A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőinek listája

A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőinek listája az egyes akadémiai tisztségek jellegét és történet mutatja be röviden, valamint a tisztséget betöltő akadémikusok listáját közli kronológiai táblázatban. A név, a tisztség és a fő életrajzi kulcsok (születési és halálozási év, szakterület, foglalkozás) mellett a hivatal betöltésének pontos kezdő- és végdátuma képezik a további kiemelt adatokat. Ahol a tisztség betöltésének végdátuma egybeesik az illető akadémikus halálával, ott ezt kereszttel (†) jelöltük. A megjegyzések közé kerültek mindazok a fontosabb események és információk, amelyek további részletekkel szolgálnak az illető akadémikus hivatalviselésének főbb mérföldköveiről (újraválasztások, akadályoztatások, lemondások stb.).

Az Akadémia elnökei

Az Akadémia szervezeti hierarchiája csúcsán az első, 1830. november 17-ei igazgatótanácsi tagválasztó ülés óta az elölülő, az 1858. évi alapszabály-módosítás óta az elnök áll.

Az Akadémia alelnökei

Az Akadémia elnökét akadályoztatása esetén helyettesítő tisztség elnevezése az első, 1830. november 17-ei igazgatótanácsi tagválasztó ülés után másodelölülő, az 1858. évi alapszabály-módosítást követően alelnök, 1869–1949 között másodelnök volt. Az 1949. november 14-én jóváhagyott módosított alapszabály értelmében a tisztség megnevezése ismét alelnök lett, egyúttal az alelnökök számát kettőben határozták meg (az 1960-as módosítás nyomán az alapszabály nem rögzítette a megválasztandó alelnökök számát). Az elkövetkező években az egyszerre hivatalban lévő alelnökök tovább gyarapodtak: az 1955. május 28-ai alapszabály-módosítás nyomán három, 1960. április 14-én négy, 1961. április 14-én öt, 1964. április 22-én hat alelnöke lett az Akadémiának. Az alelnökök viszonylagosan magas száma vezetett ahhoz az 1961 júniusában hozott és 1970 februárjáig érvényben lévő elnökségi döntéshez, hogy csupán egyikük (mindvégig Ligeti Lajos) feladata az akadémiai elnök helyettesítése szükség esetén, a másik négy alelnök meghatározott rendben és felelősségi körben felügyeli az akadémiai osztályok és bizottságok tevékenységét. Hat alelnöke csupán egy cikluson keresztül (1964–1967) volt az Akadémiának, 1967. május 5-én ismét négy, 1970. február 5-én pedig három akadémikus alelnöki megbízatását hosszabbították, illetve szavazták meg a közgyűlés résztvevői. Ez a gyakorlat napjainkig sem változott, a tudóstestületnek azóta is három alelnöke van. 1970-től továbbra is a meghatározott akadémiai osztályok tevékenységének koordinálása az alelnökök fő feladata, ám többé nem jelölik ki közülük az akadémiai elnök általános helyettesét.

Az Akadémia főtitkárai

Az Akadémia főtitkárhelyettesei

Az 1955. május 28-ai évi rendes közgyűlésen módosították az alapszabálynak az akadémiai tisztségviselőkre vonatkozó részét olyan értelemben, hogy a testület elnökségében a hagyományos tisztségek (elnök, három alelnök, főtitkár, osztályelnökök és nyolc elnökségi tag) mellett helyet kap három akadémiai titkár is. Feladatuk meghatározott munkamegosztásban az Akadémia főtitkárának tehermentesítése. Ekkor azonban még csak két akadémiai titkárt választottak meg: Jánossy Lajos a külkapcsolatok intézéséért, Major Máté pedig a szociális ügyek és személyi kérdések intézéséért felelős akadémiai titkár lett. A közgyűlést követően, 1955 októberében Bognár Géza kapott ideiglenes megbízást a harmadik, a pénzügyi és gazdasági ügyek koordinálásáért felelős akadémiai titkári poszt betöltésére. Az 1957. decemberi közgyűlésen Bognár Gézát választották az MTA első főtitkárhelyettesévé.

