megtesznek azért, hogy beilleszkedjenek a többségi társadalomba.

Vannak kutatók, akik szintén emellett a nézőpont mellett érvelnek, mondván, hogy az autizmus spektrum nem betegség, és nem fogyatékosság. Simon Baron-Cohen egy 2002-es cikkében írta: „A társasági életben a részletekre való pontos odafigyelés nem sokat segít. De a matematika, a számítógépek, a katalógusok, a mérnöki tudományok, a nyelvészet, a zene és a természettudományok világában ez inkább sikerhez vezet, mint sikertelenséghez." Két okot lát arra, hogy miért jó, ha fogyatékosságnak tekintik az autizmus spektrumot: elismerni, hogy az empátia nehézsége érzelmi zavarokhoz vezet, és hogy törvényileg elismert támogatást kapjanak.

Egyes elméletek szerint az autisztikus tulajdonságok hatottak az ember evolúciójára, és ezek a hatások a történelemben is kimutathatók.

Jegyzetek

 1. Mental and behavioural disorders (angol nyelven). WHO & DIMDI (German Institute of Medical Documentation and Information). (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 2. ASPERGER SYNDROME, SUSCEPTIBILITY TO, 1 (angol nyelven). Johns Hopkins University. (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 3. Diseases Database - Asperger syndrome information (angol nyelven). Medical Object Oriented Software Enterprises Ltd. (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 4. Asperger syndrome (Medline Plus) (angol nyelven). U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 5. Asperger syndrome (angol nyelven). Medscape's Contiunally Updated Clinical Reference. (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 6. Asperger syndrome (Medical Subject Headings-MeSH Browser) (angol nyelven). National Library of Medicine. (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 7. Autizmus – BNO kódok. (Hozzáférés: 2020. január 4.)
 8. Fogyatékosoknak járó kedvezmények. (Hozzáférés: 2020. január 4.)
 9. Autizmusspektrum-zavar azonosítás, megértés, beavatkozás. Autism Europe. (Hozzáférés: 2020. január 4.)
 10. Szekér Szimonetta: Egyre többen fedezik fel, hogy Asperger-szindrómások. origo.hu, 2011. június 27. (Hozzáférés: 2020. január 6.)
 11. DSM-5 Diagnostic Criteria (angol nyelven). Autism Speaks. (Hozzáférés: 2015. április 3.)
 12. Diagnosing Autism (angol nyelven). Autism-PDD.NET. . (Hozzáférés: 2010. április 27.)
 13. https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/asperger-syndrome-and-high-functioning-autism-tool-kit/how-are-and-hfa-dif
 14. https://www.youtube.com/watch?v=iDuAugAykcc
 15. https://www.youtube.com/watch?v=NFPChELcCzY
 16. a b c d e f g h i j k Klin A (2006). „Autism and Asperger syndrome: an overview”. Rev Bras Psiquiatr 28 (1), 3–11. o. DOI:10.1590/S1516-44462006000500002. PMID 16791390.  
 17. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y McPartland J, Klin A (2006). „Asperger's syndrome”. Adolesc Med Clin 17 (3), 771–88. o. DOI:10.1016/j.admecli.2006.06.010. PMID 17030291.  
 18. >Kasari C, Rotheram-Fuller E (2005). „Current trends in psychological research on children with high-functioning autism and Asperger disorder”. Curr Opin Psychiatry 18 (5), 497–501. o. DOI:10.1097/01.yco.0000179486.47144.61. PMID 16639107.  
 19. Lyons V, Fitzgerald M (2004). „Humor in autism and Asperger syndrome”. J Autism Dev Disord 34 (5), 521–31. o. DOI:10.1007/s10803-004-2547-8. PMID 15628606.  
 20. a b American Psychiatric Association (2000). "Diagnostic criteria for 299.80 Asperger's Disorder (AD)". Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th, text revision (DSM-IV-TR) ed.). ISBN 0-89042-025-4.
 21. South M, Ozonoff S, McMahon WM (2005). „Repetitive behavior profiles in Asperger syndrome and high-functioning autism”. J Autism Dev Disord 35 (2), 145–58. o. DOI:10.1007/s10803-004-1992-8. PMID 15909401.  
