A Vidrócki híres nyája

A Vidrócki híres nyája
Műfajmagyar népdal
Stílusrégi
SorokA B C D
Hangterjedelem4–7 4–8 1–5 VII–4
Kadencia5 (4) ♭3
Szótagszám8 8 8 8
ElőadásmódCon moto, parlando
Előadási tempó80
A gyűjtés adatai
GyűjtőKodály Zoltán
A gyűjtés helyeSzuha
A gyűjtés ideje1923
(Vár)megyeHeves vármegye
Kiemelt források
Dobszay411
Kodály–Vargyas118
Népdaltípus1808

Az A Vidrócki híres nyája magyar népballada. Kodály Zoltán gyűjtötte három változatban:

Vármegye Település Év Szövegkezdet Kodály-rend
Heves vármegye Szuha 1923 A Vidrócki híres nyája
Szép az idő, kikelet van
12899
Gömör vármegye Zabar 1906 Megyen az nyáj, megyen az nyáj 12916

Az általa gyűjtött három változat mellett felhasználta Vikár Béla 1899-es gyűjtésének szövegét. E négy változatból alakította ki a Mátrai képekben feldolgozott változatot.

A dal Vidróczki Mártonról, a híres betyárról szól, akit a népi emlékezet mátrai betyárként tart számon, pedig csak élete utolsó másfél–két évét töltötte itt. A korábbi bükki betyár 1871-ben másodszor is megszökött a börtönből, és a biztonság kedvéért választotta a Mátrát. Egyik bandabeli riválisa – a hagyomány szerint Pásztor Pista – 1873. február 8-án Tiribesen – mások szerint Mátraverebélyen – párbajra hívta, és meggyilkolta őt. Az egri Rókus temetőben, névtelen sírban helyezték végső nyugalomra.

A dal régi, sirató stílusú. A vers 4 soros, minden sor 8 szótagú.

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két szólam Bicinia Hungarica, 1. füzet, 46. dal
vegyeskar Mátrai képek, 1. dal
Máriássy István zongora vagy ének és gitár Elindultam szép hazámból, 41. kotta
Kis magyar–magyar szótár
szűr kabátféle felsőruha
kesely sárgásfehér, fakó
ártány herélt kandisznó vagy malac

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \dorian
   \time 3/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "electric bass (pick)"
   \transposition c'
%    A Vidrócki híres nyája
    a'8 a a g c  g4 a r \bar "||"
%    csörög, morog a Mátrába',
     d8 d  d c b g,2 g8 r \bar "||" \break
%    csörög, morog a Mátrába',
     a4. f8  e g g4 f \bar "||"
%    mert Vidróckit nem találja.
     f8 f8. g16 d2 d8 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    A Vid -- róc -- ki hí -- rës nyá -- ja
    \repeat unfold 2 {csö -- rög, mo -- rog a Mát -- rá -- ba', }
    mert Vid -- róc -- kit nem ta -- lál -- ja.
   }
  >>
}

A Vidrócki híres nyája
csörög, morog a Mátrába',
csörög, morog a Mátrába',
mert Vidróckit nem találja.

Megyen az nyáj, megyen az nyáj,
környes-körül a gaz alján.
– Ugyan hol állok elejbe,
kerek erdő közepébe?

Hoz' ki babám szűröm, baltám,
hagy menjek az nyájam után,
mert levágják az kanomat,
keselylábú ártányomat.

Esteledik már az idő,
szállás kérnék, de nincs kitől.
Sűrű erdő a szállásom,
csipkebokor a lakásom.

A Vidrócki sírhalmára,
gyöngy hull a koporsójára.
– Hej, Vidrócki, most gyere ki!
Hat vármegye vár ideki!

– Mit ér nekem hat vármegye?
Tizenkettő jöjjön ide!

Másik szöveg:

Két esztendeje, vagy három,
hogy a számadómat várom.
Amott jön már, amint látom
három fekete szamáron.

 – Jó napot, édes bojtárom!
Nincsen-é valami károm?
 – Nincsen károd, de nem is lesz,
míg a nyájad kezemen lesz.

 – Még azt mondod, nincsen hiba!
Hát a vezérürü hol van?
 – Majd megkerül kikeletkor,
mikor a juh legel, akkor.

Jegyzetek

 1. Kodály-rend, 16418-as támlap.
 2. 4. Sirató stílusú dallamok (Magyar népdalstílusok példatára)
 3. Kodály Zoltán: Mátrai képek / Scenes from Mátra. Vox Humana kórus Maklári József vezényletével YouTube (1969) (Hozzáférés: 2016. június 24.) (videó) 4:28-ig.
 4. Kodály Zoltán: Mátra pictures - Mátrai képek. Debrecen Kodály Kórus Erdei Péter vezényletével YouTube (2005) (Hozzáférés: 2016. június 24.) (videó) 5:12-ig.
 5. Kodály Zoltán: Mátrai Képek. Alkalmi kórus a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola egykori és jelenlegi tanulóiból, vezényel Somos Csaba YouTube (2012. december 3.) (Hozzáférés: 2016. június 24.) (videó) 5:23-ig.

Források

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

Feldolgozások:

Zenetudomány:

Szöveg:

Egyéb:

Felvételek

Ének:

Hangszeres feldolgozások:

További információk