Az Akadémia osztályelnökei

Az Akadémia jelenlegi osztályelnökei:

Jegyzetek

 1. 1977. május 4-ig megbízottként. (1976. december 8.) „Az Akadémia elnöki tisztségének megbízás útján való betöltése”. Akadémiai Közlöny 25 (12), 171. o.   (1977) „Az Akadémia 1977. évi közgyűlése”. Magyar Tudomány A MTA Értesítője 84 (6), 448-450. o.  
 2. (1961) „A Magyar Tudományos Akadémia 1961. évi CXXI. közgyűléséről”. Akadémiai Közlöny 68 (Új folyam: 6.) (5), 311–313. o.  
 3. (1960. május 10.) „A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CXX. KÖZGYŰLÉSE VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYEI”. Akadémiai Közlöny 9 (7), 40. o.  
 4. (1961) „A Magyar Tudományos Akadémia 1961. évi CXXI. közgyűléséről”. Akadémiai Közlöny 68 (Új folyam: 6.) (5), 311–313. o.  
 5. a b (1964. május 22.) „Személyi rész”. Akadémiai Közlöny 13 (7), 61. o.  
 6. a b II. fejezet Vezető testületek, Akadémiai Almanach, 113. o. (1967) 
 7. a b c (1970. március 13.) „A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyetteseinek kinevezéséről”. Akadémiai Közlöny 19 (4), 43. o.  
 8. (1971. augusztus 27.) „A Magyar Tudományos Akadémia főtitkári teendőinek ideiglenes ellátásáról”. Akadémiai Közlöny 20 (14), 172. o.  
 9. a b (1975. július 2.) „A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és főtitkárhelyettesei kinevezéséről”. Akadémiai Közlöny 24 (6), 122. o.  
 10. a b (1980. július 23.) „A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és főtitkárhelyettesi megbízatásának lejártáról és kinevezéséről”. Akadémiai Közlöny 29 (7), 77–78. o.  
 11. (1990. május 24.) „A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyettesének kinevezéséről”. Akadémiai Közlöny 39 (6), 82. o.  
 12. (1988. október 7.) „Előterjesztés a megüresedett alelnöki és főtitkárhelyettesi tisztségek betöltésére jelölő bizottság kiküldésére”. Akadémiai Közlöny 37 (9), 144. o.  
 13. (1988. november 22.) „Közlemények”. Akadémiai Közlöny 37 (10), 160. o.  
 14. (1993. június 11.) „A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkár-helyettesének kinevezéséről”. Akadémiai Közlöny 42 (6), 96. o.  
 15. (1995. február 17.) „Az Értesítő zárása után érkezett”. Akadémiai Közlöny 44 (2), 30. o.  
 16. (1996) „Az MTA 1996. évi, 158. közgyűlése”. Akadémiai Közlöny 103 (Új folyam=41.) (6), 674. o.  
 17. (1999. május 5.) „A tudomány nem politizál”. Népszabadság 57 (103), 1. o.  
 18. (2002. július 12.) „A Magyar Tudományos Akadémia 2002. évi május 6—7-i közgyűlésének határozatai”. Akadémiai Értesítő 51 (7), 71. o.  
 19. (2005. május 4.) „Vizi E. Szilveszter maradt az MTA elnöke”. Népszabadság 63 (103), 16. o.  
 20. (2008. május 7.) „Pálinkás József az MTA új elnöke”. Népszabadság 66 (106), 4. o.  
 21. (2011. február 17.) „Pálinkás marad MTA elnök”. Népszabadság 69 (40), 4. o.  
 22. (2014. május 7.) „Lovász László az új elnök”. Népszabadság 72 (106), 6. o.  
 23. (2017. május 10.) „Lovász László marad az MTA elnöke”. Magyar Nemzet 80 (107), 3. o.  
 24. ELTE-s kutatók az MTA élén. ELTE, 2020. július 8. (Hozzáférés: 2020. július 11.)
 25. Női elnök is van a tudományos osztályok új vezetői között az Akadémián. MTA, 2017. július 23. . (Hozzáférés: 2018. április 7.)

Források