 22. Rapin I (2001). „Autism spectrum disorders: relevance to Tourette syndrome”. Adv Neurol 85, 89–101. o. PMID 11530449.  
 23. a b c d e f g h Baskin JH, Sperber M, Price BH (2006). „Asperger syndrome revisited”. Rev Neurol Dis 3 (1), 1–7. o. PMID 16596080.  
 24. Allen D, Evans C, Hider A, Hawkins S, Peckett H, Morgan H (2008). „Offending behaviour in adults with Asperger syndrome”. J Autism Dev Disord 38 (4), 748–58. o. DOI:10.1007/s10803-007-0442-9. PMID 17805955.  
 25. a b Tsatsanis KD (2003). „Outcome research in Asperger syndrome and autism”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 47–63. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00056-1. PMID 12512398.  
 26. Frith U (2004). „Emanuel Miller lecture: confusions and controversies about Asperger syndrome”. J Child Psychol Psychiatry 45 (4), 672–86. o. DOI:10.1111/j.1469-7610.2004.00262.x. PMID 15056300.  
 27. Prior M, Ozonoff S.szerk.: Volkmar FR: Psychological factors in autism, Autism and Pervasive Developmental Disorders, 2nd, Cambridge University Press, 69–128. o. (2007). ISBN 0-521-54957-4 
 28. Bogdashina O. Sensory Perceptional Issues in Autism and Asperger Syndrome: Different Sensory Experiences, Different Perceptual Worlds. Jessica Kingsley (2003). ISBN 1-843101-66-1 
 29. Ehlers S, Gillberg C (1993). „The epidemiology of Asperger's syndrome. A total population study”. J Child Psychol Psychiat 34 (8), 1327–50. o. DOI:10.1111/j.1469-7610.1993.tb02094.x. PMID 8294522.  
 30. Polimeni MA, Richdale AL, Francis AJ (2005). „A survey of sleep problems in autism, Asperger's disorder and typically developing children”. J Intellect Disabil Res 49 (4), 260–8. o. DOI:10.1111/j.1365-2788.2005.00642.x. PMID 15816813.  
 31. Alexithymia and AS:
 32. Epstein T, Saltzman-Benaiah J, O'Hare A, Goll JC, Tuck S (2008). „Associated features of Asperger Syndrome and their relationship to parenting stress”. Child Care Health Dev 34 (4), 503–11. o. DOI:10.1111/j.1365-2214.2008.00834.x. PMID 19154552.  
 33. a b c Foster B, King BH (2003). "Asperger syndrome: to be or not to be?". Curr Opin Pediatr 15 (5): 491–4. doi:10.1097/00008480-200310000-00008. PMID 14508298.
 34. a b c d e f National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS): Asperger syndrome fact sheet, 2007. július 31. (Hozzáférés: 2007. augusztus 24.) NIH Publication No. 05-5624.
 35. Arndt TL, Stodgell CJ, Rodier PM (2005). „The teratology of autism”. Int J Dev Neurosci 23 (2–3), 189–99. o. DOI:10.1016/j.ijdevneu.2004.11.001. PMID 15749245.  
 36. Rutter M (2005). „Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning”. Acta Paediatr 94 (1), 2–15. o. DOI:10.1080/08035250410023124. PMID 15858952.  
 37. Why do those with autism avoid eye contact? (angol nyelven). (Hozzáférés: 2020. január 4.)
 38. Olga Bogdashina. 1., Valódi színek. Szentendre: Geobook Kiadó (2008). ISBN 978-963-06-6128-7 
 39. Khouzam HR, El-Gabalawi F, Pirwani N, Priest F (2004). „Asperger's disorder: a review of its diagnosis and treatment”. Compr Psychiatry 45 (3), 184–91. o. DOI:10.1016/j.comppsych.2004.02.004. PMID 15124148.  
 40. Attwood T (2003). „Frameworks for behavioral interventions”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 65–86. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00054-8. PMID 12512399.  
 41. Krasny L, Williams BJ, Provencal S, Ozonoff S (2003). „Social skills interventions for the autism spectrum: essential ingredients and a model curriculum”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 107–22. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00051-2. PMID 12512401.  
 42. a b Myles BS (2003). „Behavioral forms of stress management for individuals with Asperger syndrome”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 123–41. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00048-2. PMID 12512402.  
