Ég a gyertya, ég

Megjelenés áthelyezés az oldalsávba elrejtés
Ég a gyertya, ég
Műfajmagyar népdal
Hangfajdó-hexachord
A kotta hangnemeC dúr
A gyűjtés adatai
GyűjtőBakos József
A gyűjtés helyeVágfarkasd
(Vár)megyeNyitra vármegye
Kiemelt források
MNTI. 411.

Az Ég a gyertya, ég egy népi eredetű gyermekmondóka kezdő sora, illetve az ehhez kapcsolódó körjátékok neve. Eredetileg a palóc néphagyományok része volt, később különböző változatokban országosan elterjedt.

A mondóka

A gyermekmondóka több változatban ismert. A Magyar néprajzi lexikon.   szerzői által feljegyzett változat:

Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, míg a gyertya lángot nem vet, mind leguggoljék!

Más változatban:

aki lángot látni akar, mind leguggoljék!

A Magyar gyermekjátékgyűjteményben többféle változat is van, pl.:

Egy kis leány lobbot vetett, guzsgujjunk le mind!

Ismert a mondóka folytatása is, utóbbi azonban németből fordított:

Zöld fű, zöld fű a lábam alatt, aki itt a legszebb, tőlem csókot kap.

Más szöveggel:

Cirmos cica, haj, hová lett a vaj? Ott látom a bajuszodon, majd lesz neked jaj! 
{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Eg a gyertya, eg, el ne aludjek,
    \repeat unfold 2 { g'8 g g a g4 r }
%    aki langot latni akar, mind leguggoljek.
    g8 g g a g f e d e e d d c4 r
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ég a gyër -- tya, ég, el në a -- lud -- jék,
    a -- ki lán -- got lát -- ni a -- kar,
    mind lë -- gug -- gol -- jék.
   }
  >>
}

Feldolgozás:

Szerző Mire
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 25. oldal

Körjátékok

Az Ég a gyertya, ég egy énekes gyermekjáték (leányjáték), úgynevezett guggolós egyszerű körjáték. A gyermekek egymás kezét fogva kört alkotnak, a mondókát énekelve körbejárnak, majd az utolsó sorhoz érve leguggolnak.

A játék ismert – a Zöld fű, zöld fű… kezdetű résszel kiegészített változatban – táncos körjáték formájában is, ilyenkor a kör közepén ketten párt alkotva táncolnak.

A Cirmos cica, haj változatban a gyermekek körben állnak. A cica a körön belül „nyalja a vajat”, a gazdasszony a körön kívül áll. A dal végén a körben állók felemelt kézzel kaput tartanak, a gazdasszony pedig megkergeti a cicát.

Jegyzetek

 1. Kiss Áron: Magyar gyermekjátékgyűjtemény. mek.oszk.hu. Budapest: Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (1891) 430. o. (Hozzáférés: 2016. július 29.)

Források

Népdalgyűjtemények:

Tankönyvek:

Feldolgozások:

Szöveg:

Egyéb:

Felvételek

Kapcsolódó szócikkek