Érik a szőlő, hajlik a vessző

Érik a szőlő, hajlik a vessző
Műfajmagyar népdal
Stílusrégi
Hangfajmoll
A kotta hangneme1–3. sor: A moll
4–6. sor: D moll
SorokA5 B5 C5 A B C
Hangterjedelem5–9 7–9 5–8
1–5 ♭3–5 1–4
Kadencia9 8 (5) 5 4
Szótagszám5 5 6 5 5 6
ElőadásmódTempo giusto
Előadási tempó116
A gyűjtés adatai
GyűjtőBartók Béla
A gyűjtés helyeRafajnaújfalu
A gyűjtés ideje1912
(Vár)megyeBereg vármegye
Kiemelt források
MNTIII/A. 313.
Bartók-rend11574
Dobszay518
Kodály–Vargyas18. o.
Népdaltípus99

Az Érik a szőlő kezdetű magyar népdalt Bartók Béla gyűjtötte a Bereg vármegyei Rafajnaújfaluban 1912-ben. Igen régi, még az őshazából magunkkal hozott dallam. Éneklik Zörög a kocsi, pattog a Jancsi kezdetű szöveggel is.

Dallamára énekelhető a 100. zsoltár.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán két énekszólam Bicinia Hungarica, I. füzet, 43. dal.
Farkas Ferenc két szólamú vegyeskar Baranyai lakodalmas, 4. dal
Bartók Béla
Reschofsky Sándor
zongora Kezdők zongoramuzsikája
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 40. kotta
Viski János zongora Érik a szőlő

Kotta és dallam


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 2/4
   \tempo 4 = 80
   \set Staff.midiInstrument = "electric piano 2"
   \transposition c'
%    Érik a szőlő, hajlik a vessző, fodor a levele,
    d'4 d8 a d4 e \bar "||" c c8 d e4 d \bar "||" c8 b a4 a8 d a4 \bar "||"
%    két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere.
    g g8 d g4 a \bar "||" f f8 g a4 g \bar "||" f8 e d4 d8 g d4 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    É -- rik a sző -- lő, haj -- lik a vesz -- sző, bo -- dor a le -- ve -- le,
    két szë -- gény le -- gény szán -- ta -- ni mën -- ne, de nin -- csen kë -- nye -- re.
   }
  >>
}

Érik a szőlő,
hajlik a vessző,
bodor a levele,
két szegény legény
szántani menne,
de nincsen kenyere.

Van vöröshagyma
a tarisznyában,
keserű magában,
szolgalegénynek,
hej, a szegénynek
de kevés vacsora!

Másik szöveggel:

Zörög a kocsi,
pattog a Jancsi,
talán értem jönnek.
Hej, idesanyám,
szerelmes dajkám,
tőled már elvisznek!

Kocsira ágyam,
kocsira ládám,
magam is felülök,
sej, idesanyám,
szerelmes dajkám,
de hamar elvisznek!

Feldolgozások

A Defekt duó nevű paródiazenekar 1990-ben megjelent Zenés kabaré című kiadványán paródiaként feldolgozta a népdalt.

Jegyzetek

 1. Kodály Zoltán: Érik a szőlő / The Grapes are Ripening. Budapesti Zoltán Kodály Leánykar, vezényel Andor Ilona YouTube (2012. december 20.) (Hozzáférés: 2016. június 28.) (audió)
 2. BB 66 / Sz 53 / W 32, 15. darab Zörög a kocsi címmel.
 3. Bartók Béla: Kezdők zongoramuzsikája: 15. Lakodalmas (Moderato). Antal István YouTube (1967. március 24.) (Hozzáférés: 2016. június 16.) (audió)
 4. Defekt duó: Defekt Duo - Zenés Kabaré (kazetta) 021 (videó), 2010. október 30. (Hozzáférés: 2016. június 10.)
 5. Defekt duó: Defekt Duó – Zenés Kabaré. Heted 7 Kft.. (Hozzáférés: 2016. június 10.)

Források

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

Feldolgozások:

Zenetudomány:

Szöveg:

Felvételek