 43. Newman SS, Ghaziuddin M (2008). „Violent crime in Asperger syndrome: the role of psychiatric comorbidity”. J Autism Dev Disord 38 (10), 1848–52. o. DOI:10.1007/s10803-008-0580-8. PMID 18449633.  
 44. Paul R (2003). „Promoting social communication in high functioning individuals with autistic spectrum disorders”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 87–106. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00047-0. PMID 12512400.  
 45. a b Matson JL (2007). „Determining treatment outcome in early intervention programs for autism spectrum disorders: a critical analysis of measurement issues in learning based interventions”. Res Dev Disabil 28 (2), 207–18. o. DOI:10.1016/j.ridd.2005.07.006. PMID 16682171.  
 46. Rao PA, Beidel DC, Murray MJ (2008). „Social skills interventions for children with Asperger's syndrome or high-functioning autism: a review and recommendations”. J Autism Dev Disord 38 (2), 353–61. o. DOI:10.1007/s10803-007-0402-4. PMID 17641962.  
 47. Sofronoff K, Leslie A, Brown W (2004). „Parent management training and Asperger syndrome: a randomized controlled trial to evaluate a parent based intervention”. Autism 8 (3), 301–17. o. DOI:10.1177/1362361304045215. PMID 15358872.  
 48. a b Towbin KE (2003). „Strategies for pharmacologic treatment of high functioning autism and Asperger syndrome”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 23–45. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00049-4. PMID 12512397.  
 49. a b Newcomer JW (2007). „Antipsychotic medications: metabolic and cardiovascular risk”. J Clin Psychiatry 68 (suppl 4), 8–13. o. PMID 17539694.  
 50. a b Chavez B, Chavez-Brown M, Sopko MA, Rey JA (2007). „Atypical antipsychotics in children with pervasive developmental disorders”. Pediatr Drugs 9 (4), 249–66. o. DOI:10.2165/00148581-200709040-00006. PMID 17705564.  
 51. Staller J (2006). „The effect of long-term antipsychotic treatment on prolactin”. J Child Adolesc Psychopharmacol 16 (3), 317–26. o. DOI:10.1089/cap.2006.16.317. PMID 16768639.  
 52. Stachnik JM, Nunn-Thompson C (2007). „Use of atypical antipsychotics in the treatment of autistic disorder”. Ann Pharmacother 41 (4), 626–34. o. DOI:10.1345/aph.1H527. PMID 17389666.  
 53. Blacher J, Kraemer B, Schalow M (2003). „Asperger syndrome and high functioning autism: research concerns and emerging foci”. Curr Opin Psychiatry 16 (5), 535–542. o. DOI:10.1097/00001504-200309000-00008.  
 54. Woodbury-Smith MR, Volkmar FR (2008). "Asperger syndrome". Eur Child Adolesc Psychiatry 18: 2. doi:10.1007/s00787-008-0701-0. PMID 18563474
 55. Coplan J, Jawad AF (2005). „Modeling clinical outcome of children with autistic spectrum disorders”. Pediatrics 116 (1), 117–22. o. DOI:10.1542/peds.2004-1118. PMID 15995041. (Hozzáférés: 2009. május 19.) Laikus összefoglaló – press release (2005. július 5.) 
 56. Chiang HM, Lin YH (2007). „Mathematical ability of students with Asperger syndrome and high-functioning autism” (PDF). Autism 11 (6), 547–56. o. DOI:10.1177/1362361307083259. PMID 17947290. (Hozzáférés: 2009. március 6.)  
 57. Herera S. „Mild autism has 'selective advantages'”, CNBC, 2005. február 25. (Hozzáférés ideje: 2007. november 14.) 
 58. Moran M (2006. Oct). „Asperger's may be answer to diagnostic mysteries”. Psychiatr News 41 (19), 21. o. . (Hozzáférés: 2009. május 20.)  
 59. Gillberg C.szerk.: Rausch JL, Johnson ME, Casanova MF (eds.): Asperger syndrome-mortality and morbidity, Asperger's Disorder. Informa Healthcare, 63–80. o. (2008). ISBN 0-8493-8360-9 
 60. Fombonne E, Tidmarsh L (2003). „Epidemiologic data on Asperger disorder”. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 12 (1), 15–21. o. DOI:10.1016/S1056-4993(02)00050-0. PMID 12512396.  
 61. Fombonne E.szerk.: Volkmar FR: Epidemiological surveys of pervasive developmental disorders, Autism and Pervasive Developmental Disorders, 2nd, Cambridge University Press, 33–68. o. (2007). ISBN 0-521-54957-4 
 62. a b Mattila ML, Kielinen M, Jussila K et al. (2007). „An epidemiological and diagnostic study of Asperger syndrome according to four sets of diagnostic criteria”. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 46 (5), 636–46. o. DOI:10.1097/chi.0b013e318033ff42. PMID 17450055.  
 63. a b c Baron-Cohen S, Klin A (2006). „What's so special about Asperger Syndrome?” (PDF). Brain Cogn 61 (1), 1–4. o. DOI:10.1016/j.bandc.2006.02.002. PMID 16563588.  
 64. Lyons V, Fitzgerald M (2007). „Did Hans Asperger (1906–1980) have Asperger Syndrome?”. J Autism Dev Disord 37 (10), 2020-1. o. DOI:10.1007/s10803-007-0382-4. PMID 17917805.  
 65. Osborne L. American Normal: The Hidden World of Asperger Syndrome. Copernicus, 19. o. (2002). ISBN 0-387-95307-8 
 66. Wing L.szerk.: Frith U: The relationship between Asperger's syndrome and Kanner's autism, Autism and Asperger syndrome. Cambridge University Press, 93-121. o. (1991). ISBN 0-521-38608-X 
 67. a b c Asperger H; tr. and annot. Frith U.szerk.: Frith U: 'Autistic psychopathy' in childhood, Autism and Asperger syndrome. Cambridge University Press, 37–92. o. (1991). ISBN 0-521-38608-X 
 68. Your Little Professor, yourlittleprofessor.com
 69. https://mult-kor.hu/aktivan-egyuttmukdtt-a-naci-gyermekeutanazia-programmal-az-autizmust-kutato-dr-asperger-20180420 A náci Asperger
 70. Wing L (1981). „Asperger's syndrome: a clinical account”. Psychol Med 11 (1), 115–29. o. DOI:10.1017/S0033291700053332. PMID 7208735. (Hozzáférés: 2007. augusztus 15.)  
 71. Wrong Planet. www.wrongplanet.net. Wrong Planet, LLC and Alex Plank (Hozzáférés: 2014. május 29.)
 72. a b Clarke J, van Amerom G (2007). „'Surplus suffering': differences between organizational understandings of Asperger's syndrome and those people who claim the 'disorder'”. Disabil Soc 22 (7), 761–76. o. DOI:10.1080/09687590701659618.  
 73. Willey LH. Pretending to be Normal: Living with Asperger's Syndrome. Jessica Kingsley (1999). ISBN 1-85302-749-9 
 74. Williams CC.szerk.: Stoddart KP: In search of an Asperger, Children, Youth and Adults with Asperger Syndrome: Integrating Multiple Perspectives. Jessica Kingsley, 242-52. o. (2005). ISBN 1-84310-319-2 „The life prospects of people with AS would change if we shifted from viewing AS as a set of dysfunctions, to viewing it as a set of differences that have merit.” 
 75. Dakin CJ.szerk.: Stoddart KP: Life on the outside: A personal perspective of Asperger syndrome, Children, Youth and Adults with Asperger Syndrome: Integrating Multiple Perspectives. Jessica Kingsley, 352-61. o. (2005). ISBN 1-84310-319-2 
 76. Clarke J, van Amerom G (2008). „Asperger's syndrome: differences between parents' understanding and those diagnosed”. Soc Work Health Care 46 (3), 85–106. o. DOI:10.1300/J010v46n03_05. PMID 18551831.  
 77. Molloy H, Vasil L (2002). „The social construction of Asperger Syndrome: the pathologising of difference?”. Disabil Soc 17 (6), 659–69. o. DOI:10.1080/0968759022000010434.  
 78. Baron-Cohen S (2002). „Is Asperger syndrome necessarily viewed as a disability?”. Focus Autism Other Dev Disabl 17 (3), 186–91. o. DOI:10.1177/10883576020170030801.   A preliminary, freely readable draft is in: Baron-Cohen S: Is Asperger's syndrome necessarily a disability? (PDF). Autism Research Centre, 2002. . (Hozzáférés: 2008. december 2.)
 79. Baron-Cohen S.szerk.: Crawford C, Krebs D (eds.): The evolution of brain mechanisms for social behavior, Foundations of Evolutionary Psychology. Lawrence Erlbaum, 415–32. o. (2008. február 9.). ISBN 978-0-8058-5957-7 

Források

További információk

Irodalom

Média

Kapcsolódó szócikkek